De Gouden Weken: Bouwen aan groepsdynamiek

De Gouden Weken: Bouwen aan groepsdynamiek
1 / 23
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De Gouden Weken: Bouwen aan groepsdynamiek

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Inzicht geven in belang groepsdynamiek en kennismaken met Gouden Weken

Slide 2 - Slide

Vertel de leerlingen wat ze aan het einde van de les zullen leren
Wat weet je al over groepsdynamiek en de Gouden Weken?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Introductie
Uitleg waarom groepsdynamiek belangrijk is

Slide 4 - Slide

Leg uit waarom het belangrijk is om een goede groepsdynamiek te hebben en wat de voordelen zijn
Fases van Tuckman
Uitleg over de vijf fases van Tuckman

Slide 5 - Slide

Geef een interactieve opdracht waarbij leerlingen een situatie bedenken waarin de fases van Tuckman zichtbaar zijn
Forming
Uitleg over de eerste fase van de groepsdynamiek

Slide 6 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de forming-fase en waarom dit belangrijk is voor de groep
Storming
Uitleg over de tweede fase van de groepsdynamiek

Slide 7 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de storming-fase en waarom dit belangrijk is voor de groep
Norming
Uitleg over de derde fase van de groepsdynamiek

Slide 8 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de norming-fase en waarom dit belangrijk is voor de groep
Performing
Uitleg over de vierde fase van de groepsdynamiek

Slide 9 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de performing-fase en waarom dit belangrijk is voor de groep
Adjourning
Uitleg over de vijfde fase van de groepsdynamiek

Slide 10 - Slide

Leg uit wat er gebeurt in de adjourning-fase en waarom dit belangrijk is voor de groep
Sociometrisch statusmodel van Moreno
Uitleg over dit model en hoe dit kan helpen bij het bouwen van groepsdynamiek

Slide 11 - Slide

Laat leerlingen in groepjes van drie dit model toepassen op een denkbeeldige groep
De Gouden Weken
Uitleg wat de Gouden Weken zijn en waarom dit belangrijk is

Slide 12 - Slide

Leg uit wat de Gouden Weken zijn en waarom dit belangrijk is voor de groep
Zes Sleutels tot Succes
Uitleg over de zes sleutels en hoe deze bijdragen aan een goede groepsdynamiek

Slide 13 - Slide

Laat leerlingen in groepjes van vier een sleutel uitwerken en deze presenteren
Welkomstbezoekjes
Uitleg over deze sleutel

Slide 14 - Slide

Laat leerlingen in tweetallen een welkomstbezoekje bedenken en deze presenteren
Dagelijkse routines
Uitleg over deze sleutel

Slide 15 - Slide

Laat leerlingen in tweetallen een dagelijkse routine bedenken en deze presenteren
Positieve discipline
Uitleg over deze sleutel

Slide 16 - Slide

Laat leerlingen in tweetallen een situatie bedenken waarbij positieve discipline nodig is en hoe ze dit aanpakken
Werkstukjes
Uitleg over deze sleutel

Slide 17 - Slide

Laat leerlingen in tweetallen een werkstukje bedenken en deze presenteren
Morgenkring
Uitleg over deze sleutel

Slide 18 - Slide

Laat leerlingen in groepjes van drie een morgenkring bedenken en deze presenteren
Afsluiting
Samenvatting van de les

Slide 19 - Slide

Vat de les kort samen en vraag of er nog vragen zijn
Reflectie
Reflecteer op de les

Slide 20 - Slide

Laat leerlingen individueel reflecteren op wat ze geleerd hebben en wat ze nog willen leren
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 21 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 22 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 23 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.