Hoofdstuk 5 introductieles TL 2

Welkom allemaal!
NaSk in klas 2
1 / 36
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Welkom allemaal!
NaSk in klas 2

Slide 1 - Slide

Je hebt vast veel vragen
* Wie staat er voor de klas?
* Wat is NaSk?
* Wat gaan we doen?
* Wat moet ik voor NaSk meenemen? 
* Andere vragen

Slide 2 - Slide

Wie staat er voor de klas?

Slide 3 - Slide

Wie zijn jullie?

Slide 4 - Slide

Wat is NaSk
Combinatie vak van Natuurkunde en Scheikunde

Hierbij gaat het over alles wat erom je heen gebeurd. 

Slide 5 - Slide

NaSk

Slide 6 - Mind map

Het vak natuur- en scheikunde (Nask) gaat vooral over planten en dieren

A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

Het vallen van een steen is….

A
natuurkunde
B
scheikunde
C
wiskunde
D
biologie

Slide 8 - Quiz

Het branden van een kaars is…

A
natuurkunde
B
scheikunde
C
wiskunde
D
biologie

Slide 9 - Quiz

Wat gaan we doen?
*Dit jaar behandelen we H5 t/m 8. 
* Dit betekend 4 cijfers voor de hoofdstukken 
* SO en PO ( Formatief of summatief) 

Slide 10 - Slide

Wat moet ik meenemen?
* Je tekst en werkboek
* Schrift (met ruitjes)
* Pen 
*Potlood
*Gum
* Geodriehoek
*Rekenmachine

Slide 11 - Slide

Andere vragen?

Slide 12 - Slide

Beweging

Slide 13 - Mind map

Quizz


Wat weten we nog?

Slide 14 - Slide

De lengte is 12 meter hierin de meter is….

A
De grootheid
B
Het meetinstrument
C
Het maatgetal
D
De eenheid

Slide 15 - Quiz

Lengte, tijd massa en temperatuur zijn…

A
grootheden
B
meetinstrumenten
C
zintuigen
D
eenheden

Slide 16 - Quiz

Omrekenen van meter naar cm doe je door...
A
X10
B
X100
C
:10
D
:100

Slide 17 - Quiz

Omrekenen:
12 minuten =
A
0,5 uur
B
0,2 uur
C
0,12 uur
D
0,72 uur

Slide 18 - Quiz

Hoofdstuk 5 beweging
5.1 bewegingen vastleggen

Slide 19 - Slide

H5 Bewegingen
In hoofdstuk 5 leer je het volgende:
 1. Bewegingen vastleggen
 2. Gemiddelde snelheid uitrekenen en eenheden omrekenen
 3. Versneld, eenparig en vertraagd bewegen
 4. Remmen en botsen
 5. Praktische Opdracht Snelheid

Slide 20 - Slide

LEERDOELEN 5.1
Deze les leer je...
 • ...hoe je bewegingen kan vastleggen
 • ...wat een stroboscooplamp is en waar deze voor wordt gebruikt.
 • ...hoe je vanuit een stroboscopische foto kunt berekenen hoelang een beweging heeft geduurd.
   
 • ...wat een afstand-tijdtabel is
 • ...hoe je een afstand-tijddiagram kan tekenen

Slide 21 - Slide

Bewegingen vastleggen
Beweging vastleggen d.m.v.  fotografie
*stroboscopische foto
*stroboscooplamp

Slide 22 - Slide

Stroboscoop
 Lamp die met vaste tussenpozen flitst in een verduisterde ruimte.

Bijv. elke 0,05 seconde

Slide 23 - Slide

Stroboscopische foto

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Rekenen met een stroboscopische foto
Twee dingen weten:
Hoeveel tijd zit er tussen elke lichtflits.
Het aantal tussenruimtes.

Duur van de beweging =
Aantal tussenruimtes * tijd tussen 2 flitsen

Slide 26 - Slide

Informatie uit een stroboscopische foto

Slide 27 - Slide

afstand-tijd diagram

Slide 28 - Slide

afstand-tijd diagram

Slide 29 - Slide

Hoe teken je een grafiek
 1. Altijd in potlood en met een geodriehoek.
 2. X-as = horizontaal
 3. Y-as = verticaal
 4. Logische getallenverdeling op beide assen.
 5. Assen benoemen: grootheid en eenheid!
 6. Plaats stipjes per meetpunt.
 7. Trek een vloeiende lijn door of langs de meetpunten.

Slide 30 - Slide

Hoelang duurt de beweging
op de foto?
Tijd tussen 2 flitsen is 0,25 sec
A
1 sec
B
2 sec
C
0,25 sec
D
2,25 sec

Slide 31 - Quiz

Waar beweegt de bal het snelst?
Waar beweegt hij het langzaamst?

Slide 32 - Slide

langzaam
snel
veel afstand tussen 2 foto's
weinig afstand tussen 2 foto's

Slide 33 - Slide

Herhaling leerdoelen
1) Ik weet wat een stroboscooplamp is en waar deze voor wordt gebruikt.
2) Ik kan vanuit een stroboscopische foto berekenen hoelang een beweging heeft geduurd.
3) Ik kan uit een stroboscopische foto afleiden wat de snelheid van het voorwerp is.

Slide 34 - Slide

Afsluiting: Hoe vond je deze les? Heb je tips/wensen voor onze volgende les?

Slide 35 - Open question

Huiswerk
Vrijdag 9 september 
Maken paragraaf 5.1 opgave 2,3,4,7 en 11

Slide 36 - Slide