H11 Transport in planten 11.2

Deze les: keuze
Uitleg gaat over transport bij planten (is nog 11.2, maar wel belangrijk)

Doe je mee met de uitleg --> LessonUp

Je mag ook, in stilte en alleen, verder werken aan het huiswerk.
Ga dan achterin de klas zitten.
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Deze les: keuze
Uitleg gaat over transport bij planten (is nog 11.2, maar wel belangrijk)

Doe je mee met de uitleg --> LessonUp

Je mag ook, in stilte en alleen, verder werken aan het huiswerk.
Ga dan achterin de klas zitten.

Slide 1 - Slide

Na deze les weet je hoe planten organische en anorganische moleculen vervoeren en kan je de processen uitleggen.

Slide 2 - Slide

Voortplanting
Bloem
Stengel
Wortel
Water en mineralen opnemen
Glucose maken
Blad
Stoffen vervoeren en stevigheid geven

Slide 3 - Drag question

Transport in planten
Nieuwe begrippen over de bouw:
-Houtvaten en bastvaten
-Endodermis
-Bandjes van Caspary
Nieuwe begrippen over processen:
  1. Worteldruk
  2. Capillaire werking
  3. Verdamping

Slide 4 - Slide

Reuzensequoia (83,8 m/7,7 m)
(General Sherman = grootste boom)

Chandler Tree 
(bekendste "Drive thru" boom)

Slide 5 - Slide

Een boom kan wel 85m hoog worden. Waardoor worden de stoffen in de plant getransporteerd?
timer
0:30

Slide 6 - Open question

Elke plant doet aan fotosynthese:
koolstofdioxide (6 CO2) + water (6 H2O) + zonlicht -> 
Glucose (C6H12O6)+ zuurstof (6 O2)

Waar haalt de plant de benodigde stoffen vandaan?

Hoe komen die stoffen vervolgens waar ze wezen moeten?
En waar gaan de producten heen?

Slide 7 - Slide

Vaatbundels in de Plant
Houtvaten
vervoer van water + mineralen (= zouten) -> omhoog
= anorganische sapstroom

wortels --> stengel --> bladeren

Slide 8 - Slide

Transport via de stengel
vaatbundels

Houtvat - anorganisch (water+mineralen

Bastvat - organisch (water+suiker

Slide 9 - Slide

Vaatbundels in de Plant
Bastvaten
vervoer van glucose/zetmeel 
= organische sapstroom

wortels <--> stengel <--> bladeren

Slide 10 - Slide

Bastvaten
Sapstroom door drukverschillen als gevolg van osmose.


Slide 11 - Slide

Transport via de stengel
vaatbundels

Houtvat - anorganisch (water+mineralen

Bastvat - organisch (water+suiker

Slide 12 - Slide

Opgave 8 (blz 100)
transport van water en mineralen
transport van organische stoffen
houtvaten
bastvaten
verdamping
drukverschil
kurkbandjes
osmotische processen
worteldruk, wortelharen

Slide 13 - Slide

Water met mineralen en water met glucose moeten worden getransporteerd. Hierbij spelen 3 processen een rol:
  1. Worteldruk
  2. Capillaire werking
  3. Verdamping

Slide 14 - Slide

Waar komen de mineralen en de glucose vandaan?
A
Glucose uit de bodem, mineralen uit de lucht
B
Mineralen uit de bodem, glucose uit de bladeren
C
mineralen uit de bodem, glucose uit de bodem

Slide 15 - Quiz

1. Worteldruk: vervoer water+mineralen
Wortelharen nemen water en mineralen op. Groot oppervlak.

Slide 16 - Slide

1. Worteldruk: vervoer water+mineralen
Water kan via celwanden (buiten cellen langs) en via grondplasma (door cellen heen) van de schors naar de endodermis.

Slide 17 - Slide

1. Worteldruk: Endodermis
De endodermis = muur van cellen om de centrale cilinder die omgeven zijn door een kurkbandje -> bandjes van Caspary. Vanaf hier kan het water alleen door cellen heen.

Slide 18 - Slide

1. Worteldruk: Endodermis
Het membraan van de endodermis cellen is selectief permeabel: niet alle stoffen kunnen er doorheen.
CONTROLE!

Slide 19 - Slide

1. Worteldruk: Endodermis
Endodermiscellen nemen actief mineralen (zouten) op. Osmose zorgt er voor dat dan ook water wordt opgenomen.
De kracht waarmee dit gebeurt heet
worteldruk.

Slide 20 - Slide

Wat is de rol van de bandjes van Caspary in de endodermis?
A
Die zorgen ervoor dat mineralen actief moeten worden opgenomen
B
Die zorgen ervoor dat er geen water opgenomen kan worden
C
Die zorgen ervoor dat de plant mineralen uit de bodem kan opnemen
D
Die zorgen ervoor dat er geen water verdampt

Slide 21 - Quiz

Anorganische sapstroom in houtvaten
1. worteldruk door actieve opname mineralen   -> bandjes van Caspary, hierdoor hogere osmotische waarde, die water uit bodem trekt

2. capillaire werking -> adhesie en cohesie, door de nauwe vaten wordt het water als een 'draad' omhoog getrokken

3. verdamping -> huidmondjes, zorgt voor zuigkracht

Slide 22 - Slide

2. Capillaire werking

Slide 23 - Slide

3. verdamping - huidmondjes
Verdamping zorgt voor een aanzuigende werking en levert een deel van de kracht doe nodig is om water omhoog te pompen in een boom.

Slide 24 - Slide

3. verdamping - huidmondjes
In de bladeren verliezen planten water door verdamping door huidmondjes.
Die staan open om CO2 op te nemen.

Slide 25 - Slide

3. verdamping - huidmondjes
Bij veel verdamping sluiten de huidmondjes door waterverlies in de sluitcellen.

Slide 26 - Slide

Dus héél kort samengevat ;)
 De wortelharen nemen water + mineralen op uit de bodem. 

 

Koolstofdioxide wordt opgenomen via huidmondjes

Slide 27 - Slide

Noem de 3 processen die nodig zijn voor de anorganische sapstroom

Slide 28 - Open question

Antwoord: Anorganische sapstroom in houtvaten
1. worteldruk door actieve opname mineralen   -> bandjes van Caspary, hierdoor hogere osmotische waarde, die water uit bodem trekt

2. capillaire werking -> adhesie en cohesie, door de nauwe vaten wordt het water als een 'draad' omhoog getrokken

3. verdamping -> huidmondjes, zorgt voor zuigkracht

Slide 29 - Slide

Vraag 11 blz 100
Welk voordeel heeft de schimmel van de symbiose (bron 7)?

Slide 30 - Open question

11b: Licht toe dat een mycorrhiza vooral op een voedselarme grond voordeel biedt

Slide 31 - Open question

Meer weten of nogmaals horen?
Bekijk dit filmpje van NG-biologie:

Slide 32 - Slide