5.1 Bewegingen vastleggen

H5- BEWEGEN
Paragraaf 1
Bewegingen vastleggen
1 / 26
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H5- BEWEGEN
Paragraaf 1
Bewegingen vastleggen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen:
Je kunt uitleggen op welke twee manieren je beweging kunt vastleggen
Je kunt benoemen welke twee grootheden je moet weten om uit een video-opname of een stroboscopische foto de gegevens voor een plaats-tijd diagram te halen
Je kunt een plaats-tijd tabel invullen en van deze tabel een plaats-tijd diagram tekenen

Je kunt 
Hoofdstuk 5 Par. 1  Bewegingen vastleggen

Leerdoelen: 

 1. Je kunt uitleggen op welke twee manieren je beweging kunt vastleggen
 2. Je kunt benoemen welke twee grootheden je moet weten om uit een video-opname of een stroboscopische foto de gegevens voor een plaats-tijd diagram te halen
 3. Je kunt een plaats-tijd tabel invullen en van deze tabel een plaats-tijd diagram tekenen
 4. Je kunt  op een plaats-tijd diagram of (x,t)-diagram bij een tijdstip de bijbehorend plaats aflezen en omgekeerd
 5. Ju kunt uitleggen wat afgelegde afstand is en welk punt het referentiepunt voor een beweging is

Slide 2 - Slide

filmpje 100 m sprint
finish 100 m sprint
Zo'n filmpje is een grote verzameling foto's die snel achter elkaar worden vertoont.
Je kunt ze natuurlijk ook plaatje voor plaatje bekijken.

Slide 3 - Slide

Filmen (twee voorbeelden)

Slide 4 - Slide

Fotograferen (twee voorbeelden)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Stroboscopische foto
 • Verduisterde ruimte
 • Stroboscooplamp
 • Regelmatige tussenpozen een lichtflits
 • Momentopname
 • Alles op 1 foto

Slide 8 - Slide

Video en stroboscopische foto
Video:
 • meestal 30 plaatjes per seconde
 • T = 1 / 30 = 0,033 s

Stroboscopische lamp:
 • bijvoorbeeld 50 flitsen per seconde
 • T = 1/50 = 0,02 s

Slide 9 - Slide

Tabel en diagram maken
Waarom maken we die video's en foto's?
Wat heeft dat met snelheid te maken?
AFSTAND en TIJD

Slide 10 - Slide

Afstand tijd tabel

Slide 11 - Slide

Hoe teken je een grafiek
 1. Altijd in potlood en met een geodriehoek.
 2. X-as = horizontaal --> de tijd, t (in seconde)
 3. Y-as = verticaal --> de plaats, x (in meter)
 4. Logische getallenverdeling op beide assen.
 5. Plaats stipjes per meetpunt.
 6. Trek een vloeiende lijn door of langs de meetpunten.

Slide 12 - Slide

Plaats,tijd- diagram
(x,t)-diagram


Slide 13 - Slide

Plaats,tijd- diagram
(x,t)-diagram


Slide 14 - Slide

Refentiepunt, afgelegede afstand en verplaatsing

Slide 15 - Slide

Leerdoelen:
Je kunt uitleggen op welke twee manieren je beweging kunt vastleggen
Je kunt benoemen welke twee grootheden je moet weten om uit een video-opname of een stroboscopische foto de gegevens voor een plaats-tijd diagram te halen
Je kunt een plaats-tijd tabel invullen en van deze tabel een plaats-tijd diagram tekenen

Je kunt 
Hoofdstuk 5 Par. 1  Bewegingen vastleggen

Leerdoelen: 

 1. Je kunt uitleggen op welke twee manieren je beweging kunt vastleggen
 2. Je kunt benoemen welke twee grootheden je moet weten om uit een video-opname of een stroboscopische foto de gegevens voor een plaats-tijd diagram te halen
 3. Je kunt een plaats-tijd tabel invullen en van deze tabel een plaats-tijd diagram tekenen
 4. Je kunt  op een plaats-tijd diagram of (x,t)-diagram bij een tijdstip de bijbehorend plaats aflezen en omgekeerd
 5. Je kunt uitleggen wat afgelegde afstand is en welk punt het referentiepunt voor een beweging is

Slide 16 - Slide

Leerdoelen gehaald?
Maak de volgende vragen.

Slide 17 - Slide

Je kunt de beweging van een voorwerp op twee manieren vastleggen: met een foto en met een film. Hoe noem je een foto die eigenlijk bestaat uit meerdere foto's over elkaar heen?
A
video-meting
B
flits-foto
C
stroboscopische foto
D
video-foto

Slide 18 - Quiz

Je ziet twee foto's.
Welke van deze twee is (of
zijn) een stroboscopische foto?
A
alleen links
B
alleen rechts
C
zowel links als rechts
D
geen van beide

Slide 19 - Quiz

Van een stuiterende bal is een
stroboscopische foto gemaakt.
Waar is de beweging van de
bal het snelst?
A
bij A
B
bij B
C
precies tussen A en B in
D
overal even snel

Slide 20 - Quiz

Van een stuiterende bal is een
stroboscopische foto gemaakt.
Welke bewering over verplaatsing
en afgelegde weg is juist?
A
de verplaatsing is groter dan de afgelegde weg
B
de afgelegde weg is groter dan de verplaatsing
C
de verplaatsing en de afgelegde weg zijn aan elkaar gelijk
D
al deze bewering zijn niet juist

Slide 21 - Quiz

Van een stuiterende bal is een
stroboscopische foto gemaakt.
De tijdsduur tussen twee flitsen is
0,02 s. Hoeveel tijd is verstreken
tussen punt A en punt B?
A
0,32 s
B
0,30 s
C
0,28 s
D
dat kun je met deze gegevens niet berekenen

Slide 22 - Quiz

Je ziet een (x.t)-diagram. Lees af hoeveel tijd er nodig was om een afstand van 30 m af te leggen.
A
4,0 s
B
5,0 s
C
30 s
D
5,5 s

Slide 23 - Quiz

Je ziet een (x.t)-diagram. Lees af welk afstand er is afgelegd na 8 seconde.
A
70 m
B
80 m
C
90 s
D
80 s

Slide 24 - Quiz

Je ziet een (x.t)-diagram. Hoeveel tijd was er nodig om van een afstand van 60 m naar een afstand van 100 m te gaan?
A
7 s
B
9 s
C
2 s
D
40 m

Slide 25 - Quiz

Nu zelf aan het werk
Maak de vragen van paragraaf 5.1 in je schrift/werkboek

Slide 26 - Slide