5. M&O SMART

Doelen
 • Je kunt de letters benoemen van de SMART methodiek
 • Je kent het doel van de SMART methodiek
 • Je kunt een doel specifiek stellen
1 / 41
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 3

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Doelen
 • Je kunt de letters benoemen van de SMART methodiek
 • Je kent het doel van de SMART methodiek
 • Je kunt een doel specifiek stellen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Link

 • Prijsgunstig
 • Rookworst
 • Typische Hema stijl
 • oer hollands merk
 • Afkalvende kwaliteit
 • Teveel op de rookworst blijven hangen
 • Teveel producten
 • Winkels ogen niet schoon
 • Concurrentie; Action
 • Jeugd wil hippere uitstraling
 • Samenwerking (Jumbo)
 • Outsourcen
 • Klant wil beleving
 • Corona
 • Personeelstekort
 • Vegetariër/veganisten
 • Overhead kosten hoog

Slide 4 - Slide

Waar staan (in principe) in de SWOT analyse de verbeterpunten?

Slide 5 - Open question

De examenopdracht
 • Schrijf een operationeel plan
 • De mogelijkheden...

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Hulpmiddel:
smart-methodiek!

Slide 8 - Slide

Koppeling SWOT
 • SWOT - 'Een foto" van de organisatie
 • Een verbetering van je team                   - Sterk Zwak
 • Inspelen op de actualiteit                         - Kansen Bedreigingen
 • Verbetering bedrijfsproces                      - Sterk Zwak
 • Uitvoering activiteit                                      - Hele SWOT
 • Project intern onderzoek                            - Hele SWOT (HBO?)
Slide 9 - Slide

SMART (4.4 boek)
 • Richtinggevend
 • wat wil je bereiken
 • Stuurt het gedrag van je medewerkers
 • Welke resultaten wil je bereiken
 • Wanneer wil je deze resultaten bereiken

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

SMART
S- concreet doel met kengetallen
M- hier bewijs je met cijfers of kengetallen of je doel behaald 

Slide 12 - Slide

Wat je ook doet....
 • Houdt rekening met de doelstellingen van het bedrijf
 • Missie en visie!
 • Missie = Wat? en visie = Hoe?

Slide 13 - Slide

Zoek de missie (en visie) van jouw laatste stagebedrijf

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Link

Specifiek:
 • Concreet
 • Wat willen we bereiken?
 • Wie zijn er betrokken?
 • Waarom willen we het doel bereiken?
 • Waar gebeurt het?

Slide 16 - Slide

voorbeeld
 • Bij de volgende activiteit wil ik de communicatie verbeteren

 • Activiteit = welke activiteit?
 • communicatie = welk gedeelte van de communicatie?
 • Hoe bewijs ik achteraf dat de communicatie is verbeterd?

Slide 17 - Slide

Herhalen...
 • Omgevingsfactoren
 • Trends en ontwikkelingen
 • DESTEP
 • SWOT-analyse: Hoe staat het met de organisatie?
 • Intern Sterk/zwak
 • Extern Kansen/bedreigingen (DESTEP)
 • SMART
 • Specifiek....

Slide 18 - Slide

Druk op de afbeelding hiernaast om te vergroten. Van welke omgevingsfactoren maakt in coronatijd Toverland hier gebruik?
A
Ecologische factoren
B
Technologische factoren
C
Politiek/juridische factoren
D
Economische factoren

Slide 19 - Quiz

Met welke ontwikkeling zal ieder bungalowpark, reisbureau, reisorganisatie nu mee te maken hebben?

Slide 20 - Open question

Stel je bent leidinggevende op de frontoffice van een hotel of bungalowpark. Je hebt een lijst gemaakt met bevindingen/factoren voor jouw SWOT-analyse. Sleep deze bevindingen naar het doel waar je als organisatie wel of geen invloed op hebt:
Wel invloed
Geen invloed
goede locatie
Ons park is duur
de gast wil duurzaam op vakantie
we maken weinig gebruik van social media
Luxe uitstraling
Vergrijzing
Wij bedienen veel doelgroepen
Hoge energieprijzen

Slide 21 - Drag question

Zet nu de vorige bevindingen bij sterk/zwak of kansen/bedreigingen
sterk/zwak
kansen/bedreigingen
goede locatie
Ons park is duur
de gast wil duurzaam op vakantie
we maken weinig gebruik van social media
Luxe uitstraling
Vergrijzing
veel doelgroepen
Hoge energierekening

Slide 22 - Drag question

Waar staat de S voor in de SMART methodiek?
A
Speciaal
B
Spontaan
C
Specifiek
D
Sociaal-cultureel

Slide 23 - Quiz

Speciefiek
Wat wil ik bereiken?
Wie zijn er bij betrokken?
Waar gebeurt het?
Wanneer gebeurt het?
Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
Waarom wil ik dit doel bereiken?

Slide 24 - Slide

Wat is je doel na deze opleiding?

Slide 25 - Open question

Doel
 • Meetbaar
 • Met welk resultaat ben je tevreden?
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Slide 26 - Slide

Meetbaar:
 • In getallen
 • In procenten
 • In waardering cijfers
 • In einddatum
 • Meten of je jouw doel behaalt..of niet

Slide 27 - Slide

Dus geen....
 • Meer...
 • Hogere...
 • Betere...
 • Goed....
 • Want....wat is
 • Goed
 • Meer
 • Hoger????

Slide 28 - Slide

Voorbeeld
 • Aankomend jaar wil ik meer aanmeldingen hebben voor mijn activiteiten

 • In het jaar 2021 wil ik 10% meer aanmeldingen hebben voor de activiteit boogschieten

Slide 29 - Slide

' Ik wil meer sporten '
Zet dit doel om in met een meetbaar resultaat

Slide 30 - Open question

Dus nogmaals...
 • een %
 • Een getal
 • een waarderingscijfer (- enquête!)
 • Een datum
 • Zie blz 102 boek voor concrete voorbeelden....

Slide 31 - Slide

Acceptabel
 • Heeft jouw doel genoeg draagvlak?


 • Vertaald: wordt iedereen er vrolijk van

Slide 32 - Slide

Realistisch
 • Staat de opbrengst in verhouding met het resultaat
 • Een subtropisch zwembad bouwen met een investering van een miljoen euro voor 10 gasten meer = geen verhouding

Slide 33 - Slide

Tijdgebonden
 • Er is een begin- en einddatum benoemd om het resultaat te behalen
 • Bij een doelstelling kun je tussentijds subdoelen stellen met een datum
 • Tip: logboek = wanneer heb je wat gedaan

Slide 34 - Slide

1

Slide 35 - Video

00:30
Je organiseert city trips in Den Haag. Je wilt graag meer klanten die ook kiezen voor een arrangement met het Mesdag museum waar het grootste schilderij van Nederland
in 3-D wordt tentoongesteld. Maak dit doel concreet met behulp van de SMART-methodiek. Gebruik je creativiteit!

Slide 36 - Open question

'De HEMA wil graag meer vegetarische rookworsten verkopen.'
Aan welke trend en ontwikkeling kun je deze doelstelling koppelen?
Zet dit doel om in een SMART-doelstelling.

Slide 37 - Open question

Opdracht inleveren 6/7-10-2022
 • Maak van je laatste stagebedrijf een
 • SWOT analyse
 • Kies een verbeterpunt ( Je hebt de stage immers gedaan)
 • Noteer 2 trends & ontwikkelingen in relatie met het bedrijf
 • Werk het uit met de SMART methodiek
 • Plaats dit in jouw word document!
 • Inleveren 6 of 7 oktober!

Slide 38 - Slide

Samenvatting
 • Je kunt de letters in het acroniem SMART benoemen
 • Je kunt een doel specifiek (concreet) maken
 • Je kunt er waarden aan koppelen zodat je kunt meten of je jouw doel gaat behalen
 • Hierna nog 2 oefenopdrachten...

Slide 39 - Slide

'Ik wil meer klanten in onze winkel'
Zet dit verbeterpunt om in de SMART-methodiek. Gebruik je creativiteit!

Slide 40 - Open question

'Ik wil meer activiteiten op ons park'
Zet dit verbeterpunt om in de SMART methodiek. Gebruik je creativiteit!

Slide 41 - Open question