onregelmatige ww

HAVO 3
unité 3
1 / 32
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

HAVO 3
unité 3

Slide 1 - Slide

Kennistoets 3: ik kan de werkwoorden
avoir, être, aller, faire, pouvoir & vouloir
vervoegen in het Frans
(passé composé - présent - futur proche)
A
Ik ben er nog niet mee bezig geweest.
B
Ik beheers het nog niet, maar ben ermee bezig.
C
Ik beheers alle doelen al.
D
Ik beheers het deels, maar heb nog extra tijd nodig.

Slide 2 - Quiz

kunnen
moeten
willen
vouloir 
pouvoir
devoir

Slide 3 - Drag question

futur proche van DOEN
je vais FAIRE
tu vas FAIRE
il va FAIRE
nous allons FAIRE
vous allez FAIRE
ils vont FAIRE

Slide 4 - Slide

quel verbe est 'doen'
A
Être
B
Avoir
C
Faire
D
Aller

Slide 5 - Quiz

l'épaule
les oreilles
le ventre
le nez
les dents
les ongles
les yeux
la jambe
la tête

Slide 6 - Drag question

je
vous
il/elle/on
voulez
veux
veut
vouloir

Slide 7 - Drag question

comment on dit: "we willen naar huis gaan"?

Slide 8 - Open question

Relie les contraires:
même
grand-maman
après
apprend
différent
avant
grand-papa
enseigne

Slide 9 - Drag question

nous
vous
ils/elles
vouloir
voulez
veulent
voulons

Slide 10 - Drag question

Elle (wil) ............... apprendre l'espagnol.

(= présent)
A
peut
B
veut
C
a pu
D
a voulu

Slide 11 - Quiz

dire
vouloir
aller
faire
prendre
être
pouvoir
zeggen
willen
gaan
doen / maken
nemen
zijn
kunnen

Slide 12 - Drag question

welke tijd gebruik je om te zeggen dat je MORGEN iets gaat doen
A
futur proche
B
futur simple
C
passé composé
D
présent

Slide 13 - Quiz

Les garçons (gaan) ....... faire leurs devoirs

(= futur proche)

A
font
B
vont
C
faitons
D
allons

Slide 14 - Quiz

je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
Combineer de juiste vorm van 'vouloir' met het onderwerp
veux
veux
veut
voulons
voulez
veulent

Slide 15 - Drag question

Om de "futur proche" te maken, gebruik ik het werkwoord:
A
avoir
B
faire
C
aller
D
être

Slide 16 - Quiz

Ilse (gaan)................ en ville pour faire du shopping.

(volt.tijd - passé composé)
A
a allé
B
est allée
C
est allées
D
est allé

Slide 17 - Quiz

Présent avoir
Imparfait vouloir
Passé composé vouloir
Présent vouloir
Imparfait pouvoir
passé composé pouvoir
Ils ont
On voulait
Tu as voulu
Vous voulez
Ils pouvaient
Nous avons pu

Slide 18 - Drag question

Sleep de vervoegingen naar het juiste vakje
Passé composé
Geen passé composé
Je vais
Il va
Il est allé
Nous sommes allé(e)s
Je suis allé(e)
Nous allons

Slide 19 - Drag question

Slide 20 - Drag question

nous
Tu
ils/elles
vouloir
veux
veulent
voulons

Slide 21 - Drag question

?
VOULOIR
POUVOIR
   willen
  kunnen

Slide 22 - Drag question

Zet in de juiste kolom
Vouloir
Pouvoir
Nous voulons
We kunnen
Je peux
Tu veux
Hij mag
U wilt

Slide 23 - Drag question

1
2
3
4
zij hebben (v)
wij hebben
jullie hebben
zij hebben (m)

Slide 24 - Drag question

A. optreden

B. ontdekt worden

C. zin hebben om te 

A. zij  heeft
B. zij hebben
C.  men heeft
D.  jullie hebben
E. jij / je hebt
F. wij hebben
1.  nous  avons
2.  tu  as
3.  ils  ont
4.  on  a
5.  vous avez
6.  elle  a

Slide 25 - Drag question

faire
avoir
aller
vouloir
être
pouvoir
hebben
willen
gaan
kunnen
zijn
maken/doen

Slide 26 - Drag question

Présent avoir
Passé composé vouloir
Passé composé vouloir
Présent vouloir
Imparfait pouvoir
passé composé pouvoir
Ils ont
On voulu
Tu as voulu
Vous voulez
Ils pouvaient
Nous avons pu

Slide 27 - Drag question

Welk hulpwerkwoord gebruik je bij de voltooide tijd van "partager" ?

A
avoir
B
être

Slide 28 - Quiz

Welk hulpwerkwoord gebruik je bijna altijd bij de passé composé?
A
faire
B
être
C
avoir
D
aller

Slide 29 - Quiz

ik ga kijken!
A
je regarde
B
je vais regarder
C
j'ai regardé
D
je regarderai

Slide 30 - Quiz


"Ils ont des manèges"

Welk onregelmatig werkwoord staat hier in de présent?
A
aller
B
être
C
avoir
D
faire

Slide 31 - Quiz

ik begin het te begrijpen....
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll