§1.3 Gesteente wordt verplaatst

§1.3 Gesteente wordt verplaatst
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§1.3 Gesteente wordt verplaatst

Slide 1 - Slide

Planning
- Herhaling §1.2
- Leerdoelen §1.3
- Uitleg
- Opdrachten maken

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
- Je weet wat massabewegingen zijn.

- Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.

- Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.

Slide 3 - Slide

Sleep het juiste begrip naar de juiste afbeelding
Chemische verwering
Mechanische verwering: water
Mechanische verwering: temperatuur
Mechanische verwering: planten

Slide 4 - Drag question

Bekijk eerst de afbeelding.

In het kalksteen zijn grote gaten ontstaan.

De afbeelding is een voorbeeld van:
A
chemische verwering
B
erosie
C
vorstverwering
D
geen van de genoemde antwoorden is juist.

Slide 5 - Quiz

Massabewegingen
Massabewegingen
Massabewegingen zorgen
ervoor dat verweerd
materiaal langs de
helling naar beneden
beweegt.

- Hoe steiler de helling, hoe harder het gesteente naar beneden valt.
- Bij een flauwe helling rolt of schuift het langzaam naar beneden.
- De grootte van de steen heeft ook invloed.

Zwaartekracht
Zwaartekracht is verantwoordelijk voor
massabewegingen

Hoe noemen we dit materiaal?
Verweringsmateriaal

Slide 6 - Slide

Erosie
"Het uitschuren en afschuren van hard gesteenten door de werking van stromend water, wind of ijs en het transporteren daarvan."
Drie natuurkrachten
Drie natuurkrachten spelen een rol bij erosie, namelijk:
- Wind
- Water
- IJs

Slide 7 - Slide

Rivier
  • In de bovenloop van de rivier:
Verweringsmateriaal (stukken steen) > komen in de rivier terecht > in het snelstromende water botsen die stenen > stenen breken en schuren langs elkaar > ontstaat grind.

  • In de bovenloop van de rivier schuurt dit grind over de bodem waardoor de rivier steeds dieper wordt. Hierdoor ontstaat er een V-dal.

V-dal
Een dal in de bergen dat door de rivier is uitgesleten.

Slide 8 - Slide

Gletsjers
  • Ook bij gletsjers speelt erosie een grote rol, dit gebeurt als volgt:
- Elk jaar valt er een nieuwe laag sneeuw. Door de druk ontstaat er ijs. Door dit gewicht schuift de gletsjer langzaam naar beneden (schuren). Er ontstaan gladde vormen & U-dal.

U-dal
Een dal in de bergen dat door een gletsjer is uitgesleten.

Slide 9 - Slide

Zand 
Klei
Verwering & erosie
Deze twee begrippen zorgen er samen voor dat al het gesteente uiteindelijk in hele kleine korreltjes uiteenvalt. De korreltjes die je nog net met het blote oog kunt zien, heten zand en grind. De hele kleine korreltjes die alleen met en microscoop te zien zijn, heten klei.

Slide 10 - Slide

Opdracht
Maak de volgende opdrachten van §2.3:

1, 2, 4, 5, 6 & 8

Succes!

Slide 11 - Slide