Par. 82 en 8.3 Water in China: drie grote rivieren

3 grote rivieren in China: 
Van noord naar zuid:
1= Huang He of Gele rivier
2= Yangtze of Blauwe rivier
3= Xun of Parelrivier
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3 grote rivieren in China: 
Van noord naar zuid:
1= Huang He of Gele rivier
2= Yangtze of Blauwe rivier
3= Xun of Parelrivier

Slide 1 - Slide

Chinese rivieren
Parelrivier
Yangtze 
Gele rivier

Slide 2 - Slide

Kaart Reliëf China
Hoogland Tibet
Hoogland Tibet = brongebied rivieren
Rode Bekken
Rode Bekken = laag gelegen gebied bij de rivier Yangtze. Boeren hebben veel bomen gekapt waardoor er veel erosie plaatsvindt.
lossplateau
Lössplateau: löss is het kleinste deeltje zand, erg vruchtbaar. Hier vindt veel akkerbouw plaats. Hiervoor is water nodig uit de Gele rivier, probleem is het grote tekort aan water.

Slide 3 - Slide

3 soorten rivieren:
1- Regenrivier: krijgt alleen water via regen.
▪️In NL zijn alle rivieren regenrivieren, behalve de Rijn! 
2- Gletsjerrivier: voert alleen smeltwater van gletsjers af, 
    hoog in de bergen.
3- Gemengde rivier: voert regenwater + smeltwater gletsjers af.

Slide 4 - Slide

Hoe meet je de waterafvoer van een rivier?
 1. debiet = hoeveelheid water die passeert in de rivier op 1 bepaald punt.
 2. regiem= schommelingen in de waterafvoer van een rivier per jaar.

Slide 5 - Slide

Feiten Gele rivier -->
 📌Stroomrichting = west --> oost
📌 Lengte = 5500 km
📌 Mondt uit in zee bij: Beijing
📌 Kleur geel door: deeltjes löss in het water
📌 Probleem = water tekort
📌 teveel water voor irrigatie gebruikt
📌 teveel water nodig als drinkwater

Slide 6 - Slide

Oorzaken watertekort Gele rivier
📌 te snelle economische groei China
📌 snelle bevolkingsgroei —> drinkwater nodig
📌 industrie —> proces/koelwater
📌 stuwdammen —> hoge verdamping
Gevolg —> 80-90% van het water in de Gele rivier is al opgemaakt vóórdat het in de benedenloop komt!
gevolg —> water enorm vervuild door chemische fabrieken.

Slide 7 - Slide

Hoe komt de bevolking in Noord-China aan voldoende water?
📌 grondwater gebruiken....
Goed Idee? —> NEE!

Waarom niet? —> het water zit in een aquifer

📌 Aquifer = bodemlaag met water, ondoorlatende laag eronder. Wordt aangevuld door neerslag.

Slide 8 - Slide

Gevolgen teveel watergebruik uit Aquifer
📌 teveel grondwater oppompen = dalen grondwaterpeil, elk jaar tenminste 1meter!
📌 er wordt meer water opgepompt dan er aan neerslag bij komt. Aquifer raakt “op”
📌landbouw = grootste waterverbruiker, voor irrigatie —> verspilling water door: lekkende leidingen, oude apparatuur, verdamping water overdag

Slide 9 - Slide

Feiten Yangtze of Blauwe rivier -->

📌 stroomrichting = west —> oost
📌 lengte = 6300 km
📌 mondt uit in zee bij: Shanghai
📌 probleem = teveel water
📌 Drieklovendam

Slide 10 - Slide

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 natuurlijke oorzaak = piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater
📌 menselijke oorzaak
1. ontbossing hellingen inde boven- en middenloop.
 • gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast.
 • gevolg = teveel zand in benedenloop.
2 . dijken
 •  gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 11 - Slide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
 •  werelds grootste waterkrachtcentrale en stuwdam
 •  gebouwd van 1994 tot 2000
Voordelen:

 • energieopwekking
 • verbetering binnenvaart
 • verminderd risico overstromingen
 • drinkwater


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Nadelen:
⛔️ 1,4 miljoen mensen zijn verhuisd voor de bouw van de dam, 

⛔️ veel natuurschoon verloren

⛔️ slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop.

⛔️ afname visstand

⛔️ enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Feiten Parelrivier —>

📌 stroomrichting = west - oost
📌 lengte = 2200 km
📌 mondt uit in zee bij: Hongkong 
📌 Probleem = teveel water

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video