H5 Migratie als verrijking en verlies

4. Op welke manier kan de overheid de acceptatie van migranten door de ontvangende bevolking vergemakkelijken?
timer
2:00
1 / 13
next
Slide 1: Open question
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4. Op welke manier kan de overheid de acceptatie van migranten door de ontvangende bevolking vergemakkelijken?
timer
2:00

Slide 1 - Open question

7a Past de visie van De Jonge bij immigratiebeleid dat kenmerkend is voor een klassiek immigratieland?
timer
2:00

Slide 2 - Open question

7b Is de opstelling van De Jonge vooral ingegeven door pragmatische of door principiële overwegingen?
timer
1:00

Slide 3 - Open question

Let op! H4 ga je zelf bestuderen

Slide 4 - Slide

Leerdoelen
Je kan:
  • verschillen benoemen tussen eerste en tweede generatie nieuwkomers.
  • uitleggen waardoor zowel nieuwkomers als autochtonen gevoelens van verlies ervaren.
  • zowel positieve als negatieve aspecten van integratie binnen het onderwijs kunnen noemen;
  • zowel positieve als negatieve aspecten van integratie op de arbeidsmarkt kunnen noemen.
  • voorbeelden kunnen geven waarbij nieuwkomers en de autochtone bevolking migratie ervaren als verrijking.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Het verschil tussen de eerste en tweede generatie kan vooral verklaard worden aan de hand van het socialisatieproces van de dominante cultuur. Leg dit uit.
timer
2:00

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Naast een gevoel van verlies, brengen migranten ook verrijking met zich mee naar een nieuw land. Welke manieren van verrijking kan je bedenken?
timer
2:00

Slide 12 - Open question

Huiswerk
Hoofdstuk 4: opdracht 3, 4, 5 en 13
Hoofdstuk 5: 3, 6 en 9


Slide 13 - Slide