Verwijswoorden 3DO

1 / 43
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Antecedent
Het antecedent is het woord, de woordgroep of de zin waarnaar een voegwoord verwijst.

Voorbeeld:
Bart staat aan de bushalte. Ik ga hem daar ophalen.
Hem verwijst naar Bart. Bart is dus het antecedent.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

hij
hem
zijn
zij
ze
haar
het
zijn
zij
ze
hen
hun

Slide 6 - Slide

enkelvoud
meervoud
hij
hem
zijn
zij
ze
haar
het
zijn
zij
ze
hen
hun

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

hij
hem
zijn
zij
ze
haar

het
zijn

zij
ze
hen
hun

Slide 9 - Slide

mannelijk
vrouwelijk
onzijdig
meervoud
hij
hem
zijn
zij
ze
haar

het
zijn

zij
ze
hen
hun

Slide 10 - Slide

Digitale methode: omkadering 3.3.2
Werkbundel
Oefening 2

Slide 11 - Slide

Benoem het antecedent.

Mijn zus kan goed zingen, maar ___ kan niet dansen.

Slide 12 - Open question

Bepaal het getal van het antecedent.
Mijn zus kan goed zingen, maar ___ kan niet dansen.
A
enkelvoud
B
meervoud

Slide 13 - Quiz

Bepaal het genus van het antecedent.
Mijn zus kan goed zingen, maar ___ kan niet dansen.
A
mannelijk
B
vrouwelijk
C
onzijdig

Slide 14 - Quiz

Vul de zin aan met een correct verwijswoord.

Mijn zus kan goed zingen, maar ___ kan niet dansen.

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Digitale methode: omkadering 3.3.2
Digitale methode 3.3.2 omkadering
2 – Die, dat of wat?
 • Opdracht 1

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Vul aan met het juiste verwijswoord.


De zangeres viel van het podium, ___ pijnlijk was.
A
die
B
wat
C
dat

Slide 24 - Quiz

Vul aan met het juiste verwijswoord.


De film nam een wending, ___ ik niet zag aankomen.
A
die
B
wat
C
dat

Slide 25 - Quiz

Benoem het antecedent.

Tessa heeft hem op Instagram geplaatst, die foto.

Slide 26 - Open question

Vul aan met het juiste verwijswoord.

Stijn vraagt of je ___ wil ophalen aan het station.

Slide 27 - Open question

Vul aan. 'Die' gebruik je om te verwijzen naar ___.


A
een mannelijk antecedent
B
een onzijdig antecedent
C
een vrouwelijk antecedent
D
een meervoud

Slide 28 - Quiz

Vul aan met het juiste verwijswoord.


De meisjes zagen een grappige TikTok. ___ lagen dubbel van het lachen.
A
Ze
B
Hen
C
Hun

Slide 29 - Quiz

Digitale methode: omkadering 3.3.2
Werkbundel
 • oefening 4
Digitale methode 3.3.2 oefeningen
 • oefening 1

Slide 30 - Slide

Digitale methode: omkadering 3.3.2
Digitale methode 3.3.2 omkadering
3 – Woorden met een dubbel genus.
 • Opdracht 2

Slide 31 - Slide

Digitale methode: omkadering 3.3.2
Werkbundel
 • oefening 5

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Digitale methode: omkadering 3.3.2
Digitale methode 3.3.2 oefeningen
 • oefening 2
Werkbundel
 • oefening 6

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Doorgeefverhaal
 • Schrijf jullie namen bovenaan het blad.
 • Vul het verhaal om beurten aan met één zin.
 • Gebruik zo veel mogelijk verwijswoorden. 
timer
10:00

Slide 38 - Slide

Doorgeefverhaal
 • Geef het blad door aan een ander team.
 • Ga op zoek naar de verwijswoorden. Zijn ze juist gebruikt?

Slide 39 - Slide

Hoeveel correct gebruikte verwijswoorden tel je?
(namen + aantal)

Slide 40 - Open question

Digitale methode: omkadering 3.3.2
Werkbundel
 • oefening 7

Tijd over?
 • Schrijf zelf een handpalmverhaal. (<1000 woorden)
 • Gebruik verwijswoorden.
 • Gebruik de Story Dice ter inspiratie.

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide