VWO HC 3.1. China en het Modern imperialisme

3.1. China
3.1. Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

3.1. China
3.1. Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?

Slide 1 - Slide

Deze les:
  • Herhaling vorige les  15 min
  • Uitleg HC 3.1.   25 min
  • opdracht en examenvraag 30 min

Slide 2 - Slide

Uit welke 3 fases bestaat een politieke revolutie? Leg alle drie kort uit.

Slide 3 - Open question

Wat was het voornaamste doel van het Congres van Wenen en hoe wilden zij dit bereiken?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Waarom is 1848 een belangrijk politiek jaar geweest voor Nederland?
A
Eerste grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
B
invoeren algemeen kiesrecht
C
aanpassing grondwet; Grondwet van Thorbecke
D
afscheiding van België

Slide 7 - Quiz

kenmerkende aspecten HC 3.1.
33 De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
34 De opkomst van emancipatiebewegingen
36 De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme
44 Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
(Let op: dit kenmerkend aspect uit tijdvak 9 is hier gekoppeld aan tijdvak 8)

Slide 8 - Slide

KA 33: De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Waarom in verband met de industrialisatie?

Slide 9 - Open question

Keizerrijk China kende een lange geschiedenis met dynastieën die het rijk bestuurden

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Hoe konden de Chinese keizers gebruikmaken van de leer van het Confucianisme?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Macht van de keizer (Qing-dynastie) 
neemt af in de 19e eeuw:
  1. Interne problematiek; economisch; hongersnoden als gevolg van sterke bevolkingsgroei, politiek; corruptie van ambtenaren (Mandarijnen) --> opstanden om religieuze en sociaal-economische redenen..... verliest de Qing-dynastie het Mandaat vd Hemel..?
  2. Externe problematiek; het Modern Imperialisme

Slide 14 - Slide

Wat is het Modern Imperialisme?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Welke motieven zijn:

Sociaal cultureel:
Economisch:
Politiek:
Godsdienstig:
macht
christendom verspreiden
grondstoffen
Verspreiding westerse cultuur
afzetmarkt

Slide 17 - Drag question

Europese landen probeerden handelsverdragen te sluiten met de Chinese keizers. Maar zij hadden weinig interesse in de 'barbaarse' westerse handelswaar (vanuit het sinocentrisme Chinees superioriteitsgevoel)

oplossing: 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Gevolgen van deze 'Ongelijke Verdragen': 
Rusland, Frankrijk, de VS en Japan volgden GB op en vergrootten hun invloed in China met gedwongen verdragen met extraterritorialiteit--> onafhankelijke gebieden vd buitenlanders (nemen ook steeds meer overheidstaken zoals importheffingen over)

          opstand vanuit de bevolking; Tweede Opiumoorlog
weer verloren; buitenlanders kregen nu bewegingsvrijheid in heel China

Eindstand: Chinese regering verloor zeggenschap over grondgebied en liep inkomsten mis uit economische centra

Slide 20 - Slide

Hoe reageerde de Chinese bevolking op deze ontwikkelingen in het midden vd 19e eeuw?
(Lees eventueel blz 306)

Slide 21 - Open question

Deze les:
+ Herhalingsvragen
+ uitleg deel HC 3.1.
+ maken oefenvragen HC 3.1.

Slide 22 - Slide

Welke interne problemen zorgden ervoor dat de macht vd Qing-dynastie afnam?

Slide 23 - Open question

Wat is de aanleiding geweest vd opiumoorlogen?

Slide 24 - Open question

Leg uit wat de boodschap is van deze tekenaar en wat dit te maken heeft met het Modern Imperialisme:

Slide 25 - Slide

Leg uit wat de boodschap is van deze tekenaar en wat dit te maken heeft met het Modern Imperialisme:

Slide 26 - Open question

Hoe kan China tegen de macht van het buitenland ingaan en de eigen bevolking tevreden houden?:

MODERNISEREN

Ontstaan zelfversterkingsbeweging:
nastreven industrialisatie; technische én militaire modernisering. Fabrieken, infrastructuur en telegrafie
 

Slide 27 - Slide

Reactie op de  modernisering:

voorstanders: hervormingsgezinden Mandarijnen en de Zelfversterkingsbeweging

tegenstanders: Cixi de keizerin-weduwe, conservatieven en de Noord-Chinese rebellenbeweging die de Boksers genoemd werden. 

Dit liep uit op de Bokseropstand:

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Het keizerlijke bestuur verloor steeds meer steun van de bevolking en het landsbestuur functioneerde niet langer. 

In die omstandigheden vond in 1911 een revolutie onder leiding van Generaal Yuan Shikai plaats die een einde maakte aan het keizerrijk China.

            Republiek China met 1e president: Yuan Shikai

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

maken oefenvragen HC 3.1.

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video