Pedagogiek - les 5 - periode 5 - 2021-2022

Pedagogiek les 5H5. SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN OP HET GEBIED VAN GEDRAG​
5.2. Gedrag en concentratie
1 / 18
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Pedagogiek les 5H5. SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN OP HET GEBIED VAN GEDRAG​
5.2. Gedrag en concentratie

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Hoe goed is jouw gemiddelde concentratie in een les?
Heel goed. Geen problemen mee
Ligt aan externe factoren (tijdstip, inhoud, etc)
Over het algemeen prima
Niet zo goed
Ik vind dit erg lastig

Slide 3 - Poll

Wat helpt jou bij het verkrijgen van concentratie in de les?

Welke tip heb je voor een kind/leerkracht?

Slide 4 - Mind map

Deze periode 

H5
 • Signaleren en observeren van gedrag​
 • Gedrag en concentratie​
 • Gedrag en emotie​
 • Gedrag, agressie en pestenLes 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
2.3
dida
2.4
dida
2.5
dida
5.1
peda
5.2 en 5.3
peda
5.3 en 5.4
peda

Slide 5 - Slide

Programma & leerdoelen
 • Starter
 • Theorie 5.1 - sociogram 
 • Theorie 5.1 - gedragsprobleem & gedragsstoornis
 • Energizer
 • Opdracht
 • Theorie 5.2 - ADHD & ADD
 • Opdracht
 • Afronding

Leerdoelen - de student kan aan het einde v/d les
 • Uitleggen wat het verschil is tussen een gedragsprobleem en een gedragsstoornis;
 • Uitleggen wat ADHD en ADD is en wat hier belemmerende en bevorderende factoren van zijn;
 • Benoemen wat kinderen met concentratieproblemen nodig hebben.

Slide 6 - Slide

Sociogram
 • Waarom een sociogram?​
 • Wat kun je zien aan een sociogram?​

 • Kijk naar figuur1 op blz.198​
 • Welke kinderen vallen buiten deze groep?​
 • Wie zijn de populaire kinderen in deze groep?​
 • Kijk op www.sometics.com/sociogram ​
 • Bekijk de demo. Zou je dit in je stagegroep kunnen doen? 


timer
2:00

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Een gedragsprobleem is erfelijk bepaald en niet te verhelpen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

De oorzaak van een gedragsstoornis ligt in de omgeving en niet in het kind
A
Juist
B
Niet juist

Slide 10 - Quiz

DSM-IV
 • Gedragsstoornissen
 • Psycholoog


Slide 11 - Slide

Opdracht 1 - in teams 
Denk na over een voorbeeld uit je stageklas (of eerdere stageklassen) van een gedragsprobleem en van een gedragsstoornis. 

 • Schrijf links concreet (objectief) het probleem - belemmerende factoren. 
       Waar heeft het kind last van? 
 • Schrijf rechts bevorderende factoren. 
         Wat kan het kind helpen? 

Wissel uit met je medestudent. 


timer
8:00

Slide 12 - Slide

Wat is belangrijk bij het omgaan met gedragsproblematiek en mogelijke gedragsstoornissen.

Waar moet je voor waken?

Slide 13 - Mind map

Pauze/ energizer
Wie was er aan de beurt?

Slide 14 - Slide

Wat weet je al van ADHD (of ADD)?

Slide 15 - Mind map

Slide 16 - Video

Opdracht 2: ADHD-ADD
 • Maak een creatieve en informatieve “ADHD en ADD-wijzer” (handelingswijzer). Hierin wordt het volgende zichtbaar gemaakt:
  - Korte uitleg over ADHD & ADD- Kenmerken                                                           
  - Do’s & don’ts in de omgang
  - Krachten en valkuilen  

 •  Tips: Voor de inhoud gebruik je het boek van pedagogiek en internet (let op! Alles in eigen  woorden. In canva of op papier

Slide 17 - Slide

Afronding
Huiswerk
H5.3 lezen - pedagogiek! 

Bekijk deze week op stage het 'probleemgedrag' van een kind.
Wat belemmert hem of haar? Waar liggen zijn/haar krachten?

Welke tips heb je?

Slide 18 - Slide