7.3 Differentiequotienten

Doelen:
 • tabel/grafiek/formule gegeven ->
    gemiddelde verandering  berekenen
 • differentiequotient gegeven-> interval bedenken
 • differentiequotient van y op [xA,xB]=
    gemiddelde verandering van y op [xA,xB]=       richtingscoefficient/helling van de lijn AB=         =
xBxAyByA
δxδy
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Doelen:
 • tabel/grafiek/formule gegeven ->
    gemiddelde verandering  berekenen
 • differentiequotient gegeven-> interval bedenken
 • differentiequotient van y op [xA,xB]=
    gemiddelde verandering van y op [xA,xB]=       richtingscoefficient/helling van de lijn AB=         =
xBxAyByA
δxδy

Slide 1 - Slide

vraag 37a blz 115

Slide 2 - Open question

uitwerking 37a
δxδy=1002250250=200

Slide 3 - Slide

37b samen

Slide 4 - Slide

vraag 37c eerste helft
Op welke van de intervallen is de gemiddelde toename per dag het grootst?
A
[0,4]
B
[4,8]
C
[8,12]
D
[12,20]

Slide 5 - Quiz

vraag 37c tweede helft
Op welke van de intervallen is de gemiddelde toename per dag het kleinst?
A
[0,4]
B
[4,8]
C
[8,12]
D
[12,20]

Slide 6 - Quiz

huiswerk: 36 tm 40 
Schrijf je berekeningen goed op!

Slide 7 - Slide

39 samen 
39e differentiequotient -> interval
 • Zoek een handig beginpunt (roosterpunt) 
    in dit geval bijvoorbeeld (2,3) (zelf kiezen)
 • Teken een lijn met gegeven differentiequotient als rc.
    in dit geval 1,5 (is gegeven)
 • snijpunt met grafiek is het tweede getal van je interval
    in dit geval (4,6)
 • schrijf je interval op, in dit geval [2,4]

Slide 8 - Slide

44 samen
vb 44a formule-> differentiequotient
 • Bereken K(6) en K(4) (met de hand of op de GR met ycal)

 • differentiequotient is
   
 • geef je antwoord met de juiste eenheid -> in dit geval 'euro 
    per stuk'
δqδK=64K(6)K(4)

Slide 9 - Slide

huiswerk 41 tm 45

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

huiswerk: Diagnostische toets
Leer je aantekeningen

Slide 12 - Slide