Sociaal netwerk - Lesweek 2

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Zainab Zerty en Frank van Aken
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Zainab Zerty en Frank van Aken

Slide 1 - Slide


Licentie check

Vanaf 30 september heeft iedereen een geldige licentie van ThiemeMeulenhoff en Digibib Consortium. Daarnaast heb je ook een werkend laptop met oplader. Zonder deze onderwijsbenodigdheden kan je niet deelnemen aan de lessen. In die tijd kan je jouw onderwijsbenodigdheden regelen. Zodra dit geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

ThiemeMeulenhof code invoeren
 • Ga naar 'ThiemenMeulenhof'. 
 • Dan kies je boek 'Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen'
 • Kies dan vervolgens voor beheer/groepscode. Daar voer je de groepscode in van jouw klas.

Slide 3 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit door aan het einde van de les aan de vakdocent.

Slide 4 - Slide

Vak Sociaal netwerk
Wat voor gevoel heb je bij dit vak? Kies de smiley die hierbij past.
😒🙁😐🙂😃

Slide 5 - Poll

Programma
 • Doel van de les

 • Benodigdheden voor dit vak

 • Teams doorlopen

 • Lesplanner doorlopen

 • Afsluiting

Slide 6 - Slide

3

Slide 7 - Video

Wie herken dit?
A
Ja, helemaal!
B
Een beetje..
C
Nee, herken dit niet.
D
Geen idee...

Slide 8 - Quiz

Wat heeft deze video met het vak 'sociaal netwerk' te maken?

Slide 9 - Open question


Herken je dit?
A
Ja, zeker!
B
Ja, soms..
C
Nee, helemaal niet!
D
Ik weet het niet.

Slide 10 - Quiz

Doe je dit ook wel eens?

Slide 11 - Open question

Doel

De student kan de inhoud van het vak sociaal netwerk benoemen.

Slide 12 - Slide

Programma
Onderwijsbenodigdheden
Teams

Slide 13 - Slide

Vak: Sociaal netwerk
 • Vak duurt 20 weken, 2 lesuren per week en wordt afgetoetst met een digitale kennistoets. Deze moet je met minimaal een 5.5 behalen voor een voldoende.
 • Planning: zie lesplanner op Teams
 • In semester 4 van leerjaar 2 zal je de volgende bpv oefenopdrachten maken:

P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen -> PBSD


'Wat heb je nodig om een voldoende te halen voor de kennistoets, BPV oefenopdracht en examen?'

Slide 14 - Slide

Onderwijsbenodigdheden
 1. Licentie ThiemeMeulenhof
 2. licentie Consortium (Digibib)
 3. Teams
 4. Werkend laptop met wifi
 5. Headset of oordopjes
 6. Motivatie :)

Slide 15 - Slide

Teams
Op Teams kan je de volgende dingen terugvinden:
 • Lesplanner
 • LessonUp links
 • Oefentoets + antwoorden
 • Mededelingen over het vak

Slide 16 - Slide

Opdracht: Lesplanner doornemen
 • Groepjes van 5 studenten.
 • Tafels bij elkaar schuiven. 
 • Ieder groepje krijgt een uitgeprinte lesplanner.
 • Beantwoord de volgende vragen:

 1. Hoeveel definities/begrippen moet je leren? 
 2. Uit welke boeken van je licentie 'ThiemeMeulenhof' moet je gaan werken?
 3. Wanneer heb je de kennistoets?
 4. Als je de kennistoets met een voldoende hebt behaald, wat wordt er van je verwacht in lesweek 14 en 15?
 5. Moet je een BPV oefenopdracht inleveren voor dit vak? Zo niet, wanneer moet het wel? Zo ja, wanneer moet je dit inleveren?

Slide 17 - Slide

Hoeveel begrippen staan er in de lesplanner die je moet leren?
A
15
B
16
C
17
D
18

Slide 18 - Quiz


Uit welke boeken van je licentie 'ThiemeMeulenhof' moet je gaan werken?
A
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
B
Begeleider specifieke doelgroepen
C
Communicatie
D
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en communicatie

Slide 19 - Quiz


Wanneer heb je de kennistoets?
A
6 december 2021
B
10 december 2021
C
In de week van 29 november
D
Datum is onbekend

Slide 20 - Quiz

Als je de kennistoets met een voldoende hebt behaald, wat wordt er van je verwacht in lesweek 14 en 15?
A
Zelfstandig BPV oefenopdracht bestuderen
B
Je bent vrij en je mag aan andere vakken werken.
C
De fouten die op de toets zijn gemaakt moet je inzien.
D
Dat is nog niet duidelijk

Slide 21 - Quiz

Moet je een BPV oefenopdracht inleveren voor dit vak?
Zo ja, wanneer moet je dit inleveren?
Zo niet, wanneer moet het wel?
A
Ja, in lesweek 19.
B
Ja, dit mag je zelf bepalen.
C
Nee, in semester 4.
D
Dit is nog niet bekend.

Slide 22 - Quiz

Moet je een BPV oefenopdracht inleveren voor dit vak?
Zo ja, wanneer moet je dit inleveren?
Zo niet, wanneer moet het wel?
A
Ja, in lesweek 16.
B
Ja, dit mag je zelf bepalen.
C
Nee, in semester 4.
D
Dit is nog niet bekend.

Slide 23 - Quiz

'Ik kan uitleggen wat er van mij wordt verwacht aan de hand van de lesplanner'

'Ik kan de inhoud van het vak sociaal netwerk uitleggen'

Laat dit weten aan de hand van de smileys
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll