Reader 1, H2

Reader 1
Hoofdstuk 2:

Ontwikkelingsfasen
Ontwikkeligstaken
Ontwikkelingsgebieden


1 / 31
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingsfasenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Reader 1
Hoofdstuk 2:

Ontwikkelingsfasen
Ontwikkeligstaken
Ontwikkelingsgebieden


Slide 1 - Slide

Dit spreken we met elkaar af
 • Je bent op tijd in de les (5 min. regel)
 • Je hebt de reader en een pen mee
 • Mobiel gebruik je alleen als de docent toestemming geeft
 • Niet eten in het klaslokaal en alleen fles met dop
 • Geen jas, pet, muts 
 • We gaan respectvol met elkaar om

Slide 2 - Slide

Werkwijze
Tijdens een les:
 1. Kijken we terug: wat weet je nog?
 2. Kijken we vooruit: wat ga je deze les leren en waarom?
 3. Bespreken we theorie
 4. Maken we opdrachten
 5. Evalueren we de les 

Slide 3 - Slide

Terugblik naar hoofdstuk 1

Slide 4 - Slide

Selam zit in groep 2, maar is al bezig met boekjes lezen
A
Groeiproces
B
Leerproces
C
Rijpingsproces

Slide 5 - Quiz

Kai is in de 2e klas van de middelbare school in een jaar 6 cm gegroeid
A
Groeiproces
B
Leerproces
C
Rijpingsproces

Slide 6 - Quiz

Veel vrienden van Moni wonen al op zichzelf, maar Moni is er nog niet aan toe en blijft thuis wonen
A
Groeiproces
B
Leerproces
C
Rijpingsproces

Slide 7 - Quiz

Lesdoelen voor deze les
 1. Ik kan bij elke ontwikkelingsfase een specifiek kenmerk benoemen
 2. Ik kan de stapjes uitleggen die een baby doorloopt om te leren lopen
 3. Ik kan bij elk ontwikkelingsgebied een voorbeeld bedenken

Slide 8 - Slide

Ontwikkelingsfasen
 • Fases in het leven met elk specifieke kenmerken
 • Baby= leren kruipen
 • Ouderen = zintuigen gaan achteruit

Slide 9 - Slide

Ontwikkelingsfasen
 • ongeboren kind (prenatale fase: 40 weken)
 • baby (0-18 maanden)
 • peuter (18 maanden-4 jaar)
 • kleuter (4-6 jaar)
 • schoolkind (6-12 jaar)
 • puber (12-17 jaar)
 • adolescent (17-25 jaar)
 • volwassene (25-67 jaar)
 • oudere mens (67 jaar en ouder)

Slide 10 - Slide

Opdracht 8
Vul de tabel in met een specifieke kenmerk die bij de fase horen

Slide 11 - Slide

Ontwikkelingstaken
 • Stappen die ieder mens in zijn of haar ontwikkeling moet doorlopen om zich te ontwikkelen


 • Volgen elkaar in logische volgorde op


 • Uitdagen met vaardigheden die kind nog net niet kan

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Opdracht 9
Beschrijf alle stappen in een logische volgorde van een baby die leert lopen

Slide 14 - Slide

Ontwikkelingsgebieden
 • Lichamelijk
 • Cognitief
 • Emotioneel
 • Sociaal
 • Seksueel

Slide 15 - Slide

1


2


3

4


5

cognitief
sociaal
seksueel
lichamelijk
emotioneel

Slide 16 - Drag question

Lichamelijke ontwikkeling
 • Gaat over lichamelijk groei of achteruitgang
 • Gaat over zintuigelijke ontwikkeling
 • Gaat over motoriek


Slide 17 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling
Zintuigen
- Ruiken
- Horen
- Zien
- Proeven 
- Voelen

Slide 18 - Slide

zien
horen
tastzin
proeven
verschil licht en donker

hoge tonen 
knuffel
eerste hapjes

Slide 19 - Drag question

Fijne Motoriek

 • Kleine bewegingen
 • Schrijven 
 • Veters strikken   
 • Knippen 

Grove Motoriek

 • Grote bewegingen
 • Lopen 
 • Fietsen    
 • Springen 

Slide 20 - Slide

Een baby gaat zelf zitten. Is dit fijne of grove motoriek?
A
Fijne
B
Grove

Slide 21 - Quiz

Welke motoriek zie je op de afbeelding?
A
fijne motoriek
B
grove motoriek

Slide 22 - Quiz

Cognitieve ontwikkeling
 • Gaat over je hersenen
 • Denken, begrijpen, onthouden, praten en leren
 • Taalontwikkeling

Slide 23 - Slide

Emotionele ontwikkeling
 • Gaat over gevoelens, emoties en vertrouwen
 • Hangt samen met sociale ontwikkeling


Slide 24 - Slide

Sociale ontwikkeling
 • Gaat over de omgang met anderen
 • Communiceren, samenwerken en rekening houden met andere mensen

Slide 25 - Slide

Seksuele ontwikkeling
 • Gaat over de ontwikkeling van lichaams- en lust beleving
 • Ontdekken eigen lichaam
 • Genderontwikkeling


Slide 26 - Slide

Opdrachten maken
Maak opdracht 10 tot en met 12

Slide 27 - Slide

Opdracht 13
Poster maken over de 5 ontwikkelingsgebieden

Slide 28 - Slide

Evaluatie Les, blz. 12
Wat heb je geleerd?
Wat ging goed?
Wat kan beter? 

Slide 29 - Slide

Tip en Top voor de docent
Wat willen jullie meer?
Wat willen jullie minder?

Slide 30 - Slide

Volgende les
Gaan we kijken naar:
 • Factoren die de ontwikkeling beïnvloeden

Slide 31 - Slide