Psychogeriatrische aandoeningen

Dementie
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Dementie

Slide 1 - Slide

Wat weet je over dementie?

Slide 2 - Mind map

Dementie 
 • Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, ook wel dementiesyndroom genoemd, waarbij de hersenen niet meer in staat zijn om informatie goed te verwerken. Er zijn ruim 50 hersenziekten die kunnen bijdragen aan  het krijgen van dementie.
Boek blz.101

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Oorzaken dementie 
 • Slechte leefstijl (roken, alcohol, ongezond eten)
 • leeftijd 
 • erfelijkheid 
 
 • roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met ongeveer 45%!

Slide 5 - Slide

Vormen van dementie
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Frontotemporale dementie (FTD)
 • Lewy-body-dementie
 • Ziekte van Korsakov
 • Ziekte van Parkinson
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jacob (CJD)

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Slide

Verschijnselen
 • Geheugenverlies
 • Desoriëntatie in tijd, plaats en/of persoon
 • Afasie (taalproblemen)
 • Apraxie (problemen met handelingen)
 • Agnosie (herkenningsproblemen)
 • Decorumverlies (fatsoenverlies)

Slide 9 - Slide

Fasen van dementie


 • Fase 1: Bedreigde ik (begeleidingsniveau)
 • Fase 2: Verdwaalde ik (verzorgingsniveau)
 • Fase 3: Verborgen ik (verzorgings/verpleegniveau)
 • Fase 4: Verzonken ik (verpleegniveau)

Slide 10 - Slide

Behandeling dementie
Helaas geen adequate medische behandeling!

Veel onderzoek naar medicatie

Veel bewegen zorgt voor stimuleren bloedsomloop 

Slide 11 - Slide

Alzheimer
• Wat gaat er mis met de eiwitten in de            hersenen bij de ziekte van Alzheimer?
• Wat is het gevolg van deze processen in        de hersenen?
• Welk gebied is meestal als eerste aangedaan en welke gevolgen heeft dat?
• Beschrijf de symptomen van de aantasting    bij de - Temporaalkwab
            - Frontaalkwab
            - Pariëtaalkwab

Slide 12 - Slide

Ziekte van Alzheimer
Bij 60 tot 70% van de mensen met 
verschijnselen van dementie is de 
ziekte van Alzheimer de oorzaak


- Ophopingen van bepaalde eiwitten  (zgn. Plaques) in de                   hersenen tussen de  hersencellen, zenuwcellen gaan kapot

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Verschijnselen Alzheimer

 • Afasie: Moeite met het vinden van de juiste woorden
 • Agnosie: moeite met herkennen van voorwerpen/geluiden
 • Apraxie: Moeite met praktische handelingen
 • Uitvoerende functies verstoord: abstract denken (bv rekenen)

Slide 15 - Slide

Vasculaire dementie
• Wat gebeurt er bij vasculaire            dementie in de hersenen?
• Welke symptomen kunnen              voorkomen bij vasculaire                  dementie?
• Hoe is het beloop bij vasculaire 
  dementie?
• Wat zijn de risico factoren bij 
  vasculaire dementie?

Slide 16 - Slide

Vasculaire dementie

 • Ontstaat door stoornissen in de doorbloeding van de hersenen.
 • De oorzaak is meestal ziekte van hart en bloedvaten

 • Vaak hebben zorgvragers in het verleden chronische hoge bloeddruk, diabetes of een herseninfarct gehad

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Verschijnselen vasculaire dementie
 • Cognitieve stoornissen zie je eerder dan geheugen                      stoornissen
 • Vaker depressies omdat de zv zich lang bewust blijft van zijn    achteruitgang
 • Grilliger verloop
 • Combinatie van geestelijke/lichamelijke achteruitgang

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Frontotemporale dementie
• Wat gebeurt er in de hersenen bij    frontotemporale dementie (FTD)?
• Wat zijn verschijnselen bij 
  functiestoornis van de                      frontaalkwab?
• Hoe ontstaat vergeetachtigheid        bij FTD?
• Wat is het verloop van FTD?

Slide 22 - Slide

Frontotemporale dementie
Bij deze vorm van dementie zijn de frontale of voorkwab van de hersenen gekrompen door het afsterven van hersencellen tgv een defect gen..

Kenmerken:
 • Begint op jonge leeftijd (meestal tussen 50 en 60 jaar)  
 • Persoonlijkheidsveranderingen (extravert of juist terugtrekken)  
 • Onbeleefd, ongeduldig, egoïstisch of agressief gedrag  
 • Spraakproblemen of geheel verlies van spraak  

Slide 23 - Slide

Begeleiding 

In het boek worden vormen van begeleiden verteld, zoals reminiscentie individueel of in de een groep en belevingsgerichte benadering.
Onderstaande video (duur 17 min.)  geeft mooi de praktijk weer..........

Slide 24 - Slide

Dementie/verstandelijke handicap
Het herkennen van dementie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig. 
Het risico bestaat daarom ook dat begeleiders, gedragsdeskundigen of naasten het veranderende gedrag verkeerd verklaren
Zo wordt weleens onterecht gedacht aan een depressie of een spannende gebeurtenis. Maar gedrag kan ook toegeschreven worden aan dementie, terwijl er een heel andere oorzaak is bijvoorbeeld een niet goed werkende schildklier of een verslechtering van het zicht.

Slide 25 - Slide

Verschijnselen bij mensen met een verstandelijke
handicap?
 • Feitelijk zijn de verschijnselen van dementie bij mensen met een verstandelijke handicap niet anders
dan bij normaal begaafden.

 • Sommige mensen met een verstandelijke handicap hebben bepaalde vaardigheden echter nooit gehad. Bij andere
vaardigheden hebben zij altijd ondersteuning gehad
Achteruitgang in vaardigheden zijn daarom lastig op te merken.

Slide 26 - Slide

 • Sneller geïrriteerd zijn, ineens niet meer naar vaste activiteiten willen, zich steeds meer terugtrekken, passiever worden, of steeds vaker moeite hebben met dagelijkse taken. Dit zijn voorbeelden van gedragingen die kunnen wijzen op (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Slide 27 - Slide

 Dementie bij mensen met een verstandelijke
handicap te testen
De testen die beschikbaar zijn voor normaal begaafde mensen zijn niet te gebruiken voor mensen meteen verstandelijke handicap. De vragen en getoetste vaardigheden zijn veelal niet op hen van toepassing.

Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn daarom speciale testen beschikbaar. In Nederland is de NETOL (Neuropsychologische testserie voor oudere licht verstandelijk gehandicapten)11 voormensen met een lichte verstandelijke handicap geschikt. Voor mensen met een matige en (zeer) ernstige verstandelijke handicap is de DSVH (Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap) geschikt, dit is een gedragsobservatieschaal

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video