2.7 De opbouw van het laagland

2.7 De opbouw van het laagland


H2 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

2.7 De opbouw van het laagland


H2 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
 • Je kan de cyclus verwering - erosie - sedimentatie uitleggen en verklaren in welk deel van de rivierloop wat voorkomt. 
 • Je kunt de ontstaanswijze van sedimentgesteenten bepalen aan de hand van de kenmerken van het gesteente.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
 • Je kan de cyclus verwering - erosie - sedimentatie uitleggen en verklaren in welk deel van de rivierloop wat voorkomt. 
 • Je kunt de ontstaanswijze van sedimentgesteenten bepalen aan de hand van de kenmerken van het gesteente.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Middenloop
Benedenloop
Bovenloop

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Fasen van erosie en sedimentatie

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Sedimentatie - Overstromingsvlakte
Benedenloop: vlak -> rivier gaat langzamer stromen
-> Sedimenten worden afgezet/bezinken

 • In rivierbedding: grind
 • Oever: zand
 • Achter de oever: klei

-> ontstaan waterpaslandschap

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Sedimentatie
Overstromingsvlakten zakken weg/in elkaar
Dus sedimentatie blijft.

Sedimenten worden in elkaar gedrukt: sedimentgesteenten

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Sedimentgesteente
Grind -> conglomeraat
Zand -> zandsteen
Klei -> schalie -> leisteen
kalkskeletjes/schelpen -> kalksteen

 • Gelaagd
 • Fossielen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Einde rivier
Delta                  of               Estuarium

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen een delta en een estuarium?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Delta
Estuarium

Slide 14 - Slide

This item has no instructionsDelta:
 • stroomsnelheid rivier stopt (door zee)
 • Al het sediment zakt naar de bodem
 • door ophoping ontstaat nieuw land
Estuarium:
 • Hoge stroomsnelheid langs kust, sediment wordt meegenomen

of

 • bij vloed dringt zeewater de rivier in

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Sedimentgesteente
Ontstaan uit los sediment wat samengeperst wordt

Bijv. zandsteen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

sediment wordt uiteindelijk
sedimentgesteentezand wordt ZANDSTEEN


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Welke sedimentgesteentes kun je benoemen?

Slide 19 - Mind map

zandsteen
schalie
conglomeraat
kalksteen
(steen)kool
Kenmerk sedimentgesteente
Laagjes & kunt fossielen tegenkomen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Fossielen in sedimentgesteente

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
 • Je kan de cyclus verwering - erosie - sedimentatie uitleggen en verklaren in welk deel van de rivierloop wat voorkomt. 
 • Je kunt de ontstaanswijze van sedimentgesteenten bepalen aan de hand van de kenmerken van het gesteente.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag 
1. Kun je alle leerdoelen uitleggen?
 • Ja? -> aan de slag met de verkorte leerroute + hoofdvraag
 • Mwoah? -> formuleer de vraag en aan je docent
 • Nee? -> bepaal voor jezelf waar je vastloopt en vraag hulp aan je docentSlide 23 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag

Maak de digitale leerroute van paragraaf 2.7 en de hoofdvraag.


Slide 24 - Slide

This item has no instructions