11.2 Redoxkoppels

11.2 Redoxkoppels
Redoxkoppels
Standaardelektrodepotentiaal (SEP) kunnen gebruiken
Redoxreacties opstellen mbv stappenplan 
1 / 14
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

11.2 Redoxkoppels
Redoxkoppels
Standaardelektrodepotentiaal (SEP) kunnen gebruiken
Redoxreacties opstellen mbv stappenplan 

Slide 1 - Slide

Welke van de onderstaande stoffen is een oxidator? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Fe
B
Fe2+
C
I-
D
Cl2

Slide 2 - Quiz

Welke van de onderstaande stoffen is een reductor? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Cu
B
Zn
C
Cl-
D
Cu+

Slide 3 - Quiz

Edelheid
 • Hoe edeler een metaal, hoe zwakker het metaal als reductor is.
 • In andere woorden: Hoe edeler een metaal, hoe minder graag dat metaal de elektronen weggeeft.
 • Als het metaal een sterke reductor is, dan is het metaalion een slechte oxidator. 

Slide 4 - Slide

Redoxkoppel
 • Ag atoom noem je geconjugeerde reductor van de oxidator Ag+ ion.
 • Ag+ ion is weer de geconjugeerde oxidator van het Ag atoom.
 • Ag en Ag+ vormen samen een redoxkoppel Ag+/Ag

Slide 5 - Slide

Standaardelektrodepotentiaal
 • Binas tabel 48 staat de SEP uitgedrukt in V0 (Volt).
 • V0 is een maat voor de sterkte van de oxidator.
 • Hoe hoger V0, hoe sterker de oxidator
 • Hoe lager V0, hoe sterker de reductor
 • Sterkste oxidatoren linksboven
 • Sterkste reductoren rechtsonder

Slide 6 - Slide

Wat is de sterkste oxidator?
A
Br2
B
Al3+
C
Pb2+
D
Ag+

Slide 7 - Quiz

Wat is de sterkste reductor?
A
Al
B
Fe2+
C
Cu
D
Au

Slide 8 - Quiz

Standaardelektrodepotentiaal
 • Verschil in V0 bepaalt of en hoe een reactie verloopt 
 • ∆V0 = V0 (OX) - V0 (RED)

Slide 9 - Slide

Stappenplan redoxreactie
 1. Deeltjesinventarisatie: Let op opgeloste zouten en dergelijke
 2. Binas tabel 48: sterkste OX en sterkste RED
 3. ∆V0 bepalen: aflopend, evenwicht of niet?
 4. Halfreacties en totaalreactie
 5. Controle: Geen neerslag nog erbij?

Slide 10 - Slide

Voorbeeld redoxreactie opstellen
 • Een staafje kobalt in een oplossing van koper(II)chloride 
 • Stap 1: Co (s), Cu2+ (aq), Cl- (aq) en H2O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Cu2+ en sterkste RED: Co
 • Stap 3: ∆V0 = V0(OX) - V0 (RED) = 0,34 --0,28 = 0,62 is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:   Cu2+ + 2e- -> Cu(s)
 • Stap 4: Halfreactie RED: Co(s)            -> Co2+ + 2e-
 • Stap 4: Totaalreactie:      Co(s) + Cu2+ -> Cu(s) + Co2+
 • Stap 5:  Controle: Geen neerslag tussen Cu2+ en Cl-. Lading- en massabalans klopt

Slide 11 - Slide

Stel de redoxreactie op van:
Al (s) + ZnCl2-oplossing

Slide 12 - Open question

Voorbeeld redoxreactie opstellen
 • Een staafje aluminium in een zinkchloride-oplossing
 • Stap 1: Al (s), Zn2+ (aq), Cl- (aq) en H2O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Zn2+ en sterkste RED: Al
 • Stap 3: ∆V0 = V0(OX) - V0 (RED) = -0,76 --1,66 = 0,90 is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:   Zn2+ + 2e- -> Zn(s)               (x3)
 • Stap 4: Halfreactie RED: Al(s)            -> Al3+ + 3e-       (x2)
 • Stap 4: Totaalreactie:      2 Al(s) + 3 Zn2+ -> 3 Zn(s) + 2Al3+
 • Stap 5:  Controle: Geen neerslag tussen Al3+ en Cl-. Lading- en massabalans klopt

Slide 13 - Slide

Opdrachten om te maken deze week
 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20

Slide 14 - Slide