Nederland verandert 2

Wat gaan we doen?
Herhaling stadsvernieuwing
Uitleg Urbanisatie --> suburbanisatie --> re-urbanisatie
Opdrachten maken
Doelen
Je begrijpt waarom stadsvernieuwing nodig is om een stad 'levend' te houden

Je kan de 3 urbanisatie processen plaatsen in de juiste periode en uitleggen waarom ze juist dan ontstaan
1 / 32
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen?
Herhaling stadsvernieuwing
Uitleg Urbanisatie --> suburbanisatie --> re-urbanisatie
Opdrachten maken
Doelen
Je begrijpt waarom stadsvernieuwing nodig is om een stad 'levend' te houden

Je kan de 3 urbanisatie processen plaatsen in de juiste periode en uitleggen waarom ze juist dan ontstaan

Slide 1 - Slide

Rotterdam
De oude havens werden niet meer gebruikt en kregen dus nieuwe functies, herinrichting dus!

Slide 2 - Slide

Kop van zuid
Na 1990 ook de Kop van Zuid aangepakt met veel hoogbouw en culturele voorzieningen. De Kop van Zuid is hierdoor een toevoeging aan het centrum dmv de Erasmus brug. 

Slide 3 - Slide

Ruimtelijke ordening
Het plannen en inrichten van wat we precies gaan doen met een gebied. 


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Leefbaarheid

Slide 9 - Mind map

Leefbaarheid

Slide 10 - Slide

Aan de slag
Maak de opdrachten van paragraaf 1 af. 

Klaar? 

Lees bladzijde 28 en werk verder aan de opdrachten van paragraaf 2. 

Slide 11 - Slide

Wat gaan we doen?
- Herhaling Urbanisatie --> suburbanisatie --> re-urbanisatie
- Uitleg arbeidsmigratie en leefbaarheid
- Aan het werk
Doelen
- Je kan de belangrijkste onderdelen van leefbaarheid in een wijk aangeven en verklaren

- Je kan de 3 urbanisatie processen plaatsen in de juiste periode en uitleggen waarom ze juist dan ontstaan

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Leefbaarheid

Slide 14 - Mind map

Slide 15 - Video

Leefbaarheid

Slide 16 - Slide

Wat gaan we doen? 
Herhaling par. 1 en 2
Bespreken leefbaarheid + arbeidsmigratie. 
Aan de slag met leefbaarheidsopdracht. 
Doelen
- Je kan stadsvernieuwing en herinrichting herkennen en uitleggen. 
- Je kan leefbaarheid verdelen in 3 onderdelen en kan het verschil tussen deze onderdelen uitleggen. 
- Je weet wat de arbeidsmigratie in Nederland is en welke invloed dit heeft gehad. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Arbeidsmigratie
Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er een multiculturele wijk is ontstaan in de afrikaanderwijk. 

Slide 19 - Slide

Afrikaanderwijk
Door het sluiten van de oudere kleine havens in Rotterdam verloren veel mensen hun baan. 
De mensen die genoeg geld hadden konden nog vertrekken uit de Afrikaanderwijk. 

Slide 20 - Slide

Automatisering
Mede door automatisering in de havens waren er niet meer zoveel arbeidskrachten nodig. Hierdoor ontstaat de werkloosheid. 

Slide 21 - Slide

Afrikaanderwijk
De mensen die het niet konden betalen en werkloos waren moesten achterblijven. 
Dit zorgt voor selectieve migratie, waarbij dus 1 bepaalde groep wel kan migreren. 

Slide 22 - Slide

Achterstandswijk
Door de selectieve migratie uit de Afrikaanderwijk werd dit uiteindelijk een achterstandswijk. 

Slide 23 - Slide

Aan de slag 
Ga aan de slag met de leefbaarheid opdracht onder het mapje kennisvermeerdering. 

Klaar? 
Maak de opdrachten van paragraaf 2. 

Slide 24 - Slide

Wat gaan we doen? 
Kennischeck (5 vraagjes)
Uitleg renovatie, inrichting
Aan de slag met leefbaarheidsopdracht & paragraaf 2. 
Doelen
- Je weet wat reikwijdte en drempelwaarde is
- Je weet wat renovatie is en je kent het verschil met saneren.  
- Je weet wat de arbeidsmigratie in Nederland is en welke invloed dit heeft gehad. 

Slide 25 - Slide

Achterstandswijk
Door de selectieve migratie uit de Afrikaanderwijk werd dit uiteindelijk een achterstandswijk. 

Slide 26 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Om een dergelijke wijk te verbeteren is er stedelijke vernieuwing nodig. 

Slide 27 - Slide

Renovatie
Hierbij knap je het pand op in originele staat. 
Hierdoor kunnen mensen ervoor kiezen om toch te blijven in de opgeknapte woningen. 

Slide 28 - Slide

Inrichting
Het aanpassen van de inrichting heeft te maken met de verbeteringen van het stratenpatroon. 
Ook ruimte maken voor parken en groenvoorziening hoort hierbij. 

Slide 29 - Slide

Voorzieningen
Voorzieningen zorgen ervoor dat de wijk gezelliger kan worden. Hiervoor legt de gemeente plekken aan voor nieuwe sportvoorzieningen, winkels etc. 

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Aan de slag
Ga aan het werk met de opdrachten van paragraaf 2 & de leefbaarheid opdracht

Klaar? 

Lees paragraaf 3 door en ga ermee verder. 

Slide 32 - Slide