Opvoeding en Ontwikkeling 3.1 Taalontwikkeling jonge kind

P3: les 1
6.2: taalontwikkeling
1 / 17
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

P3: les 1
6.2: taalontwikkeling

Slide 1 - Slide

Opvoeding en Ontwikkeling 
periode 3 les 1 


Programma 
- raamwerk periode 3
- terugkijken periode 2 
-   Paragraaf 6.2: Taalontwikkeling van het jonge kind 
- Theorie
- Filmpjes
- Opdrachten 

Slide 2 - Slide

Raamwerk periode 3 
 Week 1 -§ 6.2   Taalontwikkeling van het jongere kind (0-5 jaar) 
Week 2 - § 6.3  Taalontwikkeling van het oudere kind (6-21 jaar) 
Week 3 - § 9.3  Preventief handelen 
Week 4 - § 9.4  Pesten 

Week 5 - § 9.4  Pesten
Week 6 - §5.3  Tekentaal 

Week 7 -  §9.5  Kindermisbruik 

Slide 3 - Slide

Terugkijken p 2 
- Eindopdrachten 
- Beoordelingscriteria
- Format eindopdrachten (!)

Slide 4 - Slide

Aanpassingen in het format
Zie IL --> P3

Slide 5 - Slide

Wat neem je mee van p2 als het gaat over het dossier? Wat ga je 'weer doen', wat ga je anders doen?

Slide 6 - Open question

6.2: Taalontwikkeling bij het jonge kind: Doelen  
 • De student weet hoe de taalontwikkeling van het kind van 0 – 5 jaar verloopt.
 • De student kent de begrippen van de taalontwikkeling en gebruikt deze bij het beschrijven van de taalontwikkeling:(intonatie, begripsvorming, receptieve/productieve woordenschat/ ontluikende/ beginnende/gevorderde geletterdheid etc.
 • De student geeft voorbeelden bij de verschillende fases van de taalontwikkeling van het jonge kind
 • De student weet hoe hij de taalontwikkeling kan stimuleren.


Slide 7 - Slide

Waar denk je aan bij de taalontwikkeling van het kind van 0 - 5 jaar?

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Video

Begrippen :  in tweetallen 

Opdracht: korte presentatie met daarin uitleg (incl. levensfase)+ voorbeeld.
 1. Taal en denken
 2. intonatie - begripsvorming 
 3. receptieve woordenschat - productieve woordenschat
 4. 1 woord zin - 2 woordzin - 3 woordzin
 5. rijke taal / taalmodel 
 6. woordenschatexplosie - basiswoordenschat
 7. ontluikende geletterdheid - beginnende geletterdheid
 8. meta linguïstisch bewustzijn  

Slide 10 - Slide

Presentaties begrippen.
Tip: maak tijdens het luisteren een overzicht van welke begrippen bij welke leeftijdsfase horen. Dit kun je gebruiken voor je eindopdracht. 

Slide 11 - Slide

taalontwikkeling 
0 - 1 jaar  : 
1-2,5 jaar : 
2,5 - 5 jaar : 

Slide 12 - Slide

Wat kan de opvoeder bijdragen bij taalontwikkeling ?
Do en don't?

Slide 13 - Open question

Opdracht : Het kiezen van boeken bij een bepaalde leeftijdsfase ( 0-6 jaar ) ( zie bijlage ) 

Fase 1: Basis

Fase 2: Baby ontdekt boekjes
Fase 3: Alles heeft een naam
Fase 4: Piepkleine verhaaltjes
Fase 5: Net als thuis
Fase 6: Verhaaltjes over jou en mij
Fase 7: Op verkenning
Fase 8: Voorleesverhalen
Slide 14 - Slide

Eindopdracht 1
- mag in tweetallen
- Lees de bijlage bij deze les ( Bij Teams, bestanden ) 
   verdiep je in de verschillende fasen : geef per fase een korte samenvatting
- Zoek bij elke fase 2 a 3 voorbeelden van geschikte boeken ( kijk ook op je        stageschool )
   Geef bij elk voorbeeld aan waarom je dat boekje/verhaal gekozen hebt 
- Indien mogelijk: lees een boekje voor en geef je bevindingen weer

Slide 15 - Slide

Reflectie
Ga voor jezelf na: 
 • Wat heb ik van deze les geleerd
 • Wat was voor mij nieuw?
 • Hoe kan ik de theorie koppelen aan de (stagepraktijk )
 • Wat en hoe kan ik toepassen op mijn stage? 

Slide 16 - Slide

Doelen gehaald? 
 • De student weet hoe de taalontwikkeling van het kind van 0 – 5 jaar verloopt.
 • De student kent de begrippen van de taalontwikkeling en gebruikt deze bij het beschrijven van de taalontwikkeling:(intonatie, begripsvorming, receptieve/productieve woordenschat/ ontluikende/ beginnende/gevorderde geletterdheid etc.
 • De student geeft voorbeelden bij de verschillende fases van de taalontwikkeling van het jonge kind
 • De student weet hoe hij de taalontwikkeling kan stimuleren.


Slide 17 - Slide