Marketing lesweek 6: les 1

1 / 25
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt onderscheid maken tussen de interne en de externe omgeving van een organisatie. 
 •  Je kunt de interne organisatie in kaart brengen. 

Slide 2 - Slide

Waar kan je aan denken bij sterktes en zwaktes van een bedrijf?

 • hoe bereik jij jouw klanten
 • jouw financiële situatie
 • jouw ervaring
 • jouw kennis van de markt
 • naamsbekendheid
 • kwaliteit van jouw product

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Marketingaanpak
Een bedrijf stelt zichzelf de volgende vragen om te kijken of het aanbod nog actueel is:

 • Waar wordt mijn product voor gebruikt?
 • Welk probleem wordt met mijn product opgelost?
 • Sluit het product aan bij de behoeften van de afnemer?
 • Is de marketingstrategie doeltreffend?

Slide 5 - Slide

Financiële middelen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 9 - Slide

Interne analyse
 • Sterktes en zwaktes van het bedrijf
 • Vergelijking met concurrenten
 • Bijvoorbeeld beleid organisatie, structuur organisatie, USP (unique selling point), etc. 

Slide 10 - Slide

Welk soort kaas koopt meneer janssen

Slide 11 - Slide

Marketing en communicatiebeleid
1. Missie bepalen
2. doelstellingen omschrijven
3.Situatieanalyse
4. SWOT-analyse
5. keuze en uitwerking strategische optie
6. implementatie
7. evaluatie

Slide 12 - Slide

Missie en visie
Missie: Wat is het doel van het bedrijf, wat zijn de normen en waarden, waarvoor staan ze!

Visie: Waar willen ze naar toe, wat willen ze bereiken.

Slide 13 - Slide

Doelstellingen omschrijven
Om een business definition te hebben stellen we 3 vragen.
1. Wie?
2. Wat?
3. Hoe?

Slide 14 - Slide

Situatieanalyse (extern & Intern)
Extern: Alle ontwikkelingen buiten het bedrijf

Intern: alle ontwikkelingen binnen het bedrijf

Slide 15 - Slide

Herhalen
Even oefenen met lesstof.

Slide 16 - Slide

Demografie
politiek
Technologie
ecologie
sociaal-maatschappelijk
economie
concurrentie

Slide 17 - Drag question

Wat is het verschil tussen sterktes en kansen?

Slide 18 - Mind map

Welk hulpmiddel gebruik ik om welke omgeving in kaart te brengen?
Micro
Meso
Macro
Door Corona mag de horeca niet open
Het personeel krijgt 500,- bonus
Er komt een nieuwe prijsvechter op de markt

Slide 19 - Drag question

Welke woorden horen bij elkaar?
Interne analyse
Externe analyse
sterktes
zwaktes
kansen
bedreigingen
buiten organisatie
binnen organisatie
beheersbaar
niet beheersbaar

Slide 20 - Drag question

Welk hulpmiddel gebruik ik om welke omgeving in kaart te brengen?
Micro
Meso
Macro
DESTEP
Vijfkrachten-model Porter
BCG-matrix

Slide 21 - Drag question

DESTEP, waar staan de letters ook alweer voor?

Slide 22 - Mind map

INTERN

EXTERN

Concurrentie analyse
Product
Politieke ontwikkelingen
Huidige afnemers
Afnemersanalyse
Prijs
Bedrijfstakanalyse
DESTEP

Slide 23 - Drag question

Negatief imago
A
Sterkte
B
Zwakte
C
Kans
D
Bedreiging

Slide 24 - Quiz

Verwerken
Opdrachten uit het boek 1 t/m 6.

Slide 25 - Slide