Grammar

Grammar
  • past simple
  • ontkenning en vragen maken
  • adverbs of time and place
1 / 48
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Grammar
  • past simple
  • ontkenning en vragen maken
  • adverbs of time and place

Slide 1 - Slide

Wanneer gebruik je de Past Simple?

Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.
Het is begonnen en gestopt in de verleden tijd.
Er staat een tijdsbepaling in van Verleden Tijd 
(yesterday, this morning, three years ago, etc.).

Slide 2 - Slide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

  • Yesterday, I played the guitar.
  • Mary sailed to England last year.
  • We danced all night long.
  • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 3 - Slide

Wat is de regel?
rww + (e)d


bijv:
work   --> worked
dance --> danced
oww + 2e kolom

bijv.:
eat - ate - eaten
see - saw - seen

Slide 4 - Slide

Ontkennende zinnen
met WAS / WERE


I was at home.
You were happy.
We were at school.
I was not / wasn't at home.
You were not / weren't happy.
We were not / weren't at school.
WAS
WERE
NOT
+

Slide 5 - Slide

Maar wat als er geen was of were in de zin staat? 

Wat dan?

Slide 6 - Slide

DID NOT / DIDN'T
I
you
he / she / it

we
you
they
+
DID NOT
DIDN'T
hele werkwoord
tegenwoordige tijd / 1e kolom
+

Slide 7 - Slide

VERLEDEN TIJD - PAST SIMPLE
Ik zag hem niet gisteren.
Ze liep niet naar huis.
We aten geen boterham.

Deze drie zinnetjes staan in de verleden tijd.
Er staat geen vorm in van 'to be': was / were.

Slide 8 - Slide

ONTKENNENDE ZINNEN IN VERLEDEN TIJD / PAST SIMPLE
I saw him yesterday.
She walked home.
We ate a sandwich.

       verleden tijd


We DIDN'T / DID NOT SEE?
We DIDN'T / DID NOT WALK?
We DIDN'T / DID NOT EAT?
                 
            hele werkwoord

Slide 9 - Slide

KLAAR?
NEE! NEE! NEE!
+
HELE WERKWOORD
=
(geen -ing, -s, -ed)

Slide 10 - Slide

GET SET!

Slide 11 - Slide

Wat is het goede antwoord?

Slide 12 - Slide

Geert thought it was a good idea.
A
Geert didn't thought it was a good idea.
B
Geert didn't think it's a good idea.
C
Geert doesn't think it's a good idea.

Slide 13 - Quiz

My parents listened to Spotify.
A
My parents didn't listen to Spotify.
B
My parents don't listen to Spotify.

Slide 14 - Quiz

Nandanie knew how to dance.https://www.lessonup.com/app/channel/hub-van-doornecollege
A
Nandanie doesn't know how to dance.
B
Nandanie didn't knew how to dance.
C
Nandanie don't know how to dance.
D
Nandanie didn't know how to dance.

Slide 15 - Quiz

I used Instagram.
A
I didn't use Instagram.
B
I didn't used Instagram.

Slide 16 - Quiz

They played with the dog.
A
They didn't play with the dog.
B
They didn't played with the dog.

Slide 17 - Quiz

My cat slept on the couch.
A
My cat didn't slept on the couch?
B
My cat didn't sleep on the couch?

Slide 18 - Quiz

You wrote a letter.
A
You didn't write a letter?
B
You didn't wrote a letter?

Slide 19 - Quiz

Vraagzinnen
met WAS / WERE


I was at home.
You were happy.
We were at school.
Was I at home?
Were you happy?
Were we at school.

Slide 20 - Slide

Maar wat als er geen was of were in de zin staat? 

Wat dan?

Slide 21 - Slide

I
you
he / she / it

we
you
they
DID
hele werkwoord ....?
+

Slide 22 - Slide

VERLEDEN TIJD - PAST SIMPLE
Zag ik hem gisteren?
Liep ze naar huis?
Aten we een boterham?

Deze drie zinnetjes staan in de verleden tijd.
Er staat geen vorm in van 'to be': was / were.

Slide 23 - Slide

VRAAGZINNEN IN VERLEDEN TIJD / PAST SIMPLE
I saw him yesterday.
She walked home.
We ate a sandwich.

       verleden tijd


DID we SEE him?
DID she WALK home?
DID we EAT a sandwich?
                 
            hele werkwoord

Slide 24 - Slide

You went to Las Vegas.
A
Did you go to Las Vegas?
B
Did you went to Las Vegas?

Slide 25 - Quiz

Daya and Wietske loved to sing.
A
Did Daya and Wietske love to sing?
B
Did Daya and Wietske loved to sing?

Slide 26 - Quiz

The supermarket closed at 6 o'clock.
A
Did the supermarket closed at 6 o'clock?
B
Did the supermarket close at 6 o'clock?

Slide 27 - Quiz

Bo and Ize talked a lot.
A
Did Bo and Ize talk a lot?
B
Did Bo and Ize talked a lot?

Slide 28 - Quiz

Jelle and I went swimming.
A
Did Jelle and I went swimming?
B
Did Jelle and I go swimming?

Slide 29 - Quiz

My mother liked to cook.
A
Did my mother like to cook?
B
Did my mother liked to cook?

Slide 30 - Quiz

I wanted to stay friends.
A
Did I want to stay friends?
B
Did I wanted to stay friends?

Slide 31 - Quiz

I loved my husband Hans.
A
Did I love Hans?
B
Did I loved Hans?

Slide 32 - Quiz

Ik kan zelfstandig ontkennende zinnen maken met DID NOT.
A
JA
B
NEE
C
redelijk
D
een beetje

Slide 33 - Quiz

Ik kan zelfstandig vraagzinnen maken met DID.
A
JA
B
NEE
C
redelijk
D
een beetje

Slide 34 - Quiz

Wat heb je nodig om de stof beter te beheersen?

Slide 35 - Open question

Well done!!!

Slide 36 - Slide

Task A: Word order

Slide 37 - Slide

Word order

Slide 38 - Slide

Put in the right order:

PE lessons / have / per / twice / I / week
A
I have twice per week PE lessons.
B
I have PE lessons per week twice.
C
I have per week twice PE lessons.
D
I have PE lessons twice per week.

Slide 39 - Quiz

Vul de zin aan met:

--> We played basketball ...
A
in school at two o'clock
B
at two o'clock in school

Slide 40 - Quiz

Welke volgorde is juist?

--> They are meeting ...
A
at the gym at seven pm
B
at seven pm at the gym

Slide 41 - Quiz

Put in the right order:
arrived / at Brighton / footballers /
at 5 p.m. / the
A
At Brighton arrived the footballers at 5 p.m.
B
The footballers arrived at 5 p.m. at Brighton.
C
At 5 p.m. arrived the footballers at Brighton.
D
The footballers arrived at Brighton at 5 p.m.

Slide 42 - Quiz

In welke volgorde moet dit staan:
in school & at two o'clock
A
in school at two o'clock
B
at two o'clock in school

Slide 43 - Quiz

What is the right order?
A
We often walk in the forest at night
B
We often walk at night in the forest.

Slide 44 - Quiz

Wie
Doet
Wat
Waar
Wanneer
I
walk
my dog
in the park
at night 

Slide 45 - Drag question

Put in the correct order:
are - we - at - meeting - at - nine o'clock - school

Slide 46 - Open question

Put in the correct order:
week - go - cinema - l - to - every - the

Slide 47 - Open question

Put in the correct order:
today - will - your house - we - to - come

Slide 48 - Open question