Les Engels A1

Engels A1
Monday the 14th of June 2021
1 / 36
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Engels A1
Monday the 14th of June 2021

Slide 1 - Slide

Voorwaarden
- Zorg dat je er de hele les bij blijft met je aandacht
- Zorg dat je het boek ook open hebt

- Vragen kun je stellen met het handje onderin

Slide 2 - Slide

Goals


- You know what you still need to work on to pass the test

Slide 3 - Slide

Programme
- Irregular verbs
- Choose from:
- study words
- study grammar
- study irregular verbs

Slide 4 - Slide

Irregular verbs: to grow (give me all 3 forms)

Slide 5 - Open question

Irregular verbs: to keep (give me all 3 forms)

Slide 6 - Open question

Irregular verbs: to hide (give me all 3 forms)

Slide 7 - Open question

Choose from:
- Study on your own

OR

- do a grammar quiz with me

Slide 8 - Slide

Possessive

Slide 9 - Slide

What is the difference?

Slide 10 - Slide

Possessive (bezit)


mensen en dieren
enkelvoud
meervouden die niet op een-s eindigen
Bij uitdrukkingen van tijd
Lucas's iPad.
The cat's whiskers.
Men's clothing.
's

Slide 11 - Slide

Possessive (bezit)


meervouden die op -s eindigen

My parents' car. (mum and dad)
His siblings' hobby.
'

Slide 12 - Slide

Possessive (bezit)


dingen of geografische namen

The roof of the house.
The capital of England.
of

Slide 13 - Slide

Sarah is Emily____ aunt.
A
's
B
s'
C
s

Slide 14 - Quiz

much and many

much = veel
many = veel
Wanneer gebruiken we much en wanneer many?

Slide 15 - Slide

de regel
Much gebruik je voor "uncountable" nouns = znw die geen meervoud hebben bv money
Many gebruik je voor "countable"nouns = znw die een meervoud hebben bv coins

Slide 16 - Slide

Check ex 33 a/b and 34

Slide 17 - Slide

Listening
- Do ex. 39 and 40

Slide 18 - Slide

Possessive

Slide 19 - Slide

Isn't this ______ book?
A
Peter
B
Peter's
C
Peters'
D
Peters

Slide 20 - Quiz

They are painting the ____ room this week.
A
Children's
B
Childrens
C
Childrens'
D
Children

Slide 21 - Quiz

_____ trousers can be found on the top floor.
A
Men
B
Mens
C
Men's
D
Mens'

Slide 22 - Quiz

4. Did you read ______ newspaper?
A
yesterday
B
yesterdays
C
yesterdays'
D
yesterday's

Slide 23 - Quiz

7. My ________ house is pretty far away.
A
grandparents's
B
grandparentss
C
grandparents'
D
grandparents

Slide 24 - Quiz

Much and many

Slide 25 - Slide

I have got ...................................sisters.
A
MANY
B
MUCH

Slide 26 - Quiz

There is .........................wind today.
A
MANY
B
MUCH

Slide 27 - Quiz

This city has ... beautiful buildings.
A
much
B
many

Slide 28 - Quiz

I don't have ....... friends.
A
much
B
many

Slide 29 - Quiz

3. There isn't .... space left.
A
much
B
many

Slide 30 - Quiz

Past Simple

Slide 31 - Slide

Je gebruikt de Past Simple als...
A
iets gebeurd is in de toekomst
B
iets iedere dag gebeurt
C
iets gebeurd is in het verleden en afgerond is
D
iets nog niet gebeurd is

Slide 32 - Quiz


Wat is de Past Simple van go
A
gone
B
went
C
goed
D
goes

Slide 33 - Quiz


Wat is de Past Simple van help
A
helping
B
helped
C
helps
D
help'd

Slide 34 - Quiz


Wat is de Past Simple van buy
A
buyed
B
bought
C
boughd
D
bught

Slide 35 - Quiz


I ..... a sandwich yesterday.
A
eat
B
drink
C
drank
D
ate

Slide 36 - Quiz