Mengsels scheiden 1.1 Zuivere stof of mengsel les 1

1 / 29
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

H1: Mengsels scheiden 
1.1 Zuivere stof of mengsel

1.2 Stoffen scheiden

1.3 Stoffen zuiveren

1.4 Rekenen aan mengsels

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesprogramma
 1. Terugblik
 2. Leerdoelen
 3. Instructie (uitleg)
 4. Huiswerk
 5. Nabespreking
 6. Afsluiting 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Voorkennis
Welke fasen/toestanden ken je?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions


Terugblik
Welke stofeigenschappen ken je?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Leerdoelen H1.1


 1. Je kunt stofeigenschappen waaraan een stof herkend wordt en voorbeelden van stofeigenschappen benoemen
 2. Je weet wat het verschil is tussen een zuiver stof en een mengsel
 3. Je weet in welke vorm mengsels kunnen voorkomen
 4. Je weet wat het verschil is tussen homogene en heterogene mengsel 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Instructie: 
Stofeigenschap:
 • Een eigenschap waar je een stof aan kunt herkennen. 
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Oplosbaarheid
 • Dichtheid
 • Fase/aggeegatiestoestand bij kamertemperatuur


Slide 7 - Slide

Wetenschap is het opdoen van kennis en deze toepassen.
Natuurwetenschappers kijken naar de natuurlijke wereld, en nemen verschijnselen waar. En proberen die te verklaren en te voorspellen.
Ze doen ONDERZOEK en ontdekken zo nieuwe dingen over de natuur om ons heen.
Techniek wordt gebruikt om die kennis in uitvindingen toe te passen

Verschil Natuurkunde en Scheikunde: tijdelijk en blijvende veranderingen: Je kan het niet meer terug krijgen in de oude staat.
Eigenlijk IS scheikunde ook natuurkunde, maar dan specifiek gericht op stoffen en hoe die met elkaar reageren DUS een blijvende verandering


                           Dichtheid = Massa/volume
                                    t

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Instructie: fase / aggregatietoestand
De fase of toestand van een 
stof bij een bepaalde 
temperatuur.
 • vast (s)
 • vloeibaar (l),
 • gas (g)


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Instructie: zuivere stof of mengsel
Een zuivere stof bestaat uit een enkele soort stof.

Een mengsel bestaat uit twee of meer verschillende soorten stoffen.

Kan je een voorbeeld geven?
En zeewater? wat is dat?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Zuivere stof en mengsel
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes.
(moleculen)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Troebele oplossing
Lang niet altijd als je een vaste stof in een vloeistof brengt lost het goed op, het kan ook troebel worden.
Dit is geen oplossing dan maar een suspensie.
Als je dit laat staan wordt het vanzelf minder troebel.
Dit komt omdat de deeltjes dan naar de bodem zakken.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Mengsels met een vloeistof
Een mengsel wat helder is noem je een oplossing. De vloeistof is het oplosmiddel.
Vaak is de oplossing een mengsel van een vaste stof en een oplosmiddel, de opgeloste stof kan ook een gas zijn.
Zuurstof in een vijver.
Oplossingen zijn altijd helder maar niet altijd kleurloos.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vloeistoffen mengen
je zou denken dat alle vloeistoffen mengen, maar dat is niet waar. Water en olie mengen absoluut niet. Er ontstaan 2 lagen.

Het is mogelijk om kleine hoeveelheden van deze stoffen toch te mengen, met behulp van een emulgator.
Er ontstaat dan een emulsie.
Water en alcohol mengen wel goed. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Soorten mengsels

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Soorten mengsels

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Dus

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Meer mengsel
Er zijn meer soorten mengsel:
Rook: 
Schuim:
Nevel:
Legering:
Mengsels kunnen homogeen zijn of heterogeen. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Oefenopgave 1
Stofeigenschappen: waar of niet waar
 1. Brandbaarheid
 2. Vorm
 3. Kleur
 4. Massa
 5. SmaakSlide 20 - Slide

This item has no instructions

Oefenopgave 2
A. Noem 2 voorbeelden van mengsels

B. Noem 1 voorbeeld van een zuivere stof

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag!
Paragraaf 1.1
Opdracht 1 t/m 4
Je mag samenwerken

Slide 22 - Slide

This item has no instructions


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 23 - Open question

This item has no instructions


Stel 1 vraag over iets dat je
deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Begrippen uit deze les
Waarnemingen, 
stofeigenschappen, 
fase, aggregatietoestand, 
dichtheid, 
stoffen, 
zuivere stof, mengsel, oplossing, oplosmiddel, suspensie, emulgator, emulsie, legering, homogeen mengsel, heterogeen mengsel.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting
We weten wat:

 • Stofeigenschappen zijn en kunnen daar voorbeelden van geven
 • Wat een zuivere stof en een mengsel is
 • Welke fasen/aggregatietoestanden er kunnen voorkomen
 • Het verschil is tussen een homogene en een heterogene mengsel is 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Ik snap de leerdoelen:
Je kunt stofeigenschappen waaraan een stof herkend wordt en voorbeelden van stofeigenschappen benoemen
Je weet wat het verschil is tussen een zuiver stof en een mengsel
Je weet in welke vorm mengsels kunnen voorkomen
Je weet wat het verschil is tussen homogene en heterogene mengsel
A
Ja
B
Nee
C
Een beetje....

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Afsluiting
Volgende les:

Huiswerk:
1. Vat paragraaf 1.1 samen aan de hand van de begrippen die erin voorkomen. 

Dank voor jullie aandacht!

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 29 - Video

This item has no instructions