gehandicapten zorgVerstandelijk gehandicaptenzorg
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lessonVerstandelijk gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Waar denk jij aan bij het woord handicap?

Slide 3 - Mind map

Soorten handicaps
 • Lichamelijke beperking
 • Verstandelijke beperking
 • sociale beperking

Slide 4 - Slide

Lichamelijke beperking

 • Motorisch
 • zintuigelijke
 • iets aan de organen hebbenSlide 5 - Slide

Sociale beperking

 • Autisme
 • Autisme verwante stoornis.

Slide 6 - Slide

Iemand die verlamd is heeft de volgende handicap
A
motorisch
B
ernstige handicap
C
zintuigelijk
D
Autisme

Slide 7 - Quiz

Wat is spasme ?
Spasticiteit is een toestand waarbij er sprake is van een verhoogde spierspanning. 

Een spasme is een onwillekeurige samentrekking van spieren, veroorzaakt door spasticiteit. 

Beiden begrippen zijn dus niet hetzelfde maar staan wel nauw met elkaar in verband. 

Spasticiteit is soms is dit aangeboren en soms als gevolg van een ongeval of ziekte. 

Vooral bij te vroeg geboren kinderen komt spasticiteit vaker voor, ongeveer bij 1 op de 10 gevallen.

Slide 8 - Slide

Iemand met een niveau van een 12 jarige is
A
Ernstig gehandicapt
B
Matig gehandicapt
C
Licht gehandicapt
D
Motorisch gehandicapt

Slide 9 - Quiz

Over wat voor soort handicap gaat het? "Iemand kan moeilijk contact maken met andere"
A
Zintuigelijk
B
Autisme
C
Verstandelijke beperking
D
functionele bewerking

Slide 10 - Quiz

Wat houdt meervoudig gehandicapt in?

Slide 11 - Open question

ASS staat voor
A
Algemene sociale stoornis
B
Autisme spectrum stoornis
C
Asociale, spectrum stoornis
D
Autisme, sociale stoornis

Slide 12 - Quiz

Dagbesteding heeft o.a. de volgende doelen
A
prikkelen van zintuigen en geven van een ritme
B
motiveren en inkomsten krijgen
C
zintuiglijke beleving en gevoel erbij te horen
D
structuur en ritme geven

Slide 13 - Quiz

Noem zoveel mogelijk voorbeelden van NIET traumatische oorzaken van NAH

Slide 14 - Open question

Als je een visuele beperking hebt dan...
A
Heb je een beperking aan je zicht
B
Heb je een beperking aan je gehoor

Slide 15 - Quiz

Meneer Vermeulen is doof. Wat voor soort handicap heeft hij?
A
Auditieve handicap
B
Geestelijke handicap
C
Motorische handicap
D
Visuele handicap

Slide 16 - Quiz

Wat is apraxie
A
Het onvermogen om taal te gebruiken
B
Het onvermogen om te herinneren
C
Het onvermogen om gezichten te herkennen
D
Het onvermogen om handelingen uit te voeren (zonder parese)

Slide 17 - Quiz

Welke kenmerken horen bij dementie?
A
De cliënt begrijpt alles
B
Decorumverlies
C
Vergeetachtigheid
D
Afasie

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Video

Beroepen in de gehandicaptenzorg

Helpende niveau 2

medewerker maatschappelijke zorg niveau 3

persoonlijk gebeleider niveau 4

Slide 20 - Slide

Zou jij in de gehandicapte zorg kunnen werken, waarom wel of niet?

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Video

Waarom is een dagbesteding voor mensen met een beperking zo belangrijk?

Slide 23 - Open question

Dagbesteding

1. bieden van structuur en ritme

2. het gevoel dat je erbij hoort

3. opdoen sociale ervaring

4. goed voor de psuchische en lichamelijke stabiliteit

5. moiveren voor het leveren van kwaliteit

Slide 24 - Slide

Dagbesteding

Arbeidsmatig werk:

 • groenvoorziening
 • ambachtelijk werk
 • diensverlenende werkzaamheden

Belevingsgerichte dagbesteding

prikkelen van zintuigen (snoezelen)

Slide 25 - Slide

Snoezelen
Wat is snoezelen? 
 • Kalmerende activiteit
 • Belevingsgericht
 • Prikkelt de zintuigen

En voor wie? 
 • Verstandelijke beperking of ouderen met dementie

Slide 26 - Slide

Waarom Snoezelen?
Waarom snoezelen?
 • Ontspanning
 • Tegen verveling
 • Bevorderen van contactleggen
 • Prikkelen van alle zintuigen

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben geen dagbesteding nodig
A
Waar
B
Niet waar

Slide 29 - Quiz

Dagbesteding heeft o.a. de volgende doelen
A
prikkelen van zintuigen en geven van een ritme
B
motiveren en inkomsten krijgen
C
zintuiglijke beleving en gevoel erbij te horen
D
structuur en ritme geven

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Video

Smetten = rode huiduitslag

Slide 32 - Slide