herhaling hfd. 3 ecologie

Thema 2: Ecologie
1 / 45
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 45 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Thema 2: Ecologie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 2 - Slide

Eten of gegeten worden


Voedselketen

1. Welke organismen staan altijd aan de basis van een voedselketen? Leg uit.
2. Hoe noemen we deze organismen?

Slide 3 - Slide


Voedselweb


Noteer de langste voedselketen
Let op de richting van de pijlen!

Slide 4 - Slide

Producenten
Alle planten en andere organismen die bladgroenkorrels hebben

Zij maken hun eigen organische stoffen
Ze zijn altijd de eerste schakel in een voedselketen
Welke organismen zijn in deze afbeelding de producenten?

Slide 5 - Slide

Consumenten
Alle organismen die moeten eten om aan organische stoffen te komen
Vormen de tweede en alle volgende schakels
2e schakel: Planteneter/alleseter
3e schakel enz.: Vleeseter/alleseter
Welke consumenten zie je in de afbeelding?
Koraal: dier of plant?

Slide 6 - Slide

Reducenten
Alle organismen die dode resten opruimen en afbreken

Zij maken van organische stoffen weer anorganische stoffen

Slide 7 - Slide

Kringloop

Slide 8 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 9 - Slide

Piramiden

Slide 10 - Slide

Piramiden van aantallen
biomassa: alle organische stof (dus het gewicht van alle organismen zonder water)
biomassa bevat energie
bij elke stap in de piramide gaat energie verloren
(afval, verbranding)

Slide 11 - Slide

Piramiden van biomassa en aantallen

Slide 12 - Slide

Energie in de voedselketen

Slide 13 - Slide

Basisstof 3: Kringlopen

Slide 14 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 15 - Slide

Kringloop

Slide 16 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 17 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 18 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 19 - Slide

Basisstof 4: Populaties

Slide 20 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 21 - Slide

Biotisch en abiotisch

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Biotoop
Ecosysteem

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Biologisch evenwicht

Slide 26 - Slide

Optimum
kromme


Billy guppie

Slide 27 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 28 - Slide

Basisstof 5: Aanpassingen bij dieren

Slide 29 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 30 - Slide

Aangepast aan water

Slide 31 - Slide

Aangepast aan land

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Vogels

Slide 34 - Slide

Vogels

Slide 35 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 36 - Slide

Basisstof 6: Aanpassingen bij planten

Slide 37 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 38 - Slide

Droge omgeving

Slide 39 - Slide

Cactus

Slide 40 - Slide

Vochtige omgeving

Slide 41 - Slide

Licht

Slide 42 - Slide

Klimplanten

Slide 43 - Slide

Rozetvormende planten 

Slide 44 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 45 - Slide