Tekststructuren

Tekststructuren
Les 25: het bouwplan
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Tekststructuren
Les 25: het bouwplan

Slide 1 - Slide

Lesdoelen (1)
 • Je kan de hoofdgedachte van een tekst / alinea bepalen.
 • Je kan per alinea samenvatten op welke topische vraag de alinea een antwoord geeft.
 • Je kan na het lezen van een tekst beoordelen of een bepaalde uitspraak juist of fout is.
 • Je kan rond een centraal thema een topische vraag bedenken waarop hun tekst vervolgens een antwoord geeft.
 • Je kan zelf een tekst schrijven die volgens een van de tekststructuren is opgebouwd.


Slide 2 - Slide

Lesdoelen (2)
 • Je kan aan de hand van de titel achterhalen welke tekststructuur er gehanteerd zal worden.
 • Je kan in eigen woorden uitleggen waarom je denkt dat een bepaalde tekststructuur gebruikt zal worden op basis van de titel.
 • Je kan na het lezen van een tekst bepalen welke tekststructuur er gehanteerd wordt.
 • Je kan in eigen woorden uitleggen waarom ze een bepaalde tekststructuur herkennen in een tekst.
 • Je kan aan de hand van jouw inzicht in tekststructuren, de alinea’s van een tekst op de juiste volgorde zetten.

Slide 3 - Slide

Tekststructuur
De structuur van een tekst is enorm belangrijk.
Je gebruikte daar al deze middelen voor (~eerste graad):
- een inleiding, midden en slot
- alinea's en witregels
- titel en tussentitels
- verwijswoorden
- signaalwoorden

Slide 4 - Slide

Tekstructuren: samenvatting

Slide 5 - Slide

De verschillende structuren ontleed 
 • Evaluatiestructuur         evalueren = beoordelen
 • Probleemstructuur        informeren over een probleem of ongewenste situatie + oplossingen
 • Maatregelstructuur       een actie die je uitvoert of een afspraak die je maakt om iets aan te pakken, te verbeteren, op te lossen of te veranderen
 • Onderzoeksstructuur       je gaat de oorzaak of reden van iets bestuderen
 • Handelingsstructuur        je gaat iemand instructies geven 

Slide 6 - Slide

Waarom moet ik dit kennen/kunnen?
Heel wat teksten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Het is belangrijk dat je die herkent, omdat je daardoor het tekstdoel gemakkelijker kunt achterhalen en de tekst beter kunt begrijpen.

Ook je eigen teksten zullen beter gestructureerd zijn als je tijdens het schrijven de tekststructuren als bouwplan gebruikt.

Slide 7 - Slide


A
probleemstructuur
B
maatregelstructuur
C
onderzoekstructuur
D
handelingsstructuur

Slide 8 - Quiz


A
handelingsstructuur
B
evaluatiestructuur
C
probleemstructuur
D
maatregelstructuur

Slide 9 - Quiz


A
maatregelstructuur
B
evaluatiestructuur
C
handelingsstructuur
D
probleemstructuur

Slide 10 - Quiz


A
handelingsstructuur
B
evaluatiestructuur
C
probleemstructuur
D
onderzoekstructuur

Slide 11 - Quiz


A
handelingsstructuur
B
evaluatiestructuur
C
probleemstructuur
D
maatregelstructuur

Slide 12 - Quiz


A
handelingsstructuur
B
evaluatiestructuur
C
probleemstructuur
D
maatregelstructuur

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide
Vooruitblik 
evaluatie
volgende les

Slide 17 - Slide