Herhaling: Question tags

Herhaling: 
Question Tags
Korte vraagjes

1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Herhaling: 
Question Tags
Korte vraagjes

Slide 1 - Slide

Question Tags
Voorbeeld:
He is married to Jane, isn't he?
They aren't at school, are they?

Hoe maak je een question tag?
Na een bevestigende zin (+) is de tag ontkennend (-)
Na een ontkennende zin (-) is de tag bevestigend (+)


Slide 2 - Slide

Question Tags
Voorbeelden:
She is a doctor, isn't she?
(Zin voor de komma = + dus na de komma = - )

Becca and John haven't got a cat, have they?
(zin voor de komma = - dus na de komma = + )

Slide 3 - Slide

Question tags: samenvatting
Na een bevestigende zin (+) is de tag ontkennend (-) 
Na een ontkennende zin (-) is de tag bevestigend (+)
Je herhaalt de vorm van het werkwoord to be (am/is/are) of hulpww (can, have, Should, could, would).
Geen hulpww? Dan don't/do, doesn't/does of didn't/did in tag 
Je herhaalt het onderwerp of vervangt het door he, she, it, we, you, they. 

Slide 4 - Slide

Let's practise
Beantwoord de volgende meerkeuzevragen door de juiste question tag te kiezen. 

Slide 5 - Slide

They aren't a couple, …………?
A
are they
B
aren't they

Slide 6 - Quiz

Greg is in love, …………?
A
is he
B
isn't he

Slide 7 - Quiz

Henry can play the piano, …………?
A
can't he
B
can he

Slide 8 - Quiz

Thea walks an hour every day, ………….?
A
doesn't she
B
does she

Slide 9 - Quiz

He can't help you, …………?
A
can't he
B
can he
C
he can't
D
he can

Slide 10 - Quiz

He didn't want to kill her, ……….?
A
didn't he
B
did he

Slide 11 - Quiz

She's a fabulous singer, ……………?
A
isn't she
B
is she

Slide 12 - Quiz

Colin rides a very old bike, ………….?
A
doesn't he
B
does he

Slide 13 - Quiz

Monica doesn't like pasta, ……………….?
A
does she
B
doesn't she

Slide 14 - Quiz

Jerry used to be a TV host, ………….?
A
did he
B
didn't he

Slide 15 - Quiz

Brandon worked at this bar, ………….?
A
didn't he
B
did he

Slide 16 - Quiz

Exercise 1
Nu volgen er een aantal open vragen.
Je moet zelf de question tag maken.
Lees de zin voor de komma goed en maak de question tag.
Succes!

Slide 17 - Slide

Question tags are easy, …………..?

Slide 18 - Open question

He is your cousin, ………………..?

Slide 19 - Open question

We could help him with it, ……………..?

Slide 20 - Open question

She has been here before, ………….?

Slide 21 - Open question

London is a big city, …………..?

Slide 22 - Open question

Eindhoven is quite a busy city, …………..?

Slide 23 - Open question

She is singing that song again, …………?

Slide 24 - Open question

Exercise 2
Nieuwe websites om mee te oefenen want oefenen is belangrijk. Zeker bij het leren maken van question tags.
Op de volgende slides vind je nieuwe websites waar je meer kunt oefenen met het maken van question tags. 

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link