Thema 4 - Afweer

Thema 4
Afweer
BINAS tabellen: 77, 84I-N, 87A
1 / 39
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 39 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 4
Afweer
BINAS tabellen: 77, 84I-N, 87A

Slide 1 - Slide

Basisstof 1
- Je kunt de werking en functie van de huid bij de afweer van de mens beschrijven

Slide 2 - Slide

Pathogenen
 • Bacterie
 • Schimmel
 • Dieren
 • Virus

Slide 3 - Slide

Virussen
 • Eiwitmantel met DNA/RNA
 • Hecht aan receptor gastheercel
 • DNA/RNA in cytoplasma wordt afgelezen en virussen vermenigvuldigen
 • Cel dood of beschadigd

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Externe afweer
 • Mechanische afweer: huid, slijmvliezen
 • Chemische afweer: zoutzuur maagsap, pH huid

Slide 6 - Slide

Huid
 • Hoornlaag beschermt tegen beschadiging, uitdroging, infectie
 • Kiemlaag levende epitheelcellen en melanocyten
 • Talgklieren in haarzakjes produceren talg, houdt hoornlaag soepel
 • Lederhuid bindweefsel, zintuigcellen, uitlopers zenuwcellen, haarspiertjes, bloedvaten, zweetklieren
 • Onderhuids bindweefsel met vetcellen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Basisstof 2
- Je kunt de vormen van aangeboren afweer beschrijven
- Je kunt de vormen van verworven afweer beschrijven
- Je kunt de onderlinge relatie van de delen van het immuunsysteem toelichten

Slide 9 - Slide

Aangeboren afweer
 • Fagocyten: granulocyten en monocyten
 • Monocyten: macrofagen en dendritische cellen
 • Herkennen ziekteverwekkers aan afwijkende antigenen
 • Fagocyteren ziekteverwekkers

Slide 10 - Slide

Granulocyt en macrofaag vallen indringer aan

Slide 11 - Slide

Fagocytose door fagocyten

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Antigenen indringer binden aan MHC-II receptoren     --> Antigeen Presenterende Cel (APC)

Slide 14 - Slide

MHC-receptoren
 • MHC-I receptoreiwitten op celmembraan alle cellen met celkern en bloedplaatjes
 • MHC-II receptoreiwitten op macrofagen, dendritische cellen en B-cellen

Slide 15 - Slide

Verworven afweer
 • Uit stamcellen in rode beenmerg ontstaan T- en B-lymfocyten
 • Lymfocyten binden aan antigeen één type ziekteverwekker 
 • Miljoenen variaties, rijping in thymus
 • Lymfocyten met binding aan lichaamseigen antigenen afgebroken
Humorale respons: lichaamsvocht
Cellulaire respons: cellen

Slide 16 - Slide

APC bindt aan T-lymfocyt, deze deelt en vormt T-helpercellen en cytotoxische T-cellen

Slide 17 - Slide

T-helpercellen activeren B-lymfocyten en cytotoxische T-cellen

Slide 18 - Slide

Cytotoxische T-cellen ruimen geïnfecteerde cellen op en vormen geheugencellen

Slide 19 - Slide

Th-cellen activeren B-lymfocyten, deze vormen B-plasmacellen en B-geheugencellen

Slide 20 - Slide

Antistoffen maken indringer onschadelijk

Slide 21 - Slide

Basisstof 3
- Je kunt beschrijven op welke manieren immuniteit kan ontstaan

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Basisstof 4
- Je kunt beargumenteren welke problemen kunnen ontstaan door antigenen bij transplantaties en bloedtransfusies en op welke wijze deze kunnen worden aangepakt

Slide 30 - Slide

Transplantatie
 • Afstotingsreacties door MHC eiwitten celmembraan
 • Bij mens MHC-systeem: HLA
 • Door HLA-systeem onderscheiden lymfocyten eigen cellen van lichaamsvreemde
 • Nooit 100% overeenkomst met donor
 • Afstoting door cellulaire afweer

Slide 31 - Slide

ABO-systeem
 • Bloedgroepen vernoemd naar antigenen
 • Antigeen A, B, beide of geen antigenen
 • Celmembranen rode bloedcellen

Slide 32 - Slide

Antistoffen in bloedplasma

Slide 33 - Slide

Bloedtransfusie rode bloedcellen

Slide 34 - Slide

Resusfactor
 • Resusantigeen op celmembraan
 • Rh- kan antistof resusantigeen maken na contact Rh+ bloed
 • Eerste contact weinig antiresus
 • Tweede contact grote hoeveelheid antiresus

Slide 35 - Slide

Resuskindje

Slide 36 - Slide

 • Pathogenen, virussen, externe afweer
 • Aangeboren en verworven afweer
 • Natuurlijke en kunstmatige immuniteit, actief en passief
 • Transplantaties, bloedgroepen

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Slide 39 - Link