4.1 Bevolkingsgroei in Nederland

4.1 Bevolkingsgroei in Nederland
Nederland telt in 2060 naar verwachting 18,4 miljoen inwoners. In een nieuwe bevolkingsprognose voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een toename van migranten en ouderen die sterker is dan eerder werd aangenomen.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.1 Bevolkingsgroei in Nederland
Nederland telt in 2060 naar verwachting 18,4 miljoen inwoners. In een nieuwe bevolkingsprognose voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een toename van migranten en ouderen die sterker is dan eerder werd aangenomen.

Slide 1 - Slide

Wat moet je kennen/kunnen?
✅ Je kunt uitleggen hoe bevolkingsgroei ontstaat.
✅ Je kunt de oorzaken van ontgroening en vergrijzing benoemen.verschil in BNP per regio
✅ Je kunt uitleggen welke gevolgen vergrijzing en ontgroening hebben op de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking
✅ Je kunt een leeftijdsdiagram of bevolkingspiramide aflezen.
✅ Je kunt de vier groepen immigranten noemen en de belangrijkste redenen geven waarom ze naar Nederland zijn gekomen.
✅  Je kunt beschrijven en verklaren wat er in de toekomst met de bevolkingsgroei van Nederland gaat gebeuren.

Slide 2 - Slide

Begrippen
✅ Bevolkingsdiagram, emigratie, gastarbeider, geboortecijfer, geboorteoverschot, gezinshereniging, immigratie, levensverwachting, natuurlijke bevolkingsgroei, ontgroening, remigratie, seizoensmigratie, sociale bevolkingsgroei, sterftecijfer, sterfteoverschot, vergrijzing, ertrekoerschot, vestigingsoverschot

Slide 3 - Slide

Bevolkingsgroei in Nederland
 De bevolking in Nederland is gegroeid van:
      - 1950: 10 miljoen
      - nu: ruim 17 miljoen

📌Oorzaken:
  1. Natuurlijke bevolkingsgroei: 
     geboorteoverschot = geboortecijfer > sterftecijfer 
 2. Sociale bevolkingsgroei:
     vestigingsoverschot = immigratie > emigratie

Bevolkingsgroei = natuurlijke bevolkingsgroei + sociale bevolkingsgroeiSlide 4 - Slide

Nigeria een reus?
Nederland sinds 1950 geboorteoverschot gehad, maar dit overschot nu  veel kleiner.
- 1950: gemiddeld 4 kinderen per vrouw
- nu: gemiddeld 1,7 kinderen per vrouw 


Gevolgen
  1. vergrijzing = het aandeel ouderen is flink gegroeid.
     - geboortegolf (babyboom) na WOII
     - gestegen levensverwachting

  2. ontgroening = het aandeel jonge mensen is sterk afgenomen.
    - gebruik voorbehoedsmiddelen
    - rol van de vrouw in de samenleving
    - afgenomen zekerheid (eerst koophuis en vaste baan, dan pas kinderen)
Van jong naar oud

Slide 5 - Slide

Van jong naar oud
De vergrijzing en ontgroening zie je terug in een leeftijds- /bevolkingsdiagram 
=verdeling van de bevolking over      verschillende leeftijdsklassen

Slide 6 - Slide

Bevolkingsgroei
Vergrijzing
Ontgroening
De gevolgen in beeld!

Slide 7 - Slide

Migratie
Jaren ‘50 / ‘60: vertrekoverschot
Daarna: Nederland = immigratieland 

4 groepen immigranten:
  1. gastarbeiders 
     Vanaf 1965, Marokkanen en Turken

 2. inwoners van de voormalige koloniën           Surinamers, Indonesiërs, Antillianen             voor studie of werk

Slide 8 - Slide

Migratie
 3. Politieke vluchtelingen.
     (zijn niet veilig in hun eigen land)               Irakezen, Syriërs 
     Ook economische vluchtelingen


 4. Inwoners andere EU-lidstaten
     vooral uit Oost-Europa
     - voor studie of werk
     - seizoensmigratie

Slide 9 - Slide

Toekomst
Het aantal immigranten wordt:
--> groter door gezinshereniging
--> kleiner door remigratie

Waarom blijft de Nederlandse bevolking waarschijnlijk groeien tot 2060? 
--> geboorteoverschot tot 2037. 
--> komst van nieuwe immigranten. 

Rond 2037 ontstaat een sterfteoverschot.
Maar: bevolking blijft naar verwachting toch groeien door het grotere vestigingsoverschot.

Slide 10 - Slide

Geef antwoord op de hoofd/deelvraag van par. 1
  • Hoe ziet de bevolkingsontwikkeling van Nederland eruit in de periode 1950 - 2060?

Maak nu de opdrachten in je werkboek!

Slide 11 - Slide