Criteria CGI

1 / 22
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Criteria: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
De student:
1.onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid
2.onderbouwt hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen
3.onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan eigen ontwikkeling
4.onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen
5.onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg
6.onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon.

Slide 2 - Slide

Criterium 1: deskundigheid
De student onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid.

Slide 3 - Slide

Met onderbouwen bedoelen we hier:
A
bewijzen
B
vertellen
C
uitleggen
D
fundering leggen

Slide 4 - Quiz

Wat moet je uitleggen bij het 1e criterium?

De student onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid

Slide 5 - Open question

Wat kunnen redenen zijn
om voor een bewijsstuk
te kiezen?

Slide 6 - Mind map

Criterium 2: deskundigheid

De student onderbouwt hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen

Slide 7 - Slide

Wat is vakliteratuur?
Definities:
Vakliteratuur is: het geheel aan teksten, afbeeldingen, beeld- of geluidsdragers die informatie bevatten over een bepaald onderwerp.

Vakliteratuur is: tijdschriften en boeken die betrekking hebben op de inhoud van een beroep.


Slide 8 - Slide

De literatuur die je gebruikt moet betrouwbaar zijn.

Hoe controleer je of iets betrouwbaar is?

Slide 9 - Open question

1. Hoe is hier vakliteratuur gebruikt?
2. Waarom is hier vakliteratuur gebruikt?
Voorbeeld onderbouwing hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt

Slide 10 - Slide

Criterium 3: deskundigheid
De student onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan eigen ontwikkeling.

Slide 11 - Slide

Geef een voorbeeld uit eigen ervaring
waarbij de feedback die je kreeg,
bijdroeg aan je ontwikkeling

Slide 12 - Open question

Criterium 4 deskundigheid
De student onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen

Slide 13 - Slide

Waarom je eigen
deskundigheid delen?

Slide 14 - Mind map

Op welke manieren kun je je deskundigheid delen?

Slide 15 - Mind map

Criterium 5 kwaliteitszorg
De student onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg

Slide 16 - Slide

De student onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg.

Hoe kun je dit uitleggen? (Geef zo nodig voorbeelden.)

Slide 17 - Open question

Criterium 6 kwaliteitszorg
De student onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon.

Slide 18 - Slide

De student onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon.

Leg uit wat met dit criterium bedoeld wordt.

Slide 19 - Open question

Deskundigheid en kwaliteitszorg
Wat hebben deze met elkaar te maken?

Slide 20 - Slide

Vragen?

Slide 21 - Mind map

Volgende SLB les
Opdracht:
Kies (minimaal) 1 criterium en werk die uit aan de hand van een door jou zelf gekozen ervaring.


(Let op: De uitwerking van 6 criteria moet op 1 A4 passen dus je verhaal kan niet te lang zijn.)

Slide 22 - Slide