ZHV les 2

Lesdoelen van les 2
Aan het eind van deze les
 • Kun je uitleggen hoe je ervoor zorgt dat een verblijfsruimte opgeruimd, schoon en verzorgd is.
 • Kun je uitleggen hoe je in samenwerking met anderen een verblijfsruimte kunt onderhouden.
 • Kun je vertellen hoe je kinderen al vroeg kunt leren opruimen.
 • Kun je drie opruimtips die bij jou passen toevoegen in je logboek en je moodboard.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lesdoelen van les 2
Aan het eind van deze les
 • Kun je uitleggen hoe je ervoor zorgt dat een verblijfsruimte opgeruimd, schoon en verzorgd is.
 • Kun je uitleggen hoe je in samenwerking met anderen een verblijfsruimte kunt onderhouden.
 • Kun je vertellen hoe je kinderen al vroeg kunt leren opruimen.
 • Kun je drie opruimtips die bij jou passen toevoegen in je logboek en je moodboard.

Slide 1 - Slide

Welkom in les 2!
Wat gaan we doen?
- Terugblik op les 1 + Studiewijzer periode 1
- Stellingen
- Theorie module 3.1 - Een schone en ordelijke omgeving blz 75
- Theorie module 3.3 - Ondersteunen en begeleiden bij een schone en ordelijke omgeving
- Verder werken aan je logboek en je moodboard

Slide 2 - Slide

De inrichting van een ruimte is bepalend voor de sfeer
ja, dat klopt
nee, dat klopt niet

Slide 3 - Poll

Een multifunctionele ruimte is een ruimte die speciaal ingericht is voor een bepaalde doelgroep.
klopt
klopt niet

Slide 4 - Poll

Bij de inrichting van een ruimte houd je rekening met de 'looproute' in het vertrek en controleer je of er voldoende bewegingsruimte is.
ja
nee

Slide 5 - Poll

Slide 6 - Video

Theorie Module 3.1
Als pedagogisch medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het schoon en ordelijk houden van de ruimte waarin jij werkt.

Slide 7 - Slide

Wat zou jij kunnen doen om
de ruimte waarin jij werkt/leeft
schoon en ordelijk te houden? (denk aan je werk, op school, in je huis ed)

Slide 8 - Mind map

Een opgeruimde ruimte...
 • alle spullen een vaste plek
 • geeft rust en structuur
 • nodigt iedereen uit om zorgvuldig met de ruimte èn de materialen om te gaan.

Slide 9 - Slide

Wat kun je praktisch doen op een KDV
om een ruimte opgeruimd te houden?

Slide 10 - Mind map

Een schone en frisse ruimte...
 • is prettig om in te verblijven
 • is beter voor de gezondheid
 • ventileer constant

Slide 11 - Slide

Een verzorgde ruimte...
 • er is aandacht voor hoe de ruimte eruit ziet
 • interieur is met zorg gekozen
 • er is gelet op kleur en vorm
 • materiaal is op een aantrekkelijke manier neergezet
 • kapotte materialen worden gerepareerd of vervangen
 • planten krijgen op tijd water

Slide 12 - Slide

Samenwerken...
 • de verblijfsruimte goed onderhouden doe je samen!
 • duidelijke taakverdeling
 • duidelijke afspraken
 • geef kinderen korte opdrachten in een logische volgorde. (structuur aanbrengen in het opruimen)
 • Doel - kinderen kunnen zelfstandig opruimen

Slide 13 - Slide

Lees de theorie op blz 75 - 79

timer
5:00

Slide 14 - Slide

Welke 3 manieren van opruimen
passen bij jou?

Slide 15 - Mind map

Theorie 3.3: Ondersteunen en begeleiden bij een schone en ordelijke omgeving - blz 89
Kleine kinderen in de kinderopvang
 • ontwikkelen al vroeg een zeker besef van orde
 • spelenderwijs
 • opruimen van speelgoed is een begin (zingen v.e. liedje)
 • leerzaam moment! (sorteren, ordenen)
 • alles op een vaste plek
 • structuur en orde maken de omgeving overzichtelijk, dat voelt veilig en vertrouwd.

Slide 16 - Slide

Aandachtspunten bij het opruimen blz 90
 • zorg voor vaste opruimmomenten
 • zorg voor opruimroutines
 • geef concrete instructies
 • geef zelf het goede voorbeeld
 • maak er een spel van
 • gebruik een liedje
 • geef veel complimenten
 • zorg voor een duidelijk opruimsysteem 

Slide 17 - Slide

Kinderen met een beperking
 • Weet welke ondersteuning een kind precies nodig heeft!
 • Wat lukt wel en waar is hulp bij nodig? Kijk en luister goed
 • Leef je in in het kind
 • Je hebt respect voor het kind.

www.sclera.be

Slide 18 - Slide

 Terug naar lesdoelen van les 2
Bespreek in tweetallen:
 • Hoe je ervoor zorgt dat een verblijfsruimte opgeruimd, schoon en verzorgd is.
 • Vertel hoe je in samenwerking met anderen een verblijfsruimte kunt onderhouden.
 • Vertel hoe je kinderen al vroeg kunt leren opruimen.

Slide 19 - Slide

Opdracht.
Logboek - werk verder aan je logboek. Wat heb je geleerd deze les, wat vind jij belangrijk en wat wil je onthouden? Welke opruimmanieren passen bij jou?

Moodboard - werk verder aan je moodboard op canva.com en verwerk de informatie uit deze les in je moodboard (welke kasten ga je bijv kiezen om materialen in op te ruimen?)

Lezen - Module 3.1 en 3.3

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide