Herhaling WINL H3_H4 _vwo_OOS

Wonen in Nederland
Herhaling H3 & H4
VB toetsweek
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Wonen in Nederland
Herhaling H3 & H4
VB toetsweek

Slide 1 - Slide

Wat is een agglomeratie?
A
Dorp dat uitgroeit tot stad
B
een groot stedelijk gebied
C
een stad waar mensen wegtrekken
D
Stad met daaraan vastgegroeide randgemeenten

Slide 2 - Quiz

Stad
Agglomeratie
Stedelijk gebied
Stadsgewest
Suburbanisatie
Urbanisatie
Netwerkstad

Slide 3 - Drag question

Gebouwd rondrond 1960. Nederland in de 2/3e DTM fase, bevolkingsexplosie
Oudste deel van de stad, dat is gebouwd in de middeleeuwen.
De woningwet werd ingevoerd. Huizen moesten beter en comfortabeler
Hier woonde vroeger de mensen die werkte in de fabrieken.

Slide 4 - Drag question

Rurale-urbane migratie is
A
trek van de stad naar het platteland
B
van grote stad naar middelgrote stad
C
van stad naar het buitenland
D
van platteland naar stad.

Slide 5 - Quiz

Na 1870 trokken mensen van het platteland naar naar de stad.
Waarom trokken de mensen naar de stad?
A
urbanisatie
B
verstedelijking
C
agglomeraties
D
industrialisatie

Slide 6 - Quiz

Wat is suburbanisatie?
A
Het verhuizen naar de stad
B
Verhuizen uit de stad naar het omringende platteland
C
Het verhuizen binnen de stad
D
het verhuizen naar je werkplek

Slide 7 - Quiz

aanleg Vinex-wijken
vergroten sociale cohesie
industrialisatie
selectieve migratie van hogere inkomensgroepen uit de stad
ontstaan van slaapsteden

Slide 8 - Drag question

Kenmerken (buurtprofiel)

Slide 9 - Slide

Leefbaarheid van wijken gaat over woningkenmerken en bewonerskenmerken.
Wat is een woningkenmerk?
A
goede sociale cohesie
B
veel niet-Nederlanders
C
veel grote huishoudens
D
veel huurwoningen

Slide 10 - Quiz

Wat is het doel van het idee van de creatieve stad?
A
meer kunst is goed voor de mensen in de stad
B
een stad met minstens 1 kunstacademie
C
de creatieve stad is een economische motor
D
een stad die de wijken origineel verbetert

Slide 11 - Quiz

Wat is geen onderdeel van de uitgangspunten van de compacte stad?
A
Het bouwen van nieuwe wijken tegen de oude stad
B
Veel hoogbouw in de stad
C
De stedelijke ruimte zo goed mogelijk gebruiken
D
Het opvullen van open plekken

Slide 12 - Quiz

Verhuizen naar de stad
Vertrekken uit de stad
Vervallen wijken opknappen
Gezinnen met jonge kinderen
Jonge mensen met een baan
Werkzoekenden of studenten

Slide 13 - Drag question

welke functies horen bij welke stad?
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
bestuurscentrum
Internationaal strafhof
Dienstenstad
Veel transport en logistieke bedrijven
mainport
Verkeers-knooppunt 
financieel centrum
Erg toeristisch 

Slide 14 - Drag question

Welke beweringen zijn waar?
A
De randstad bestaat uit vier agglomeraties
B
In de randstad wonen ongeveer 7 miljoen mensen
C
De naam randstad werd al in de middeleeuwen bedacht
D
De randstad is de grootste agglomeratie van de EU

Slide 15 - Quiz

Leertips
1. Bedenk bij elke paragraaf wat de hoofd- en bijzaken zijn
(gebruik hiervoor de deelvragen bij elke paragraaf)
2. Stel jezelf vragen over de stof
3. Neem je opdrachten nog een keer door, maak ze opnieuw en check of je alles goed nagekeken hebt

4. Maak proeftoetsen/examentraining

Slide 16 - Slide

Antwoord geven (toets)vragen
1. Onderstreep belangrijke woorden vraag. 
2. Check hoeveel punten een vraag is. 
3. Herhaal de vraag in je antwoord. 
4. Checken! (signaalwoorden/punten)

Slide 17 - Slide

Zelfstandig werken

Leren/mindmappen /samenvatten
Vragen stellen
Examentraining maken
etc

Slide 18 - Slide