Periode 4 les 3

Ontwikkelingspsychologie 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie 

Slide 1 - Slide

De beste tijd is actualiteit 
Kahoot

Slide 2 - Slide

Terugblik
Sensomotorische ontwikkeling peuter.
Sensomotorische ontwikkeling
Kleuter. 

Slide 3 - Slide

Aan welke drie voorwaarden moet voldaan worden voordat een kind zindelijk kan worden?

Slide 4 - Mind map

Sensomotorische ontwikkeling peuter 2 - 4 jaar 
Zindelijk worden
 • Het kind moet zelf zindelijk willen worden
 • Het kind moet de sluitspieren kunnen beheersen
 • Het kind moet een verband kunnen leggen tussen de  aandrang die het voelt en het daadwerkelijk doen van de behoefte

Slide 5 - Slide

Kleuters kunnen een bal bovenhands gooien, huppelen en hinkelen. Deze vaardigheden hoeven niet voortdurend getraind te worden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Het strikken van de eigen veters en het zelf dichtmaken van de jas is een voorbereiding op het leren schrijven.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Een peuter wil zijn motorische vaardigheden steeds vergroten. Hij doet dit door uit te proberen en vooral door te klimmen en klauteren op dingen die daar niet voor bedoeld zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Wat bedoelen we met het kenmerk van reflex naar doelbewust bewegen?

Slide 9 - Mind map

Nieuwe stof!
Maak aantekeningen als u wilt. 

Slide 10 - Slide

Sensomotorische ontwikkeling schoolkind
Lichaamsbouw kleuter
 • Bolle, naar voren gestoken buik.
 • De romp is lang en rond ten opzichte van de armen en benen. 
Lichaamsbouw schoolkind
 • Het lijf wordt slanker.
 • De armen en benen worden langer.
 • De mollige ''kleutervormen'' verdwijnen.
 • De spierkracht neemt toe. 
 • De gehele motoriek ontwikkelt zich (schrijven, spierbeweging, sporten). 

Slide 11 - Slide

Seksuele sensomotorische ontwikkeling puber. 
Lichaamsbouw en lichaamssamenstelling
 • Hormonen zorgen voor haargroei (oksels, schaamstreek). 
 • Meisjes krijgen bredere heupen.
 • Jongens krijgen bredere schouders.
 • Jongens krijgen een zwaardere strem.
 • Meisjes zijn twee jaar sneller in hun ontwikkeling.
 • Menarche (eerste menstruatie). 
 • Genitaliën, testes & scrotum  

Slide 12 - Slide

Seksuele sensomotorische ontwikkeling puber. 
Seksuele ontwikkeling/seksueel gedrag
 • Overgrote deel van de pubers is bezig met seks in hun fantasie.
 • Bij jongens is de seksuele fantasie vaak gericht op het voorstellen vak seksueel gedrag.
 • Bij meisjes richt de seksuele fantasie zich op een geromantiseerde context. 

Slide 13 - Slide

Even controleren. 

Slide 14 - Slide

Wat is kenmerkend aan de lichaamsbouw van een kleuter?

Slide 15 - Mind map

Wat is kenmerkend aan de lichaamsbouw van een schoolkind?

Slide 16 - Mind map

Wat is kenmerkend aan de seksuele sensomotorische ontwikkeling van een puber?

Slide 17 - Mind map

Questions? 

Slide 18 - Slide