Twatalige ûntwikkeling OA

Tweetalige ontwikkeling 
1 / 35
next
Slide 1: Slide
2talige ontw. OABeroepsopleiding

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Tweetalige ontwikkeling 

Slide 1 - Slide


Jeannette Numan

 SFBO
kennissintrum meartaligens jonge bern

Slide 2 - Slide

Doel:
*Bewust worden van de meerwaarde van de meertalige ontwikkeling
*Bewust worden van jouw rol hierin

Slide 3 - Slide

Kleur bekennen
en de taal fan dyn hert

Slide 4 - Slide

Welke talen kom je tegen

 • op school
 • op je stage
 • in je thuissituatie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

wat is een voordeel als je meertalig bent

Slide 7 - Mind map

Slide 8 - Video

Voordelen als je meertalig bent
 • Het versterkt de taalgevoeligheid
 • Sociaal-emotioneel en maatschappelijk
 • Het stimuleert het werkgeheugen
 • Minder snel last van dementie

Slide 9 - Slide

Op welke leeftijd kun je het beste beginnen met het aanleren van een tweede taal
A
0-3 jaar
B
4-7 jaar
C
10 jaar
D
15 jaar

Slide 10 - Quiz

Hoe leert een kind de Friese taal op school

Slide 11 - Mind map

Hoe leert een kind Fries op school • Minderheidstaal meer aanbieden 
 • Bewust en consequent taalgebruik
 • Taalafspraken (1 persoon - 1 taal)

Slide 12 - Slide

Wat valt jou op bij jonge kinderen die twee of meer talen spreken
Wat zie je hiervan in de klas/ wat valt op

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

          Verschil één- en tweetalige 
ontwikkeling bij het jonge kind • Een Friese/anderstalige peuter begrijpt de Nederlandse taal eerder, dan dat hij/zij het spreekt
 • Friestalige peuter gebruikt de NL- taal rond 3,5 jaar actief
 • In groep 3 zijn de citoscores gelijk, mits beide talen         gestimuleerd worden
 


Slide 15 - Slide

Taal-afspraken
 • Welke talen worden gesproken op jou stageplek
 • Wat merk je hiervan 
 • Zijn hier afspraken over gemaakt

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Friestalige kinderen
 • Deze kinderen krijgen de Friese taal als moedertaal
 • Zonder extra stimulans zullen deze kinderen ook de Nederlandse taal leren
 • Rond de leeftijd van 3,5 jaar zal de Nederlandse taal actief gebruikt worden
 • Het Fries is een minderheidstaal, daarom is het belangrijk om de Friese taal te blijven aanbieden en te stimuleren

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Op welke manier kun je aandacht geven aan de moedertaal van anderstaligen

Slide 20 - Open question

Aandacht voor de moedertaal is belangrijk

Slide 21 - Slide

In welke situatie zullen kinderen die tweetalig opgroeien de meeste kans hebben om de talen goed te leren
A
Wanneer volwassenen twee talen door elkaar spreken .
B
Wanneer kinderen weten wie wanneer welke taal gebruikt. Consequent taalgebruik

Slide 22 - Quiz

2-talige kinderen hebben vaak een taalachterstand
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 23 - Quiz

Moet je taalfouten bij jonge kinderen corrigeren?
A
Ja, meteen zeggen dat het fout is
B
Nee, dat komt later wel
C
Ja, door (positief)te herhalen in de juiste zinsopbouw
D
Vooral niet op reageren

Slide 24 - Quiz

Het is goed voor de ontwikkeling dat anderstalige kinderen thuis Fries of Nederlands praten
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 25 - Quiz

Taal activiteiten
Met wat voor activiteiten kun je op school  het gebruik van de Friese taal stimuleren

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

*Lees veel voor uit (prenten)boeken
* Zing!
*Gebruik het Fries in verschillende situatie's
* Ga er op uit, wijs aan en benoem
*Speel samen met het kind en benoem wat je doet

Slide 29 - Slide

De digitale muzykmetoade mei Nederlânske en Fryske ferskes
        Sjoch www.123zing.nl
Freegje in proefabonniment oan mei dyn studint-mailadres by info@123zing.nlSlide 30 - Slide

Wat is de rol van SFBO op de locatie
 • advies taalafspraken/temahoeken
 • meedenken
 • materiaal

Slide 31 - Slide

Wat/ Waarmee/ Hoe
Welke informatie kun binnenkort toepassen in je werk?

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Doel bereikt?

 • Bewust geworden van de meerwaarde van de meertaligheid
 •  Bewust geworden van jouw eigen rol hierin

Succes!

Slide 34 - Slide

Einde presentatie

voor meer informatie:
www.sfbo.nl

Slide 35 - Slide