Marketingplanning

 Marketingplanning = marketingcyclus


Hoe ga ik een marketingprobleem aanpakken???
1 / 34
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

 Marketingplanning = marketingcyclus


Hoe ga ik een marketingprobleem aanpakken???

Slide 1 - Slide

Marketingcyclus = Marketingplanningsproces
Probleemstelling formuleren
 • Doelen omschrijven
 • SWOT-analyse (situatie analyse)
 • Confrontatie matrix
 • Opties beschrijven
 • Keuzes maken 
 •  Marketing activiteiten uitvoeren  
 • evaluatie. Slide 2 - Slide

Plannen
 • strategisch plan  3-5 Jr
 • tactisch plan 1-3 Jr
 • operationeel plan < 1 Jr

Slide 3 - Slide

Missie en visie
 • Missie: Wie zijn we
 • Visie: Waar willen we naartoe
volgens welke route wordt de missie bereikt?

Slide 4 - Slide

Opdracht
Veel bedrijven hebben op hun website hun  Missie , Visie en kernwaarden staan
Zoek van twee bedrijven hun missie , visie en kernwaarden op
Tip: Zoek bij bedrijven waar je later wilt werken of die je interessant vind

Slide 5 - Slide

Wat wil je leveren en aan wie? = core-business
Sociaal
maatschappelijk
Bestuurlijk
Winst
continuïteit
= resultaat
personeelsbeleid - scholing
Duurzaamheid
Organisatie

Slide 6 - Slide


Inzicht geven in jouw product-markt-combinatie (PMC)

= De combinatie van producten en een doelgroep wordt ‘product-marktcombinatie’ genoemd

Slide 7 - Slide

SMART-principe BETEKENIS & DEFINITIE:
       
SMART is een afkorting die staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. SMART is een model om een goed geformuleerde doelstelling op te stellen, zodat de kans groter is dat er in werkelijkheid ook wat van terecht komt.

Slide 8 - Slide

opdracht
WAT: schrijf  3 doelen (bijvoorbeeld omzet , winst )SMART op.
Operationeel - tactisch - strategisch
HOELANG: 10 minuten
HULP: buurman/vrouw: JE MAG RUSTIG OVERLEGGEN
RESULTAAT: klassikaal bespreken

Is dit SMART geformuleerd? waarom wel niet?

Slide 9 - Slide

SWOT-analyse
Strenghts
Weaknesses
Opportunities
Threaths

Slide 10 - Slide

SWOT-analyse
 • Stengths
 • Weakness
 • Opportunities
 • Threats

Slide 11 - Slide

Waarom SWOT?
Waarom SWOT?

Slide 12 - Slide

Waarom SWOT?
Sterkte
SWOT

Slide 13 - Slide

Waarom SWOT?
Sterkte
 • Ik ben goed met computers.
 • Ik kan goed vertellen over mijn   product.
SWOT

Slide 14 - Slide

Waarom SWOT?
Zwakte
SWOT

Slide 15 - Slide

Waarom SWOT?
Zwakte
 • Ik kan niet lang stil zitten.
SWOT

Slide 16 - Slide

Waarom SWOT?
SWOT
Kansen
 • Mensen hebben meer te   besteden.
 • Mensen kopen steeds vaker   online.

Slide 17 - Slide

Waarom SWOT?
SWOT
Bedreigingen
 • Er is veel concurrentie online. 

Slide 18 - Slide

S.W.O.T  Opdracht
Maak een SWOT-Analyse van jezelf.
Doel : Behalen van deze opleiding binnen de gestelde tijd.

Slide 19 - Slide

Interne Analyse
Strenghts - Sterkte
Weaknesses - Zwaktes

Slide 20 - Slide

BCG-matrix, hulpmiddel om doelgroepen te selecteren

Slide 21 - Slide

Portfolio analyse
De producten van je organisatie in beeld brengen door te kijken naar het relatief marktaandeel ( het eigen marktaandeel in vergelijking met dat van je grootste concurrent)
Marktgroei

Slide 22 - Slide

Marktaandeel

Slide 23 - Slide

Markt --> vraag
Marktomvang = omvang van de markt in geld of eenheden

Marktpotentieel = het aantal stuks boven deze huidige afzet dat de gezamenlijke leveranciers met een optimaal marketingbeleid zouden kunnen verkopen.


(relatief) Marktaandeel = geeft de verhouding weer tussen de afzet van een merk en de totale afzet van een productvorm

Slide 24 - Slide

boston consulting group
BCG-Matrix
X-as Relatief marktaandeel
Y-as Marktgroei

Slide 25 - Slide

BCG matrix

Slide 26 - Slide

STAR
Toekomst voor een bedrijf sprake van sterke marktgroei en jij bent marktleider met het product.
Star wil je behouden maar dit kost wel veel
 marketing investeringen
Groeit de markt sneller dan jij dan verlies je marktaandeel
Groei markt ook interessant voor bestaande en nieuwe concurrenten

Slide 27 - Slide

Ouestion mark  ??
De markt groeit sterk maar je hebt een relatief klein marktaandeel
Veel marketing investeringen om je marktaandeel te doen groeien .

Slide 28 - Slide

Cashcow
De markt is redelijk stabiel niet veel concurrenten en je bent marktleider 
Kosten concurrentie strijd zijn laag
Het doel van een star is om uiteindelijk Cashcow te worden

Slide 29 - Slide

DOG
Product zit in een markt die niet of nauwelijks meer groeit
En jij hebt een relatief klein marktaandeel
waarschijnlijk proberen het product af te bouwen of door verkoop van de markt te laten verdwijnen

Slide 30 - Slide

Dog
Een dog laat je met rust
Aanvullende product die de cashcows en star nodig hebben
Interessante niche markt

Slide 31 - Slide

Externe Analyse
Opportunities - Kansen
Threats - Bedreigingen

Slide 32 - Slide

Meso en Macro omgeving
Meso
Directe omgeving
Afnemers,concurrenten,leveranciers.publieksgroepen en marktpartijen
Vijf krachten model van Porter

Slide 33 - Slide

Macro omgeving
Alle factoren die te maken hebben met de maatschappij
Destep Analyse 
(verschillende macro omgevings factoren.

Slide 34 - Slide