hst 8 paragraaf 3 "afvalverwerking"

hst 8.3 "afvalverwerking"
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

hst 8.3 "afvalverwerking"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt afval scheiden in verschillende soorten afval.
  • Je kunt een aantal manieren beschrijven van afvalverwerking. 
  • Je kunt drie manieren beschrijven om milieuproblemen met afval te verminderen.

Slide 2 - Slide

Vandaag
Filmpje
open vraag
verschillende soorten afval met daarbij filmpjes.
aan de slag

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

noem 3 soorten afval

Slide 5 - Open question

Afbreekbaar
  • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
  • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels
Biologisch afbreekbaar
afval dat door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 8 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.
Niet biologisch afbreekbaar
afval dat NIET door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 9 - Slide

Welke soorten afval
kun je scheiden?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Al je etensresten mogen in het GFT, ook als het geen groente of fruit is.
Grote takken, hondenharen of zand horen niet in de GFT-bak.
Botjes, eierschalen, mosselschelpen en visgraten mogen ook in de GFT-bak.
GFT

Slide 13 - Slide

Papier en karton

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Milieustraat

Slide 17 - Slide

recyclen
afvalproduct als grondstof gebruiken! 

Slide 18 - Slide

Verwerken van afval
  • verbranden in verbrandingsovens
  • storten op vuilnisbelt
  • recyclen ( grondstof voor nieuwe producten)
  • hergebruiken ( statiegeldflessen)
  • composteren ( mest met voedingsstoffen voor planten)

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Lezen en maken
Lezen en maken hst 8 paragraaf 3

Slide 21 - Slide