Hoofdstuk 5: veranderingen

Veranderingen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Veranderingen

Slide 1 - Slide

Eerst: planning laatste weken
Tijdens de lessen: behandelen hoofdstuk 5 (veranderingen)

Géén losse voortgangstoets over hoofdstuk 5

PTA in de PTA-week: hoofdstuk 3, 4, 5

Slide 2 - Slide

Intervallen, stijgen en dalen, minima en maxima

Slide 3 - Slide

Stijgen, dalen en intervallen
Stijgen en dalen geven we aan met 
intervallen. 

         betekent: 1 doet niet mee

         betekent: 1 doet mee

         betekent: alles onder
1
[1

Slide 4 - Slide

Maak hierbij opdracht 7

Je hebt 5 minuten
timer
5:00

Slide 5 - Slide

Antwoorden
Stijgend:                   en

Dalend:                en 
,1
3,5
1,3
5,

Slide 6 - Slide

Soorten stijgen en dalen

Slide 7 - Slide

Maak opdracht 10

Je hebt 10 minuten
timer
10:00

Slide 8 - Slide

Antwoorden
a) Constante stijging
     Afnemende stijging
     Toenemende daling
     Afnemende daling
     Toenemende stijging                 of 

b)                , hier neemt de snelheid af.
4,7
[0,3
3,4
4,5
5,7
7,
7,10

Slide 9 - Slide

Maxima en minima: begrippen
Top: elk punt waarop een grafiek overgaat 
van stijgen in dalen of andersom. 

Maximum: elk punt waarop een grafiek 
overgaat van stijgen naar dalen

Minimum: elk punt waarop een grafiek 
overgaat van dalen naar stijgen.

Slide 10 - Slide

Maak opdracht 16

Je hebt 5 minuten
timer
5:00

Slide 11 - Slide

Antwoorden
a) twee maxima en 2 minima

b) het hoogste maximum is 35, het laagste minimum is 5. Het verschil is 35 - 5 = 30

Slide 12 - Slide

Dat was het

Geen huiswerk :-)

Slide 13 - Slide

Van grafiek naar toenamediagram

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Nog even de belangrijkste aandachtspunten
1. Het toenamestaafje staat altijd rechts van het interval.

2. De toename / afname betreft het verschil tussen 2 opvolgende waardes. 

3. Op de y-as staat 
Δy

Slide 16 - Slide

Zelf aan de slag
Basisroute: 20, 21, 24

Middenroute: 21, 22, 24

Uitdagende route: 22, 24, 25

Slide 17 - Slide

Van toenamediagram naar grafiek

Slide 18 - Slide

0

Slide 19 - Video

Nog even de belangrijkste aandachtspunten
1. Op de y-as staat nu gewoon weer 'y'

2. Teken een zo vloeiend mogelijke lijn door alle punten. Dit is een indicatie van hoe de lijn er werkelijk uitziet. 

3. Maak ALTIJD een tabel als je terug moet rekenen. 

Slide 20 - Slide

Tot slot 
Hoe maak je een toenamediagram bij de formule
N=t312t2+36t

Slide 21 - Slide

Zelf aan de slag
Basisroute: 28, 30, 32, 37

Middenroute: 29, 31, 33, 37

Uitdagende route: 29, 31, 34, 38

Slide 22 - Slide

Differentiequotiënt

Slide 23 - Slide

Gemiddelde verandering / differentiequotiënt
Bereken de gemiddelde verandering                          Bereken de gemiddelde
tussen A en B                                                                           verandering op het interval
                                                                                                        [15, 25] van de formule
N=20b+5100

Slide 24 - Slide

Zelf aan de slag
Basisroute: 44, 45, 52

Middenroute: 45, 47, 52

Uitdagende route: 47, 48, 54 

Slide 25 - Slide