HV3 1.3 Zuivere stoffen & Mengsels

1.3 Zuivere stoffen en mengsels
1 / 29
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.3 Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
1.3.1. Je kunt op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere stoffen en wat mengsels zijn.
1.3.2 Je kunt smelt- en kookdiagrammen van mengsels op microniveau verklaren.
1.3.3. Je kunt op micro- en macroniveau het verschil uitleggen tussen homogene en heterogene mengsels.
1.3.4. Je kunt een aantal mengsels op macro- en microniveau beschrijven.
1.3.5. Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van mengsels: massa%, volume% en gram per liter.

Slide 2 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
 • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
 • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

 • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Smelt- en kookdiagram van een mengsel
 • Zuivere stoffen hebben een smelt- en kookpunt
 • Mengsels hebben een smelt- en kooktraject

Slide 5 - Slide

Melk is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 6 - Quiz

Kraanwater is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 7 - Quiz

Koper is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 8 - Quiz

Brons is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 9 - Quiz

Homogeen en heterogeen
 • In een homogeen mengsel zitten stoffen in dezelfde fase (vast, vloeibaar, gas) en kun je de verschillende deeltjes niet zien (ook niet met microscoop). 
 • Zijn op macroniveau niet van elkaar te onderscheiden

 • In een heterogeen mengsel zitten stoffen in verschillende fasen. 
 • De verschillende stoffen zijn te zien met het blote oog of onder een microscoop

  Slide 10 - Slide

  Filmpje mengsels
  In het filmpje worden 5 mengsels genoemd met voorbeelden. Schrijf dit op.

  Slide 11 - Slide

  Slide 12 - Video

  5 mengsels uit het filmpje

  Slide 13 - Mind map

  Homogene mengsels
  • Oplossing (suiker in water)
  • Legering (brons)
  • Gasmengsel (lucht)

  Slide 14 - Slide

  Heterogene mengsels
  • Suspensie (chocolademelk), vaste stof in vloeistof
  • Emulsie (melk), twee vloeistoffen die niet mengen
  • Rook, vaste stof (roet) in gas (lucht) 
  • Nevel (mist), vloeistof in gas

  Slide 15 - Slide

  Zeewater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Legering

  Slide 16 - Quiz

  Haarlak is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Nevel
  D
  Gasmengsel

  Slide 17 - Quiz

  Mayonaise is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Legering
  D
  Schuim

  Slide 18 - Quiz

  Slootwater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Schuim

  Slide 19 - Quiz

  Slide 20 - Slide

  Massapercentage (massa%)

  Slide 21 - Slide

  Bereken het massapercentage tin in een legering van 23 gram tin en 56 gram koper

  Slide 22 - Open question

  Volumepercentage (vol%)

  Slide 23 - Slide

  Bereken het vol% azijnzuur van een fles schoonmaakazijn wat bestaat uit 113 ml azijnzuur en 637 ml water

  Slide 24 - Open question

  Slide 25 - Slide

  Gehalte

  Slide 26 - Slide

  Bereken het gehalte aan zout bij 9 gram zout in 400 ml water (in gram per liter)

  Slide 27 - Open question

  Leerdoelen
  1.3.1. Je kunt op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere stoffen en wat mengsels zijn.
  1.3.2 Je kunt smelt- en kookdiagrammen van mengsels op microniveau verklaren.
  1.3.3. Je kunt op micro- en macroniveau het verschil uitleggen tussen homogene en heterogene mengsels.
  1.3.4. Je kunt een aantal mengsels op macro- en microniveau beschrijven.
  1.3.5. Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van mengsels: massa%, volume% en gram per liter.

  Slide 28 - Slide

  Werkdoelen
  HAVO: 
  Opdrachten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

  VWO:
  Opdrachten: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11


  Slide 29 - Slide