Les 3.3.

Ontwikkeling 3.3.
1 / 17
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Ontwikkeling 3.3.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 3.3.
Paragraaf 6.2.
De student kent de begrippen van de taalontwikkeling en gebruikt deze bij het beschrijven van de taalontwikkeling:

(intonatie, begripsvorming, receptieve/productieve woordenschat/ ontluikende/ beginnende/gevorderde geletterdheid etc.)

De student weet hoe de taalontwikkeling van het kind van 0 – 5 jaar verloopt.  Slide 3 - Slide

We draaien het dit keer om!
Opdracht voorafgaand aan de instructie:
- Schrijf op je bingo kaart de belangrijkste informatie op die jij terug hoort komen in het filmpje.
allemaal 9 hokjes, dus 9 woorden

(Denk aan; leeftijden, wat kunnen ze etc.)

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat staat er op je bingo kaart?
- Hoor je tijdens de instructie een onderwerp van je bingo kaart dan mag je dat onderwerp aankruisen


Heb je verticaal of horizontaal bingo dan mag je ROEPEN!

Slide 6 - Slide

Overzicht taalontwikkeling
0-1 jaar
klanken en brabbelen
1 - 2.5 jaar
De eerste woordjes
2,5 - 5 jaar
praten met andere 

Slide 7 - Slide

0 - 1 jaar
 • Brabbelen: bababa en papapa 
 • intonatie:  verandering in de klank zodat het woord opvalt
 • begripsvorming: Een woord krijgt een betekenis
 • receptieve woordenschap: Woord herkennen, maar nog niet zelf kunnen gebruiken (vb. flesje)
 • productieve woordenschat: het kind gaat het woord zelf ook gebruiken

Slide 8 - Slide

1 - 2,5 jaar
 • 1-woordzin: verhaal vertellen met 1 woord 'Fles'
 • 2-woordzin: verhaal vertellen met 2 woorden: 'Fles Melk"
 • ontluikende geletterheid: Bewust van geschreven tekens en de functie daarvan


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

2,5 - 5 jaar 
 • 3-woordzin: Eerst mama eet. Nu mama eet koek 
 • woordenschatexplosie: veel nieuwe woorden leren
 • taalgrapjes: stoep en poep
 • Nieuwsgierig: Veel waarom vragen
 • aangeboren taalbegrip: Een deel van de hersenen is voorgeprogrammeerd om taal te leren 

Slide 11 - Slide

2,5 - 5 jaar

 • metalingustisch bewustzijn: Over taal na kunnen denken 

Slide 12 - Slide

Bingo kaart
Wat heb je allemaal kunnen afvinken?

Slide 13 - Slide

Welk begrip past hierbij?
In de leeftijd van 2 – 4 jaar wordt het kind zich bewust van geschreven taal en de functie van letters
A
woordenschatexplosie
B
ontluikende geletterheid
C
aangeboren taalbegrip
D
beginnende geletterheid

Slide 14 - Quiz

Een kind is oprecht nieuwsgierig om taal te leren
A
Juist
B
onjuist

Slide 15 - Quiz

Eindopdracht 

Boekenkeuze per leeftijd
           Bijlage 2 (sharepoint Wendy) neem je door over de keuze van boekjes voor kinderen van
           0- 5/6 jaar en ga voor één fase boeken zoeken (minimaal 3 boeken)(online of fysiek)

           Daarna kan je dit in je eindopdracht met daarbij de verantwoording van 
           keuze en de koppeling aan de theorie uitleggen. 

Slide 16 - Slide

volgende les
Verdieping taalontwikkeling 0-5 jaar

Slide 17 - Slide