Les 7 per 2 sociale en recreatieve activiteiten

1 / 22
next
Slide 1: Slide
sociale en recreatieve activiteitenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Werken met verschillende groepen
 • Informeel of Formeel 
 • Horizontaal of Verticaal 
 • Homogeen of Heterogeen
Werken met verschillende groepen
Informeel of Formeel
Horizontaal of Verticaal
Homogeen of Heterogeen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelen
Aan het einde van de les kan de student:
- Vertellen wat een groepscultuur betekend. 
- Kan het verschil tussen participeren en niet- participeren uitleggen. 
- Kan de fases benoemen van de cyclisch van Tuckman.
- Kan vertellen welke rol bij haar past (van Beblin). 
- Groepsrollentest maken & huiswerkopdracht 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
 • Bespreken groepscultuur
 • Begeleiden van groepen & quiz 
 • Groepsfase (cyclisch van Tuckman)
 • De 9 rollen van Beblin
 • De groepsrollentest
 • Bespreken test & huiswerkopdrachten  

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Groepscultuur
Een groep kan een gemeenschappelijke cultuur hebben, dit noem je de groepscultuur. Groepscultuur is de manier waarop de verschillende personen uit de groep met elkaar omgaan. Het zijn de ongeschreven gedragsregels waar de leden zich aan houden.

Bij het uitvoeren van activiteiten is het van belang dat je rekening houdt met deze groepscultuur.

Slide 5 - Slide

‘Cultuur is het geheel van waarden, normen en gewoonten die mensen aan elkaar doorgeven.’  
Bij cultuur draait het om de waarden en de normen in een groep. Waarden en normen zijn de ideeën en regels die er zijn. 

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Noem een cultuur dat bij je past.

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Begeleiden van groepen
Participerende begeleiding: doe je als helpende zelf ook mee aan de activiteit. je staat dus niet aan de zijlijn, maar doet mee.

niet- participerende begeleiding: doe je zelf niet mee aan de activiteit. Je legt uit en begeleidt daar waar nodig. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Begeleiden van groepen 
Bij de autoritaire stijl ben jij als helpende de 'baas'. Jij zegt wat de deelnemers moeten doen. De deelnemers zijn van jouw uitleg afhankelijk en doen wat jij zegt. 

Bij de laisser- faire stijl is de begeleiding heel losjes. Als helpende geef je de deelnemers veel ruimte en vrijheid tijdens de activiteit. Je reageert alleen op vragen. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Taart bakken met kinderen op de bso (leeftijd kinderen 6-11 jaar)
A
wel participeren
B
niet participeren

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Groepsfase 
Het model van Tuckman
cyclisch proces


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Link

This item has no instructions

De 9 rollen van Belbin 
1. De bedrijfsman (harde werker)
2. De brononderzoeker 
3. De plant
4. De monitor 
5. De vormer
6. De voorzitter
7. De zorgdrager
8. De groepswerker
9. De specialist 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

De Groepsrollentest!
Jullie hebben 10 min de tijd. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Link

This item has no instructions

Deel de uitkomst van de test.
Herken je jezelf in deze uitslag?

Slide 17 - Mind map

This item has no instructions

Huiswerk
lezen
32.1 Groepscultuur
34.1 Ontwikkelingsfasen van een groep
35.1 Cyclisch proces
36.1 Rollen in een groep
37.1 Begeleiden van groepen
Maken
44. Welke cultuur hebben wij (met de klas)
47. Groepsfase
48. Welke rol heb jij?
50. Participerend of niet?
51. Ervaring uit de praktijk


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld activiteitenplan
Naam   Ballenregen
Datum en tijdstip   Maandag 5 september om 14.00 uur
Doelgroep    6 t/m 12 jaar
Doelstelling   Recreatief/samenwerken
Organisatie   Zie volgende dia. Maak een tekening van hoe je de ruimte inrichtSlide 19 - Slide

This item has no instructions

vervolg voorbeeld Organisatie

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Vervolg voorbeeld activiteitenplan
Materiaal/hulpmiddelen    Mand Tennisballen
Uitleg
- Alle tennisballen in de mand.
- De spelleider gooit de ballen een voor een weg.
- De deelnemers mogen de ballen een voor een teruggooien in de mand.
- Wedstrijd: wie krijgt de mand het eerst leeg en wie kan dat voorkomen?

Begeleiding/Regels/Aandachtspunten
- ballen niet vanaf een grote afstand gooien
- opletten dat je niet botst.Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je van
deze les?

Slide 22 - Mind map

Dit is de evaluatieslide.
 • Beantwoord de vraag.
 • Lees de extra informatie over de evaluatievraag.
Extra informatie
Elke les eindigt met een korte evaluatie. Het platform LessonUp slaat de antwoorden van de leerlingen automatisch op. Dit gebruiken we als feedback om de lessen te blijven verbeteren.