Meertalige ontwikkeling PW


Tweetalige ontwikkeling 

1 / 37
next
Slide 1: Slide
2-talige ontw.MBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


Tweetalige ontwikkeling 

Slide 1 - Slide


Petra Renema

SFBO
Kennissintrum meartaligens jonge bern

Slide 2 - Slide

Doel:
*Bewust worden van de meertalige ontwikkeling
*Bewust worden van jouw rol hierin

Slide 3 - Slide

Kleur bekennen
en de taal fan dyn hert

Slide 4 - Slide

Wanneer ben je meertalig?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Welke talen kom je tegen
 •  in je thuissituatie
 • op school

Slide 7 - Slide

0

Slide 8 - Video

Vanaf jonge leeftijd is er al behoefte om contact met elkaar te maken

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Voordelen als je meertalig opgroeit

Slide 13 - Mind map

Slide 14 - Video

Voordelen als je meertalig bent
 • Het versterkt de taalgevoeligheid
 • Sociaal-emotioneel en maatschappelijk
 • Het stimuleert het werkgeheugen
 • Minder snel last van dementie

Slide 15 - Slide

Hoe leert een kind een tweede taal


* Minderheidstaal meer aanbieden 
* Bewust en consequent taalgebruik
* Taalafspraken (1 persoon - 1 taal)

Slide 16 - Slide

Taalafspraken
 • Welke talen worden gesproken op jou stageplek?
 • Wat merk je hiervan ?
 • Welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Slide 17 - Slide

Wat valt jou op bij jonge kinderen die twee of meer talen spreken? 

Wat zie je hiervan in de groep/ wat valt op
bespreek dit in tweetallen

Slide 18 - Slide

Conclusie: Wat valt op?
* Stille periode
* Interferentie en code-switching
* Verschil 1 en tweetalige ontwikkeling

Slide 19 - Slide

Verschil 1-talige en 2-talige ontwikkeling
 • Fries kind gebruikt tot (ongeveer) 3 jaar zijn eerste taal
 • Daarna meer NL-woordjes en zinnen
 • Onwikkelt verder en in groep 3 het zelfde niveau als NL-talige    vriendjes

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Bespreek in tweetallen met welke activiteiten je 
de taalontwikkeling kunt stimuleren

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Hoe kun je als volwassene meerdere talen aanbieden aan jonge kinderen

Slide 24 - Open question

In welke situatie zullen kinderen die tweetalig opgroeien de meeste kans hebben om de talen goed te leren
A
Wanneer pedagogisch-medewerkers twee talen door elkaar spreken .
B
Wanneer pedagogisch medewerkers consequent hun eigen taal tegen het kind spreken.

Slide 25 - Quiz

2-talige kinderen hebben vaak een taalachterstand
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 26 - Quiz

Moet je taalfouten bij jonge kinderen corrigeren?
A
Ja, meteen zeggen dat het fout is
B
Nee, dat komt later wel
C
Ja, door (positief)te herhalen in de juiste zinsopbouw
D
Vooral niet op reageren

Slide 27 - Quiz

Het is goed voor de ontwikkeling dat anderstalige kinderen thuis Fries of Nederlands praten
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 28 - Quiz

Hoe laat je aan ouders zien dat je meerdere talen gebruikt op de opvang

Slide 29 - Mind map

Wat kun je afspreken over het gebruik van de verschillende talen

Slide 30 - Open question

Taalbeleid
 • Consequent gebruik van beide talen
 • Taalrijke omgeving
 • Pedagogisch taalklimaat
 • Volgen van de (taal)ontwikkeling - kindvolgsysteem

Slide 31 - Slide

Waar vind je informatie over taalafspraken?

* Pedagogisch beleidsplan
* Pedagogisch werkplan
* Personeelsbeleid

Hoe laat je dit zien?
 • Social media (website)
 • Nieuwsbrief

Slide 32 - Slide

Welke activiteiten kun jij doen om de Friestalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren?

Slide 33 - Slide

Anderstalige kinderen op de groep en Friestalige pm'ers.
Welke taal moet je gebruiken?

Slide 34 - Slide

* Lees veel voor uit prenteboeken
* Zing!
* Ga er op uit, wijs aan en benoem
*Speel samen met het kind en benoem wat je doet

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Heb je nog vragen?

voor meer informatie:
www.sfbo.nl

Slide 37 - Slide