2.4F Exponentiële afname en procenten

2.4F Exponentiële afname en procenten
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2.4F Exponentiële afname en procenten

Slide 1 - Slide

Maak 45
timer
5:00

Slide 2 - Slide

Exponentiele afname
  • Neemt een hoeveelheid met 16% af, dan ...
  • 100% - 16% = 84%
  • de groeifactor is dan 84 : 100 = 0,84
  • Bij een afname van 7,2% ...
  • is de groeifactor 0,928
  • Bij een afname van 0,6% ...
  • is de groeifactor 0,994

Slide 3 - Slide

voorbeeld

In Ethiopie leefden in 1 januari 2010 nog zo'n 10 000 Grevy-zebra's. De verwachting is dat de populatie met 8,5% per jaar afneemt. neem t=0 op 1 januari 2010

a. Schrijf de formule op voor het aantal zebra's. Gebruik de variabele a voor het aantal zebra's en t voor de tijd in jaren met t=0 op 1 januari 2010

Slide 4 - Slide

voorbeeld

In Ethiopie leefden in 1 januari 2010 nog zo'n 10 000 Grevy-zebra's. De verwachting is dat de populatie met 8,5% per jaar afneemt. neem t=0 op 1 januari 2010

b. Hoeveel zebra's zijn er naar verwachting op 1 januari 2025?

Slide 5 - Slide

voorbeeld

In Ethiopie leefden in 1 januari 2010 nog zo'n 10 000 Grevy-zebra's. De verwachting is dat de populatie met 8,5% per jaar afneemt. neem t=0 op 1 januari 2010

c. In welk jaar zijn er voor het eerst minder dan 5000 zebra's?

Slide 6 - Slide

Vragen over het huiswerk?
t/m 41

Slide 7 - Slide

Huiswerk

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Aan het werk...
vierkant 46, 47, 48, 49 + nakijken
cirkel 47, 48, 49, 50 + nakijken
ster 48, 49, 50, 51  + nakijken

Slide 11 - Slide

Huiswerk
vierkant 46, 47, 48, 49 + nakijken
cirkel 47, 48, 49, 50 + nakijken
ster 48, 49, 50, 51 + nakijken
SE H2 27 september
SE H3 18 oktober
PTAweek H2 en H3

Slide 12 - Slide