Herhalen context China

China
China
1842-2001 herhaling context China 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 6

This lesson contains 25 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

China
China
1842-2001 herhaling context China 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

ongelijke verdragen 
binnenlands verzet (opstanden)
zelfversterkings-beweging
bokser- opstand
revolutie
gebeurtenissen tussen 1842 en 1911
Bepaal de chronologische volgorde
Qing dynastie / confucianisme 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Qing dynastie / confucianisme 
ongelijke verdragen 
binnenlands verzet (opstanden)
zelfversterkings-beweging
bokser- opstand
revolutie
19de eeuw
eerste 1842
vanaf 1851
vanaf 1860
1900
1911

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Qing dynastie / confucianisme 
ongelijke verdragen 
binnenlands verzet (opstanden)
zelfversterkings-beweging
bokser- opstand
revolutie
19de eeuw
eerste 1842
vanaf 1851
vanaf 1860
1900
1911
6 groepjes, 6 presentaties

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Het einde van het keizerrijk (1912)
Gebieden in handen Europese landen en Japan
Warlords zijn machtig, geen centraal gezag.
dood
'de tuinman'
'The last emperor'

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Leg uit
  • dat het voor veel chinezen vanuit het confucianistische traditie vreemd is dat het einde van het keizerrijk ze snel geaccepteerd werd
  • maar dat dit vanuit de zelfde confucianistische traditie ook heel goed te verklaren is

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
- schadevergoeding
- Korea o.i.v. Japan
- Taiwan bij Japan
China verliest respect in de wereld....

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Leg uit waardoor de Eerste Chinees-Japanse Oorlog uitbrak.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

- de Drie Volksbeginselen

visie op richting China
1. Nationalisme
2. Democratie
3. Socialisme:  industrialisatie

Roept Republiek China uit (1912)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

1916 -1928: tijd van de warlords

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Leg uit dat de oorzaken voor het ontstaan van de warlord-periode al gelegd werden in de negentiende eeuw.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

de 4 mei beweging
Nationalistisch:


1919
Tegen het westen maar geïnspireerd door  westerse ideeën; gelijkheid en nationalisme
vereenvoudigde de Chinese taal: 
onderwijs werd toegankelijk, massa bereikbaar

Brede divers volksbeweging

Slide 14 - Slide

This item has no instructions


Waarom waren veel Chinezen boos op de westerse landen na het Verdrag van Versailles?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

samenwerking op aandringen Sovjet Unie
Nationalisme
Kwo Mintang (KMT)
Communisme
Communistische Partij China (CCP)
Het verenigd Front - 1923

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

1926 - Veldtocht naar het Noorden van Verenigd Front

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Zuiveringscampagne Chiang Kaishek  1927
Binnen de KMT
Onder de  communisten; communisten uitgeschakeld.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Decennium van Nanking 1927-1937
1. De industrialisering nam een grote sprong;
2. Er werden meer scholen en universiteiten gesticht;
3. De spoorwegen werden enorm uitgebreid;
4. Er werden banken opgericht en er werd één munteenheid ingevoerd;
5. De meeste buitenlandse mogendheden stonden veel van hun invloedssferen en exclusieve handelsrechten weer af;

1928: Peking veroverd, bloeiperiode KMT
Er brak  bloeiperiode aan voor China.
Eénpartijstaat, dictatuur Chaing Kaishek

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

De Lange Mars - 1934
De Lange mars, heroïsche betekenis in China, tot op de dag van vandaag

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Leg uit dat de visie van Mao Zedong op het communisme in strijd was met de klassieke marxistische leer van Karl Marx. Trek daarbij ook een vergelijking met Rusland.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Japan begint veroveringsoorlog in China,
en de rest van Azië..... Tweede Wereldoorlog in China


Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Waarom stichtte Japan de marionettenstaat Mantsjoekwo?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Burgeroorlog! 1945-1950
Communisten verslaan KMT

Chiang Kaishek vlucht naar Taiwan

Vaste land (communistisch): Volksrepubliek China
Taiwan: Republiek China

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

(communistisch) Volksrepubliek China
Nationalistisch Taiwan: Republiek China
Ka 45: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
KA 38: Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationalisme

Slide 25 - Slide

china + rusland
Taiwan + VS
Koude oorlog