§4.5 & 4.6

§1.4 Wijken en Buurten
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 18 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

§1.4 Wijken en Buurten

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Het buurtprofiel
Zegt niet alleen iets over bewoners- en woningkenmerken, maar ook over de woonomgeving

Slide 6 - Slide

Openbare ruimte
Een belangrijk aspect van de woonomgeving is de openbare ruimte. Onderstaande aspecten zijn onderdeel van de openbare ruimte
1. Toegankelijkheid
2. Onderhoud
3. Overzichtelijkheid
4. Toezicht

Slide 7 - Slide

Toegankelijkheid
Hoe omschrijf je de
mate van toegankelijkheid?
Soms letterlijk...
Soms indirect (onbewust?)...

Slide 8 - Slide

Onderhoud


Hoe omschrijf je de mate van onderhoud?

Slide 9 - Slide

Overzichtelijkheid
Hoe omschrijf je de mate van overzichtelijkheid?


Slechte zichtlijnen
Te kwetsbaar?

Slide 10 - Slide

Toezicht
Hoe omschrijf je de mate van toezicht?


Slide 11 - Slide

Veiligheid
In een buurtprofiel kun je ook iets zeggen over de veiligheid in een wijk

Objectieve veiligheid --> feitelijk gemeten. Bijv. 10 autoinbraken per maand
Subjectieve veiligheid --> op meningen gebaseerd. Bijv. bewoners geven hun veiligheidsgevoel gemiddeld een 6.

Slide 12 - Slide

Sociale cohesie
Het laatste aspect wat in een buurtprofiel naar voren komt is de sociale cohesie:

'De bereidheid van burgers om een actieve rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen'.

Slide 13 - Slide

Wanneer buurten / wijken niet fijn genoeg zijn om in te wonen
1. Stadvernieuwing (vanaf 1980): renovatie en sanering van 19e -eeuwse woningen -> effect: nog steeds eenzijdige bevolkingsgroep.
2. Herstructurering (vanaf 1990): slopen van voornamelijk naoorlogse flatgebouwen door duurdere woningen -> effect: aantrekkingskracht op mensen met hoog opleidingsniveau / inkomen.

Slide 14 - Slide

Maar tegelijkertijd..
Ook ontstaat het proces van gentrificatie

Beschrijf op basis van het volgende fragment:
- Wat is gentrificatie?
- Waarom kan het een buurt helpen zich te verbeteren?
- Wat zijn de nadelen van gentrificatie?

Slide 15 - Slide

5

Slide 16 - Video

Gentrification: before (boven) & after (onder)

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide