Semaine 20 (16,17,18 mei) Herhaling Unité 4

La semaine 20: le seize, le dix-sept et le dix-huit mai


Herhalen, extra opdr./ leren 
Quizlet Unité 4/ D-toets 
Leren en mk extra opdr.

1 / 42
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

La semaine 20: le seize, le dix-sept et le dix-huit mai


Herhalen, extra opdr./ leren 
Quizlet Unité 4/ D-toets 
Leren en mk extra opdr.

Slide 1 - Slide

Le programme d'aujourd'hui:
Vandaag: herhalen, vragen stellen etc.
1. Questions? overhoring apprendre 4 en 6
2. Herhalen en samen mk ex. 25
3. Zelf leren
4. Évaluation
5.  Faire: Unité 4: woordjes leren van Frans - Nederlands apprendre 1, 2, 4, 6, 8, 10 + Grammaire  apprendre 3 + 5 (ne-fa en fa-ne) 

Slide 2 - Slide

Le but d'aujourd'hui: 
Aan het eind van de les weet je waar je nog aan moet werken.. voor de toets..

Slide 3 - Slide

apprendre 4
1. le muscle                    8. tout de suite
2. l'infection                  9. le médicament
3. la pommade             10. le coup de soleil
4. vomir
5. marcher
6. pâle
7. partout

Slide 4 - Slide

apprendre 6
1. propre                               8. longtemps
2. la fièvre                           9. la guêpe
3. froid                                 10. plutôt
4. la pharmacie
5. la douleur
6. bon rétablissement
7. nerveux

Slide 5 - Slide

Samenvatting Unité 4

Slide 6 - Slide

Nu eerst herhalen vocabulaire, alle apprendre.. 

Allez-y!!

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Apprendre 3
Het regelmatige werkwoord op -re, hoe doe je dat? 

Slide 9 - Slide

werkwoorden die eindigen op -re

Slide 10 - Mind map

Welke stappen volg je om een werkwoord op-re in de présent te vormen?

Slide 11 - Open question

Dus: uitgangen tegenwoordige tijd (présent)

Je                vend -s     -    ik verkoop
Tu                vend -s     -    jij verkoopt
Il, elle, on  vend -       -    hij, zij, men verkoopt
Nous          vend -ons -  wij verkopen
Vous           vend -ez    -  jullie verkopen/ u verkoopt
Ils, elles     vend -ent  -  zij verkopen

Slide 12 - Slide

Hoe maak je de passé composé met werkwoorden op -re?

Slide 13 - Open question

Passé composé / voltooide tijd
Voltooid deelwoord eindigt op een -u
vendu, decendu, perdu, répondu...

Hulpwerkwoord: être (bij werkwoorden van beweging) of avoir

Slide 14 - Slide

Vertaal: ik heb gehoord
A
J'ai entendé
B
J'ai entendi
C
J'ai entendu
D
J'ai entendre

Slide 15 - Quiz

Vertaal: zij verkopen
A
Ils vendons
B
Ils vendent
C
Ils vendre
D
Ils vendez

Slide 16 - Quiz

Welke vormen spreek je hetzelfde uit?
A
Vends, vend en vendent
B
Vendez en vendent
C
Vends en vend
D
Geen enkele

Slide 17 - Quiz

Zijn hier nog vragen over?

Slide 18 - Open question

Apprendre 5
Wederkerende werkwoorden

Slide 19 - Slide

Wederkerende werkwoorden noem je ook wel:

Slide 20 - Open question

Wederkerend voornaamwoord
In het Nederlands: me, je, zich, ons, jullie, zich
In het Frans: me, te, se, nous, vous, se

me, te en se > m', t' en s' voor een klinker/stomme h

In het Frans komt dit woord vóór het werkwoord, in het Nederlands erachter.

Slide 21 - Slide

welke se- werkwoorden ken je?

Slide 22 - Mind map

De vormen
Je me lave                                                                           ik was me
Tu te laves                                                                           jij wast je
Il, elle, on se lave                                                              hij, zij, wast  zich
nous nous lavons                                                            wij wassen ons
vous vous lavez                                                                jullie wassen je
ils, elles se lavent                                                            zij wassen zich

Slide 23 - Slide

De vormen voor klinker/h
Je m'habille                                                                            Ik kleed me aan
Tu t'habilles
Il, elle, on s'habille
Nous nous habillons
Vous vous habillez
Ils, elles s'habillent

Slide 24 - Slide

Voltooid deelwoord wk ww
Deze werkwoorden met "se" gebruiken altijd het hulpwerkwoord "être" in de voltooide tijd (passé composé)


Slide 25 - Slide

Voltooide tijd met "être"
In de voltooide tijd met als hulpwerkwoord être, krijg het voltooid deelwoord mogelijk een uitgang:

-e voor vrouwelijk
-s voor meervoud
-es voor vrouwelijk meervoud

Slide 26 - Slide

Voltooide tijd
Je me suis lavé(e)
Tu t'es lavé(e)
Il, elle, on s'est lavé(e)
Nous nous sommes lavé(e)s
Vous vous êtes lavé(e)(s)
Ils, elles se sont lavé(e)s

Slide 27 - Slide

Vertaal: Zij wast zich
A
Elle s'lave
B
Elle se lave
C
Elle se laver
D
Elle se laves

Slide 28 - Quiz

Vertaal: ik heb me ongelukkig gevoeld
A
Je m'ai senti malheureux
B
Je me suis senti malheureux
C
Je me suis sentie malheureuse
D
Je suis me senti malheureux

Slide 29 - Quiz

Vertaal: zij is opgestaan
A
Elle s'a levé
B
Elle s'a levée
C
Elle s'est levé
D
Elle s'est levée

Slide 30 - Quiz

Heb je hier nog vragen over?

Slide 31 - Open question

Avoir mal à =
pijn hebben aan

J'ai mal au nez.
J'ai mal à la tête.
J'ai mal à l'oreille. 
J'ai mal aux dents. 
à + lidwoord


à + le = au
à + la = à la
à + l' = à l'
à + les = aux

Slide 32 - Slide

J'ai mal ____ oeil
A
à l'
B
à la
C
au
D
aux

Slide 33 - Quiz

J'ai mal ______ jambe
A
aux
B
à la
C
à le
D
à l'

Slide 34 - Quiz

J'ai mal ____ oreilles.
A
au
B
à la
C
à l'
D
aux

Slide 35 - Quiz

J'ai mal _____ genou
A
à la
B
aux
C
au
D
à le

Slide 36 - Quiz

Heb ik alles begrepen?
A
Ja, ik vond het gemakkelijk
B
Als ik de grammatica nog een keer lees, kan ik dit wel.
C
Ik heb nog wel een vraag.
D
Help! Ik begrijp er niets van!

Slide 37 - Quiz

Was deze samenvatting duidelijk?
😒🙁😐🙂😃

Slide 38 - Poll

Succes met leren!!!! 

Bonne chance!!!

Slide 39 - Slide

Le programme d'aujourd'hui:
Vandaag: herhalen, vragen stellen etc.
1. Questions?
2. Herhalen en quizlet alles
3. Zelf leren
4. Évaluation
5.  Faire: Unité 4: woordjes leren van Frans - Nederlands apprendre 1, 2, 4, 6, 8, 10 + Grammaire  apprendre 3 + 5 (ne-fa en fa-ne) 

Slide 40 - Slide

Le but d'aujourd'hui: 
Aan het eind van de les weet je waar je nog aan moet werken.. voor de toets..

Slide 41 - Slide

Weekprogramma: Kies uit ...
1. Extra oefenen: mk : menu au choix grammaire 1 et 2  - deze moet in ieder geval. Je bepaalt zelf wanneer en of je het tijdens les doet, zodat je me vragen kunt stellen of als HW

2. Oefenen werkwoorden: verbuga.nl: regelmatige werkwoorden -re, en wederkerende werkwoorden

3. Leren woorden:  Quizlet 
4. Planning maken, samenvatting, leren
5. Diagnostische toets maken  - deze moet ook, in ieder geval voor volgende week
6. Oefentoets in lesson up, heb ik met je gedeeld


Slide 42 - Slide