DO 2 - les 6: "Leerinhouden"


LES 6:
"Leerinhouden"
(cursus pp. 57-84)
1 / 56
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 56 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson


LES 6:
"Leerinhouden"
(cursus pp. 57-84)

Slide 1 - Slide

Plan van aanpak
 • 4/05: hoofdstuk 'leerinhouden'
 • 11/05: werkcollege + vragensessie examentaak 
 • 18/05: hoofdstuk 'evaluatie'
 • 25/05: proefexamen

 • vrijdag 27/05 (23.59 u.): examentaak digitaal indienen (Canvas)

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Leerinhouden: overzicht
 1. Visie op leerinhouden
 2. Ordening van leerinhouden
 3. Non-linguïstische representaties
 4. Cursusteksten

Slide 4 - Slide

Visie op leerinhouden

Slide 5 - Slide

Ter introductie
Video Terzake - Onderwijskwaliteit:
https://onderwijs.hetarchief.be/pid/6d5p861m4c

 • Welk knelpunt i.v.m. het Vlaamse onderwijs komt aan bod?
 • Ervaar jij dit ook zo? 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

"We moeten (terug) meer focussen op kennis in ons onderwijs."
😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll

Leerinhouden: doel of middel?

Slide 9 - Slide

De inhouden binnen informatica veranderen zo snel. Dit jaar werken we met MS Excel, volgend jaar misschien met een ander programma. Ik tracht vooral te bereiken dat mijn leerlingen de basisprincipes van het rekenblad begrijpen en kunnen toepassen. Zo kunnen mijn leerlingen over tien jaar hopelijk nog met het dan gangbare rekenblad werken.
A
Leerinhouden als doel
B
Leerinhouden als middel

Slide 10 - Quiz

Mijn leerlingen moeten de vervoegingen van een hele reeks werkwoorden in de meest courante tijden van buiten kennen. Dat is basiskennis van de Franse taal, toch?
A
intellectualistische visie
B
didactisch-formalistische visie

Slide 11 - Quiz

Leerinhouden: wat en in welke volgorde?

Slide 12 - Slide

PTS Boom koos ervoor om i.f.v. de eindtermen 'leren leren' voor de eerste graad eerst aandacht te besteden aan de inhoudstafel, alvorens leerlingen zelf schema's te laten maken.
A
macroniveau
B
mesoniveau
C
microniveau
D
het voorbeeld heeft geen betrekking op leerinhouden

Slide 13 - Quiz

Mevr. Tielen beslist om het hoofdstuk 'stadsontwikkeling' naar voor te schuiven in het jaar omdat
dit interessant is om de schooluitstap naar Doornik voor te bereiden.
A
macroniveau
B
mesoniveau
C
microniveau
D
het voorbeeld heeft geen betrekking op leerinhouden

Slide 14 - Quiz

Ordening van leerinhouden

Slide 15 - Slide

Ordening in vakken
 • Lineaire ordening
 • Ordening volgens conceptuele structuren
 • Elaborerende ordening
 • Exemplarische ordening

Slide 16 - Slide

Lineaire ordening
 • volgens voorkomen van inhouden in de werkelijkheid
 • volgens toepassingsmodaliteiten en - frequentie
 • volgens vakinhoudelijke structuur

Slide 17 - Slide

Conceptuele ordening

Slide 18 - Slide

Elaborerende ordening

Slide 19 - Slide

Exemplarische ordening

 • Exemplarisch = representatief, "bij wijze van voorbeeld"
 • Keuze voor fundamentele onderdelen die de essentie illustreren

Slide 20 - Slide

Welk type van lineaire ordening is hier van toepassing?

In de lessen MAVO waarin politiek centraal staat start de leerkracht met het bespreken van de leerlingenraad op school, de volgende lessen staat de gemeenteraad op het programma, pas daarna komt de Vlaamse en nationale politiek aan bod.
A
voorkomen van inhouden in de werkelijkheid
B
toepassingsmodaliteiten en -frequentie
C
vakinhoudelijke structuur
D
dit is geen voorbeeld van een lineair ordeningsprincipe

Slide 21 - Quiz

Welk type van lineaire ordening is hier van toepassing?

Bij biologie start men met het bestuderen van de bouw van een cel, daarna komen de processen in een
cel aan bod en tot slot is er aandacht voor de samenwerking tussen cellen. Deze leerinhouden bouwen immers verder op elkaar.

A
voorkomen van inhouden in de werkelijkheid
B
toepassingsmodaliteiten en - frequentie
C
vakinhoudelijke structuur
D
dit is geen voorbeeld van een lineair ordeningsprincipe

Slide 22 - Quiz

De lessenreeks DO2 stelt telkens één component van het didactisch model van De Corte centraal. We onderzoeken dan wat die component betekent in het didactisch proces en hoe jij die component kan invullen bij het voorbereiden van je lessen. We starten elke les dan ook vanuit
een beschouwing op het model en situeren de component daarin, waarna we inzoomen op een specifieke didactische component.
A
Lineaire ordening
B
Ordening volgens conceptuele structuren
C
Elaborerende ordening
D
Exemplarische ordening

Slide 23 - Quiz

Totaliteitsonderwijs
 • projectonderwijs
 • thematisch onderwijs
 • probleemgestuurd leren
 • modulair onderwijs
 • ...

Slide 24 - Slide

Probleemgestuurd onderwijs
Voorbeeld: casussen onderwijsbeleid (DO1)

Slide 25 - Slide

Modulair onderwijs
Voorbeeld: opleiding tot (hulp)kelner 
(Busleyden Atheneum, Campus Nekkerspoel)

Slide 26 - Slide

Alles begrepen?
Opdracht 2 (cursus pp. 83-84)

Slide 27 - Slide

Opdracht 2 - oplossingen
 1. Ordening volgens conceptuele structuren (V)
 2. Lineaire ordening volgens toepassingsmodaliteiten en -frequentie (V)
 3. Elaborerende ordening (V)
 4. Probleemgestuurd onderwijs (T)
 5. Exemplarische ordening (V)

Slide 28 - Slide

Non-linguïstische representaties

Slide 29 - Slide

Ter introductie

Slide 30 - Slide

Welke studiemethode gebruikt Tom Waes om het getal pi te memoriseren tot 100 cijfers na de komma?

Slide 31 - Open question

Non-linguïstische representaties (NLR)
 • Combi van talige én niet-talige weergave van leerinhouden
 • Structuur en opmaak van NLR maakt onderlinge relaties zichtbaar

 • Voorbeelden: cursus pp. 72-75
 • Zie ook: SmartArt-toepassing in Word

Slide 32 - Slide

Non-linguïstische representaties (NLR)
Didactisch gebruik:
 1. Volledige NLR’s aanbieden
 2. Half-ingevulde NLR’s aanbieden
 3. Lege NLR’s aanbieden
 4. Niks aanbieden

Slide 33 - Slide

Cursusteksten

Slide 34 - Slide

Cursustekst beoordelen
 • Bestudeer de cursustekst (voorbeeld) op Canvas.
 • Evalueer de kwaliteit van deze cursustekst a.h.v. de checklist in de cursus (pp. 77-78).

Slide 35 - Slide

Selecteer 2 criteria en leg uit hoe ze (wel/niet) in de cursustekst aanwezig zijn.

Slide 36 - Open question

Cursustekst: kwaliteitscriteria
 • inhoud
 • lay-out en structuur
 • didactische criteria

Slide 37 - Slide

Examentaak

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Antwoorden toets Canvas

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

Ruzie op macroniveau?
VRT NWS (28/03/2023) - zie Canvas

Slide 50 - Slide

Schemavormen
groeperen - samenvatten - classificeren

Slide 51 - Slide

Schemavormen
volgorde aangeven - ideeën ordenen

Slide 52 - Slide

Schemavormen
verbanden visualiseren - oorzaak-gevolg weergeven

Slide 53 - Slide

Schemavormen
analyseren - vergelijken

Slide 54 - Slide

Cursusteksten

Slide 55 - Slide

Cursustekst beoordelen
 • Bestudeer de cursustekst (voorbeeld) op Canvas.
 • Evalueer de kwaliteit van deze cursustekst a.h.v. de checklist in de cursus (pp. 15-16).

Slide 56 - Slide