Examentraining: examentermen 2.5 t/m 2.8

1 / 19
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Je herkent in bepaalde situaties beheersbare en onbeheersbare omgevingsfactoren.
 • Je kunt een concurrentieanalyse maken.
 • Je legt uit hoe je een marktanalyse kunt uitvoeren. 
 • Je beschrijft de manier waarop een bedrijf marketingdoelstellingen op lange termijn kan bereiken. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Externe analyse
 • Concurrentieanalyse:
  Vaststellen directe en indirecte concurrentie en hun kenmerken.

 • DEPEST/DESTEP-analyse:
  Breed net → onderzoek factoren uit de meso- en macro-omgeving.

 • 5-krachten model Porter:
  Onderzoek je branche → bepaal de aantrekkelijkheid en de mate van concurrentie in jouw branche.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn omgevingsfactoren?
Beheersbaar 
(intern)
Onbeheersbaar
(extern)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

 • Demografisch
 • Economisch
 • Sociaal-maatschappelijk
 • Technologisch
 • Ecologisch/ethisch
 • Politiek/juridisch

DEPSTEP-methode

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Het model van Porter
Het vijfkrachtenmodel van Porter is een instrument om de omgeving waarin het bedrijf zich bevindt
te analyseren.
De omgeving is onderverdeeld in vijf groepen: de vijf krachten. 

Per groep kan gekeken
worden in welke mate zij invloed hebben op het bedrijf. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

In de markt van online kleding verkoop zijn ontzettend veel spelers actief. Om te overleven is het cruciaal om onderscheidend te zijn.

Van welke kracht uit het vijfkrachtenmodel van Porter is hier sprake?
A
Kracht van afnemers
B
Kracht van concurrentie
C
Kracht van leverancier
D
Kracht van substituten

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

De DESTEP-analyse is een analyse van de ..
A
Micro-omgeving
B
Meso-omgeving
C
Macro-omgeving
D
Mega-omgeving

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Onder welke DESTEP-factoren valt het milieubewustzijn?
A
Demografische factoren
B
Ecologische factoren
C
technologische factoren
D
Sociaal-culturele factoren

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

In de DESTEP-analyse staan de E' s voor ..
A
economische en ecologische factoren
B
externe en economische analyse
C
evalueren en extrapoleren
D
ergonomie en extravagantie

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen onderdeel van de macro omgeving (DESTEP)?
A
vergrijzing van de bevolking
B
stijging van het zeewater
C
toenemende concurrentie
D
toename aantal 2-verdieners

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Wat onderzoek je met een DESTEP analyse?
A
Externe omgeving van het bedrijf
B
Interne omgeving in het bedrijf
C
Bedrijfstak
D
Financiën van het bedrijf

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer is iets 'beheersbaar'?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Waarom zijn afnemers een kracht volgens Porter?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Demografisch
Economisch
Sociaal-cultureel
Technologisch
Ecologisch
Politiek
Glamping
Meer vakantie in Nederland
personeelstekort
overstromingen
Online boeken
Coronapas
Gast wil luxe en comfort
Vergrijzing
Beleving

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Marktanalyse
Een marktanalyse geeft inzicht in de markt.  We onderscheiden de volgende factoren:
 • Marktaandeel (deel van de markt dat een product in bezit heeft)
 • Marktomvang (grootte van de markt in geld of eenheden)
 • Marktpotentieel  (deel van alle afnemers, bijvoorbeeld van de totale bevolking, dat interesse heeft in een bepaald product en misschien in de toekomst het product gaat kopen)

Slide 17 - Slide

Op basis van dat inzicht kunnen bedrijven (marketing)beslissingen nemen. De analyse kan duidelijk maken welke marktsegmenten er zijn en wat de behoeften binnen deze segmenten zijn. 
Marketingstrategie
De manier waarop een bedrijf de marketingdoelstellingen op langere termijn wil realiseren. Denk aan:
 • Doelgroep
 • Marketingmix
 • Positionering

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Einde les. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions