Beperking

1 / 22
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

lesdoelen
* Wat is een verstandelijke beperking
* Verschillende verstandelijke beperkingen
* Lichte verstandelijke beperking
*Matige verstandelijk beperking
* Ernstige verstandelijk beperking

Slide 2 - Slide

Waar denk jij aan bij het woord beperking?

Slide 3 - Mind map

Praktijk?

Slide 4 - Slide

Definitie: verstandelijke beperking?


Beperking in het intellectueel functioneren die gepaard gaan met beperkingen in de sociale (zelf) redzaamheid 
Het IQ is lager dan 70.
Verschillende gradaties: lichte matige en ernstige beperkingen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Verschillende verstandelijke beperkingen
  • IQ 50-70 lichte beperking
  • IQ 35-50 matige beperking
  • IQ 20-35 ernstige beperking
  • IQ < 20 zeer ernstige beperking

Slide 8 - Slide

Adaptief vermogen
Conceptuele vaardigheden ( verwerking informatie, oplossendvermogen )
Sociale vaardigheden ( aanpssen, inleven, communicatie)
Praktische vaardigheden ( aanleren van handelingen)

Slide 9 - Slide

Ervaringsfasen en voorbeelden
Lichaamsgebonden ( zintuigelijk en lichamelijk)
Associatief (verbanden tussen personen gebeurtenissen en voorwerpen)
Structurerend ( betekenis aan verbanden associatieve fase)
Vormgevend ( eigenheid)

Slide 10 - Slide

Lichte verstandelijke beperking
IQ tussen de 50 -70
Abstract denken en communiceren
Eigen ideeen en plannen maken
Meestal zelfstandig functioneren
Voelen zich soms onzeker minderwaardig en onbegrepen 

Slide 11 - Slide

Tips zorg voor LVB

Slide 12 - Mind map

Matige verstandelijke beperking
IQ 35-50
Abstract denken is een probleem
Kunnen zich wel verbaal uiten
Worden overschat of onderschat


Slide 13 - Slide

Aandachtspunten en voorbeelden
Leer de client kennen
Maak zaken concreet
Positief activeren
Ondersteuning ADL
Begeleidend wonen

Slide 14 - Slide

Tips voor de zorg MVB

Slide 15 - Mind map

Ernstige verstandelijke beperking
IQ 20-35
Wonen in instelling
Ernstig beperkt in maken van contact
Totaal afhankelijk
Motorisch onvoldoende ontwikkeld.
Stereotype bewegingen

Slide 16 - Slide

Snoezelen

Voor wie is snoezelen geschikt? 
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met dementie

Slide 17 - Slide

Snoezelen
Wat is snoezelen? 
  • Kalmerende activiteit
  • Belevingsgericht
  • Prikkelt de zintuigen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Tips voor de zorg EVB

Slide 20 - Mind map

VRAGEN?

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide