3.1 China en het modern imperialisme

Vraag
Waar komt het woord 'sinaasappel' vandaan?
1 / 35
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Vraag
Waar komt het woord 'sinaasappel' vandaan?

Slide 1 - Slide

China 1842 - 2001
 • Leidende vragen:
 • 3.1: Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht?             (1842-1911)
 • 3.2: Waardoor ontstond de Volksrepubliek China? (1912-1949)
 • 3.3: Waardoor heeft China zich kunnen ontwikkelen tot een grootmacht?    (1949-2001)

Slide 2 - Slide

Kenmerkende aspecten 3.1
 • 33. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met industrialisatie 
 • 34. De opkomst van emancipatiebewegingen
 • 36. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
 • 44. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

Slide 3 - Slide

Agenda
1. Intro gedaan
2.Uitleg (Introductie HC China)
3.Aan de slag

Slide 4 - Slide

Het wereldbeeld rond 1450
 • De kerk had (officieel) een ander wereldbeeld: plat, Jeruzalem is centrum van de wereld
 • Sommige geleerden in ME: aarde is rond >
 • - kennis uit de Oudheid
 • Kennis nam toe door:
 • - waarnemingen kapiteins
 • - handelscontacten Middellandse zeegebied met Hanzelanden
 • - kruistochten > contacten met Arabische karavaanhandel    (producten uit Azië) > zijderoute
 • Belangrijk: 
 • wereldbeeld vanuit Chinees perspectief >

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

De Qing Dynastie
 • Vanaf de 17e eeuw Qing-dynastie aan de macht:
 • Mantsjoerije > Mantsjoes
 • Mandarijnen
 • overwegend agrarische samenleving, boeren rechteloos
 • Gezag keizer gebaseerd op Confucianisme: onderdelen:
 • - 'Zoon des Hemels' 
 • -  vaste ordening > harmonieuze samenleving
 • Kort overzicht van de geschiedenis van de dynastieën >>>>>>>

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

19e eeuw: problemen voor de Qing-dynastie:
 • Interne onrust:
 • door sterke bevolkingsgroei > hongersnood
 • corruptie aan het hof en vriendjespolitiek
 • afpersing door Mandarijnen
 • Gevolg: gevoel dat Qing-dynastie Mandaat van de Hemel verloor
 • Externe bedreiging:
 • Modern Imperialisme:

Slide 10 - Slide

Modern imperialisme West-Europese landen:
 • Grondstoffen, afzetgebieden en status
 • Proces ging moeizaam in China:
 • - geen wederzijdse handel 
 • - alleen Kanton opengesteld 
 • - sinocentrisme
 • Begin 19e eeuw: Britten verhandelen opium (India) > Chinees verbod
 • Gevolg: smokkelhandel > massale opium verslaving + monetaire crisis
 • 1839: vernietiging 20 duizend kisten à 30 kilo opium >
 • Eerste Opiumoorlog (1839 - 1842) >
 • totale Britse overwinning 

Slide 11 - Slide

Aan de slag!
Maken 1-4

Slide 12 - Slide

Ongelijke verdragen:
 • Verdrag van Nanking (1842):
 • - keizer moest schadeloosheid betalen
 • - Kanton + 4 andere havensteden (Shanghai) vrije toegang voor Britten
 • - Hongkong (natuurlijke haven) in Britse handen
 • - extraterritoriale rechten voor buitenlanders in verdragshavens
 • - Britse patrouilleboten op Chinese rivieren en kustwateren
 • Gevolgen enorm: 
 • * keizer verloor grip op eigen terrein +
 • * economische schade Chinese handelaren, schippers, ambachtslieden
 • * komst andere Europeanen, Amerikanen, Japanners,Russen (Mantsjoerije, spoorlijn)

Slide 13 - Slide

Uitbouw 'Eeuw der vernedering'
 • Na protesten tegen verdragen > 1856: 2e Opiumoorlog
 • nav moord op Franse missionarissen: ook Frankrijk (Napoleon III) stuurt troepen
 • plunderingen, brandstichtingen
 • nieuwe bepalingen afgedwongen: Verdrag van Tianjin (1858)
 • Christendom toegestaan in verdragshavens > missie en zending
 • Uitbreiding extraterritoriale rechten (legalisatie opiumhandel en onbeperkte invoer katoen)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Uitbouw 'Eeuw der vernedering'
 • Ook tussen China en Japan toenemende spanningen om Korea         (Chinese tribuutstaat) >
 • 1894: Japans-Chinese Oorlog > Chinese vloot verpulverd >
 • - Chinese schadevergoeding
 • - Korea onafhankelijk en onder Japanse invloed (in 1905 een Japans     protectoraat en in 1910 ingelijfd door Japan)
 • - Taiwan voor Japan
 • - Japanse fabrieken in China

Slide 16 - Slide

Gevolgen vernederende verdragen: opstanden
 • 1. Taipingopstand (1851 - 1864): Hong (Xiuquan)
 • - gefrustreerde man (4X gezakt voor mandarijn examen)
 • - 'de broer van Jezus' en riep zich uit tot:
 • - 'Hemelse koning van de volmaakte vrede' (= Taiping Tianwang)
 • - aanhang onder de boeren, verbod op alcohol, tabak, prostitutie, 
 • - haren los: teken van verzet tegen Mantsjoes/ afschaffen privébezit/ gelijkheid man-vrouw
 • - op hoogtepunt: steun van 150 miljoen Chinezen (1/3 van de bevolking)
 • Uiteindelijk neergeslagen mbv (!!) Britten (kolonel Gordon) 

Slide 17 - Slide

Gevolgen vernederende verdragen: opstanden
 • 2. Nianopstand (gelijktijdig met Taiping opstand)
 • - nav overstromingen in het noorden boerenopstanden gericht tegen:
 • - grootgrondbezit en mandarijnen
 • - Uiteindelijk ook neergeslagen mbv buitenlandse mogendheden
 • Gevolgen opstanden:
 • ongeveer 20 miljoen doden (opstandelingen/honger/epidemieën) en
 • grote vernielingen in China (600 steden verwoest)
 • Besef China te moderniseren

Slide 18 - Slide

De 'Zelfversterkingsbeweging' (1861)
 • Doel: China moderniseren door:
 • - keizerrijk te democratiseren / onderwijs hervormingen / het leger te verbeteren (vloot)
 • - aandacht voor mijnbouw, telegrafie en spoorwegenaanleg
 • Keizerin-weduwe Cixi greep in (Guangzu aan de kant gezet, 1898), gesteund door 
 • het 'Genootschap der Vuisten' (Boksers), zeer gewelddadig (buitenlanders/missionarissen) 
 • vasthouden aan confucianisme en tegen democratisering
 • Bokseropstand neergeslagen door oa, Amerikanen
 • Resultaat:
 • 'Ongelijk Verdrag' (1900) o.a:
 • permanent buitenlandse troepen in China
bisschop Hamer

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Revolutie
 • Positie keizerin verder verzwakt door Bokseropstand
 • Hervormingspogingen te laat en te weinig
 • 1910: Cixi dood, Puyi opvolger (3 jaar, achterneefje)
 • revolutionaire beweging groeide, o.a: 
 • 1. Sun Yat-sen (boerengezin, arts, christen, verwesterd, republikein)
 • Ideologie: 'Drie volksbeginselen':
 • Nationalisme / democratie / socialisme (volkswelvaart) 
 • Oprichter van de (volksbeweging) 'Guomindang' (1912), verbannen/gevlucht
 • 2. Yuan Shikai (generaal) 
 • Na muiterij en opstanden leider van de Revolutie: einde Keizerrijk (1911)

Slide 21 - Slide

In deze productie is een mooi overzicht gemaakt van de stofomschrijving van hoofdstuk 3.1 en wordt antwoord gegeven op de vraag waardoor China haar positie als regionale grootmacht verloor
(9 minuten)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Wat klopt niet:
Volgens het confusianisme
A
moest men eerbied hebben voor de keizer
B
was sociale mobiliteit mogelijk
C
moest de hiërarchie gerespecteerd worden
D
werd de keizer door de hemel aangewezen

Slide 25 - Quiz

Wat is niet juist?
Mandarijnen
A
waren hoogontwikkelde ambtenaren
B
hadden een gedegen bestuurlijke opleiding
C
gingen zich te buiten aan corruptie
D
werden gevreesd door de bevolking

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?

Slide 30 - Slide

1.  Confucianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie

Slide 31 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

2. Het Hemels Mandaat

Slide 32 - Slide

Qing dynastie ook bekend van :

Slide 33 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 34 - Slide

3.  Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 35 - Slide